Дистанційне навчання І етап

Розклад дистанційних уроків на період карантину.

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
1
6 клас 
Всесвітня  історія
7 клас
Історія України
7 клас
 Всесвітня історія
-
-
2
9  клас
Правознавство
-
-
-
-
3
-
-
6 клас
Всесвітня історія
-
-
4
-
5 клас
 Історія України
11 клас
Історія
-
-
5
11 клас
Історія
-
-
10 клас
Історія
9 клас
 Історія
6
9 клас
Історія
10 клас
 Історія
10 клас Громадянська освіта
8 клас
 Історія
8 клас
 Історія (через тиждень)
7
10 клас Громадянська освіта
11 клас
 Історія
8 клас
Історія
-
10 клас
Історія (через тиждень)
9 клас
Історія

24 квітня

9 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Науково-технічна революція зламу ХІХ - ХХ ст та її вплив на людину й суспільство.

1. Опрацюйте § 33
2. Виконайте завдання на ст. 192

23 квітня

10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Дипломатія часів війни. Особливості окупаційного режиму і руху опору.


1. Опрацюйте § § 24, 25, 26
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=EfQh9lkQJ1o
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=u-ISx-IHook
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=vAQl0sGsurU
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=ATpdw6Wt6HM
3. Виконайте завдання на ст. 132, 138, 145-146


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 


                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com8 клас. Історія України.

Тема уроку: Освіта і наука. Києво-Могилянська академія.

1. Опрацюйте § 35
2. Перегляньте відео за посиланням - Григорій Сковорода
                                                              

3. Виконайте завдання на ст. 23722 квітня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Московська держава за Івана ІІІ


1. Опрацюйте  § 26
2. «Діяльність князя Івана ІІІ» 
Політика
Зміст 
Зовнішня
політика

Приєднав князівства: Ярославське, Рязанське, Новгородське, а також Карелію, верхів’я Ками, Приуралля. Вів війни  з Литвою за білоруські та українські землі, підкорив Вяземське та Чернігово­Сіверське князівств. Звільнення від ординського ярма
Внутрішня
політика

Посилення влади московського князя. Ухвалення Судебника 1497 р. Посилення закріпачення селян. Створено систему управління: великий князь — боярська дума — намісники
3. Опрацювавши текст підручника, дайте відповідь на запитання.
         1.  Між ким відбулась битва на Куликовому полі?
        2.  Хто очолював військо русичів та монголів?
        3.  Яке  мала  значення  Куликовської  битви  для  розвитку  Московського царства?
4. «Культура Московського князівства».
Галузь 
культури
Досягнення
Літописання

На початку XV ст. з’явився видатний твір — Троїцький
літопис. У середині XV ст. у Москві був складений пер­
ший руський «Хронограф» — коротка всесвітня історія
Усна народна
творчість

Билини про Іллю Муромця, Альошу Поповича, Добриню
Никитича. Мужність і вільнолюбство новгородців оспівували билини про Садка і Василія Буслаєва
Музика

«Оповідь про град Кітеж», пісня про Щелкана розповідали про подвиги руських людей у боротьбі із завойовниками
Література

«Слово про погибель руської землі», «Сказання про Мамаєве побоїще», «Задонщина», «Ходіння за три моря»
Афанасія Нікітіна
Живопис

Фресковий живопис, іконописці Феофан Грек та Андрій
Рубльов
Архітектура

Дмитрій Донськой спорудив білокам’яний Кремль, Успенський та Благовіщенський собори
 5. Виконайте завдання на ст. 201.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа.

1. Опрацюйте § § 40, 41
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=Fam1WBVhpPU
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=u2ZWLiJkTEQ
3. Виконайте завдання на ст. 195, 199 11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль.

Виконайте завдання контрольної роботи.

1. Що таке науково - технічна революція?
А.      спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту таких факторів виробництва, як трудові ресурси, фінанси, машини, верстати, устаткування, сировина.
 Б.     метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з господарською самостійністю підприємств у використанні фінансів і реалізації готової продукції.
В.      процес докорінних якісних змін у техніці та технології виробництва, організації праці, пов'язаний із перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу суспільства.
Г.     зростання обсягів виробництва за рахунок впровадження досягнень технічного прогресу, підвищення якості трудових ресурсів, форм організації виробництва.
2.  У ХХ столітті на мислення й поведінку людей помітний вплив почали справляти
А  засоби масової інформації
Б   тадиційні цінності
В   чутки
Г    внутрішні переконння
3. Вівця Доллі стала відомою завдяки тому, що вона була перша
А   вдало клонована тварина
Б   вирощена в пробірці жива істота
В   тварина зі штучним інтелектом
Г    тварина, що побувала в космосі.
4.У роки науково-технічної революції в СРСР її досягнення впроваджувалися переважно у
А   виробництво товарів масового споживання
Б   розвиток воєнно-промислового комплексу
В   розвиток сільського господарства
Г   розбудову транспортної мережі
5. Яка країна першою здійснила успішний політ людини в космос?
А   Німеччина
Б    США
В    СРСР
Г     Китай
6. Укажіть дату, коли сталася ця подія:
«Українські підприємства й організації "Комунар", "Арсенал", "Моноліт", Євпаторійський космічний центр брали участь у підготовці  запуску першого штучного супутника Землі, виведеного на орбіту…                                                                                          А   11 квітня 1961 року                                                                                                                         Б  4 жовтня  1957 року                                                                                                                         В  12 квітня 1961 року                                                                                                                         Г  4 жовтня 1954 року
7.Узагальнююча назва стилів, напрямів у культурі, що призначені для широких мас населення. Індустріально-комерційна форма виробництва і розповсюдження духовних благ за допомогою засобів масової комунікації.
А   елітарна культура
Б   масова культура
В   кітч
Г   антикультура
8.Літературний напрямок, основним принципом якого було вільне поєднання виражальних засобів, а також плюралізм ідей, думок, точок зору і гуманізм.
А   екзистенціалізм
Б   постмодернізм
В  магічний реалізм
Г   соціалістичний реалізм
9. Визначити прояви глобалізації
А   поява транснаціональних корпорацій
Б    загострення міжрелігійних конфліктів
В     політика протекціонізму у ряді країн
Г     посилення міждержавної міграції населення
Д    створення планетарної інформаційної системи
Е     мілітаризація країн
Є    міжнародний обмін технологіями
10. Розташувати події у хронологічній послідовності:
А  -Висадка першої людини на Місяці.
Б   -Перший вихід людини у відкритий космос у скафандрі.
В  -Запуск першого космічного корабля багаторазового використання.
Г  -Запуск першого радянського штучного супутника 
11. Визначте позитивні риси глобалізаціі
( 3 варіанти відповідей)
А  масштабні економічні кризи                                                                                                                  Б   формування світового ринку                                                                                                      В  посилення авторитету міжнародних організацій                                                              Г  обмеженнясфери військового виробництва
12.Установіть відповідність між поняттями (термінами) та їх визначеннями.
1. Аграрний переворот
2.Технічний переворот
3. Індустріальне виробництво
4. Науково-технічна революція.

А. позитивні зміни в розвитку техніки, зростання її продуктивності
Б. частина суспільства, яка має доходи для влаштування повноцінного життя (повноцінна сім’я, робота, житло, транспорт тощо) і є основою суспільної стабілізації
В. перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві, ліквідація дрібних селянських господарств, зосередження землі в руках великих землевласників та орендарів, запровадження найманої праці.
Г. докорінна, якісна зміна виробництва і продуктивних сил, що базується на значному прискоренні темпів прогресу в науці й техниці, підвищення кваліфікації інженерів і робітників, покращення умов праці тощо.
Д. етап розвитку, для якого характерне широке впровадження у виробництво машинної техніки та її постійне вдосконалення, що тягне за собою зміни в соціальному складі суспільства, духовному розвитку й становленні нових інститутів влади.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com10 клас. Громадянська освіта

Тема уроку: Як і чому відбувається процес європейської інтеграції.

1.  Опрацюйте розділ VІІ тему 1 пункт 2, 3
2. Виконайте завдання  1- 9 на ст. 171.8 клас. Історія України.

Тема уроку: Поділ Речі Посполитої: зміни у становищі Павобережної України та західноукраїнських земель.

1.  Опрацюйте § 34, пункт 4
2. Виконайте завдання на ст. 232-233


21 квітня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Практична робота. Соціальна структура населеня укаїнських земель у другій половині ХIV - XV ст.

1. Опрацюйте  § 21.
2. Виконайте завдання на ст. 205-206
3. Складіть історичний портрет князя Костянтина Острозького.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
5 кла. Історія України.

Тема уроку: Застосування досягнень науки й техніки у виробництві та його наслідки.


1. Опрацюйте § 30 пункти 2, 3
2. Виконайте завдання на ст. 161 -165


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
                                                               10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика основних періодів війни.

1.Опрацюйте § § 21, 22, 23
2. Основні дати:  
1 вересня 1939 р. - початок Другої світової війни. 

Листопад 1939 р. - прийняття Західної України і Західної Білорусії до складу СРСР. 

Листопад 1939 - березень 1940 р. - війна між СРСР і Фінляндією. 
Червень 1940 р. - приєднання  Бессарабії й Північної Буковини до СРСР. 
Серпень  1940 р. - приєднання Латвії, Литви, Естонії до СРСР. 
27 Вересня 1940 р. - укладення Троїстого пакту між Німеччиною , Італією, Японією. 
3.     Причини, характер. Періодизація  Другої  світової війни.

Друга світова війна належить до числа найзначніших історичних подій ХХ ст. Вона тривала шість років, охопивши майже всі континенти і океани.
§  Друга світова війна назрівала протягом багатьох років.
§  Причини її були складними і різноманітними.
Одна із основних – нерівномірність економічного і політичного розвитку країн світу, якому сприяли Версальсько – Вашингтонська система та економічна криза 30-х років, що призвели до різкого загострення суперечностей між країнами й утворенню двох коаліцій, які боролися одна з одною.
Причиною війни стало також прагнення тоталітарних держав  (Німеччина, Італія, Японія, СРСР) до нового переділу світу, захоплення колоній , джерел сировини і ринків збуту.
§  Країни (коаліції) та їх плани.
Німеччина розраховувала поневолити сусідні країни, розгромити СРСР, створити нову колоніальну систему в Африці і на Близькому Сході.
Італія хотіла перетворити Середземне море на «Італійське озеро», підкоривши собі країни Балканського пів острова і Близького Сходу, частину Східної і Північної Африки.
Японія мала намір захопити Китай, частину СРСР, Бірму, Малайзію, Індонезію, Філіппіни і країни південних морів.
4. §  Характер Другої світової війни
Характер Другої світової війни був справедливим, національно – визвольним для народів і країн, що стали жертвами агресії і були окуповані. Для країн агресорів був несправедливим і загарбницьким.
5. §  Періодизація Другої світової війни
Умовно історію війни можна розділити на три види, кожен з яких визначають фактори:
§  За стратегічною ініціативою країн, учасниць війни.
§  За основними подіями у ході війни.
Перший період – 1 вересня 1939 р. – 22червня 1941 р. (Напад Німеччини на Польщу – початок агресії проти СРСР).
Другий період – з 22червня 1941 р. – до листопада 1942 р. (розширення фашистської агресії: від нападу Німеччини і її союзників на СРСР до контр наступу під Сталінградом).
Третій період – листопада 1942 р. -  до грудня 1943 р. (докорінний злам у ході війни: від контрнаступу під Сталінградом до наступу в Україні).
Четвертий період – із січня 1944 р. – до 8 травня 1945 р. (розгром фашизму в Європі: від наступу під Ленінградом до капітуляції Німеччини).
П’ятий період – з 8 травня 1945 р. – до 2 вересня 1945 р. (від капітуляції Німеччини до капітуляції Японії).
§  За охопленням  війною територій світу.
                                       -  Причини Другої світової війни
7. Виконайте завдання на ст. 115-116, 119, 125


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

9 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Урізноманітнення форм і напрчмів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення. Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво.

1. Опрацюйте § § 30, 31
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=XYlirK7cWVE
3. виконайте завдання на ст. 175, 182Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com17 квітня

9 клас. Історія України.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Виконайте завдання контрольної роботи.

1.Яка головна причина міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?А)аграрне перенаселення;  
 Б)політичні утиски; 
 В)національно-релігійний гніт;  
 Г)низький рівень промислового розвитку.
2.Зяким процесом пов’язані поняття «відруб», «хутір»,  «Сірий Клин», «Зелений Клин»?
А)селянською реформою 1861р.;  
Б)аграрною реформою Столипіна; 
В)селянськими виступами;
Г) «ходіння в народ» народниками.
3.Яка течія в українському русі Галичини домінувала на початку ХХ ст. ?
А)народовська;
Б)теократична;
В)москвофільська; 
Г)радикальна.
4. Хто був митрополитом Української греко-католицької церкви на початку ХХ ст.?
А) А.Шептицький; 
 Б) І.Боберський;  
В) К. Трильовський;   
Г) Є. Петрушевич.
5. Позначте вплив кооперативного руху на становище багатьох селян Галичини:
А)зміцнив господарське становище;  
Б)не вплинув на господарське становище;  
В)послабив господарське становище; 
 Г)привів до господарського краху.
6.Коли було засновано першу політичну партію в Наддніпрянщині?
А)1899р.;          Б)1900р.;         В)1903р.;       Г)1904р.
7.Дайте визначення поняттю.Страйк – це…
8 .Упізнай особу за описом.Його брошура «Самостійна Україна» стала програмою Революційної української партії в перший період її діяльності. Був одним з організаторів створеної в 1901-1902 рр. Української народної партії.
9.Встановіть послідовність подій, вказавши роки цих подій.
Ø Створення першої «Просвіти» у Наддніпрянщині;
Ø Впровадження загального виборчого права в Автро-Угорській імперії;
Ø Створення товариства  «Сокіл».
10. Заповніть пропуски у тексті.Першою політичною партією у Наддніпрянщині стала  …….., заснована у  …..році. На західноукраїнських землях перша політична партія з’явилась у ….. і мала назву …..  Єдиною політичною партією, що стояла на позиціях самостійності України була  ……. , яку очолював ……
11. Назвіть не менше двох наслідків Столипінської аграрної реформи.
12. Проаналізуйте результати діяльності українських парламентських громад у Державних думах.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

8 клас.Історія України .

Тема уроку: Гайдамаки. Коліївщина. Рух опришків.

1. Опрацюйте § 34, пункт 1,2,3                                                                                                            2. Перегляньте відео за посиланям - https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль.

Виконайте завдання контрольної роботи.

1. У меморандумі Танака, поданому імператору Японії в 1927 р., зазначалося: «Для того щоб завоювати світ, ми маємо спочатку завоювати…»
 А   Китай
 Б    Сингапур
 В    Індокитай
 Г    Індію
2. Заколоти в 1930-ті рр. «молодих офіцерів» у Японії призвели до
 А    усунення імператора від управління державою
 Б    демократизації суспільно-політичного життя
 В    ухвалення конституції країни
 Г    мілітаризації і фашизації країни
3. Яка подія увійшла в історію під назвою «рух 4 травня»?
А    виступи за демократизацію японського суспільства
 Б    антияпонські виступи в Китаї
 В    виступи «молодих офіцерів» у Японії
 Г    рух за створення Комуністичної партії Китаю
4.   Національна революція в Китаї тривала впродовж
 А    1932—1935 рр.
 Б    1918—1921 рр.
 В    1941—1945 рр.
 Г    1925—1927 рр.
5. «Північний похід» — це ключова подія  …
А    Сіньхайської революції
 Б    громадянської війни між комуністами та Гомінданом
 В    боротьби з японською агресією
 Г    революції 1925—1927 рр.
6. Яка подія увійшла в історію під назвою «соляний похід»?
А      наступ турецької армії на Ізмір під час греко-турецької війни
 Б    похід армії Гоміндану під командуванням Чан Кайші до Нанкіна
 В    повстання селян у Японії
          Г    демонстративне порушення прихильниками ІНК колоніальних 
7. Кого з лідерів національно-визвольних рухів країн Азії в 1920—1930-ті рр. називали «Велика душа»?
 А    Чан Кайші
 Б    Мустафа Кемаль
 В    Сунь Ятсен
 Г    Магатма Ганді 
8. Про кого йдеться в уривку із джерела?
Він зміг реформувати систему літочислення, запровадити модифіковану латиницю, примусити всіх взяти собі прізвища, але його вплив поза межами великих міст був слабким. Його бажання створити в країні сучасну економіку мали дуже малий успіх.
 А     Чан Кайші
 Б    Кемаль Ататюрк
 В    Реза-хан Пехлеві
 Г    Магатма Ганді 
9. Країна, в якій в 1917 р. було прийнято одну з найбільш де­мократичних на той час консти­туцій.
10. Представники якого стану насе­лення посідали панівне стано­вище в політичному житті лати­ноамериканських держав? 
11. Стихійні виступи населення проти зростання цін на основні продукти харчування в Японії в 1918 р.
12. Ініціатор агресивної політики, яка передбачала завоювання Китаю, Південно-Східної Азії, територій у басейні Тихого океа­ну.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com        16 квітня                

10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів. Практичне заняття: Азія та Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.

І. Опрацюйте § 20
ІІ. Виконайте завдання на ст. 110
ІІІ. Виконайте завдання практичної роботи.
1.   Підготуйте повідомлення (презентації) на одну з тем: 
1) Диктаторські режими в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.; 
2) Революційні рухи в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.;
 3) Політика США в 1920—1930-ті рр. щодо країн Латинської Америки.
2.   Дайте  відповідь на запитання: чому становлення демократичних інститутів влади в Латинській Америці супроводжувалося гострою політичною боротьбою, революціями і встановленням диктаторських режимів?
Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
                                                                       8 клас. Історія України

Тема уроку: Південна Україна.

1. Опрацюйте § 33
2. Адміністративно-територіальний поділ земель Нової (Підпільненської) Січі.
Нова (Підпільненська) Січ проіснувала 41 рік (1734—1775 рр.). Навколо Січі розташовувалися Землі («вольності») Війська Запорозького. У цей час Запорожжя поділялося на адміністративно-територіальні округи — паланки. У 30—40-х рр. XVIII ст. їх налічувалося не більше п’яти, пізніше їхня кількість зросла до восьми (Кодацька, Бугогардівська, Інгульська, Протовчанська, Орільська, Самарська, Кальміуська. Прогноївська паланки).
Адміністративним центром паланки була укріплена слобода, де стояв гарнізон, розміщувалися полковник і старшина. Паланкова старшина зосереджувала у своїх руках не лише військову, але й фінансову, судову та адміністративну владу.

Адміністративним центром Запорожжя була Січ. На Січі військовими й одночасно господарськими одиницями були 38 куренів, до яких приписували козаків. Запорозька адміністрація, як і раніше, обиралася козаками на радах, перед якими вона й мала звітувати. Вища військова або кошова старшина обиралась раз на рік на Загальній військовій або січовій раді, яку за звичаєм скликали 1 січня. У другій половині XVIII ст. роль січових рад зменшилася, натомість посилилося значення старшини. Вони часто самостійно вирішували поточні справи.

До складу запорозьких козаків, як і раніше, приймали всіх, хто шукав порятунку від покріпачення або інших соціальних негараздів. У 60-х рр. XVIII ст. населення Запорожжя налічувало 100 тис. осіб.

Земля на Запорожжі вважалася загальновійськовою власністю. Кожен козак, який мав певне майно й був спроможний вести власне господарство, міг отримати її від коша у власність і заснувати власний зимівник (хутір). Свій зимівник козак міг продати, віддати в заставу, подарувати тощо. Однак козацька старшина самочинно привласнювала пасовища, рибальські та мисливські угіддя. Вона встановила звичай збирати із шинкарів і ремісників двічі на рік «подарунок» на свою користь.
3. Постать в історії
Петро Калнишевський походив із давнього козацько-старшинського роду Луб’янського полку. Кошовим отаманом він обирався десять років поспіль. П. Калнишевський докладав чимало зусиль, щоб уникнути залежності Січі від російської корони. Він тричі їздив до Петербурга, де відстоював військові та адміністративно-територіальні права Запорожжя. Опікувався культурним піднесенням краю. Його коштом було збудовано п’ять церков і соборів, придбано значну кількість церковних книг та начиння як в Україні, так і в Єрусалимі.
Калнишевський брав участь у багатьох походах козаків на Крим і Туреччину. Особливо відзначився в російсько-турецькій війні 1768—1774 рр., під час якої командував Військом Запорозьким. За це російський уряд нагородив Калнишевського золотою медаллю. Після зруйнування царськими військами Нової Січі П. Калнишевський був заарештований і за наказом Катерини II засланий до в’язниці Соловецького монастиря. Понад 25 років останній кошовий Січі провів у жахливих умовах одиночної камери. За указом імператора Олександра I він був звільнений із в’язниці, але за власним бажанням залишився в монастирі, де й помер у віці 113 років.
За розпорядженням кошового всіх селян-утікачів, що прибували на Січ, перестали записувати до козацького реєстру. Їх розселяли «слободами» на вільних землях, «щоб сторонні не мали можливості влазити до тих місць». За час свого гетьманування Калнишевський заснував кілька сотень нових сіл на землях Запорожжя. Однак для того щоб перешкодити намірам російського царизму, цього було недостатньо.
4. Виконайте завдання на ст. 225 -22615 квітня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Новгородська боярська республіка.

1. Опрацюйте § 25
2. Перегляньте презентацію за посиланням - https://naurok.com.ua/urok-na-temu-tema-novgorodska-boyarska-respublika-oleksandr-nevskiy-57594.html
3. Виконайте завдання презентації та завдання на ст. 191

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнюючий урок. Тематичний контроль за темою" Давній Рим за царської та республіканської доби.

Виконайте  завдання контрольної роботи.

 1. Як          називали в Римі корінних жителів, що походили від перших поселенців —         засновників міста?
А плебеї        Б демос        В аристократи        Г патриції
 2. У якому  році в Римі було проголошено республіку? 
А 509 р. до н.е.            Б 390 р.до н.е.              В 265 р. до н. е.         Г 201 р. до н. е.
4. Кому з римських полководців належить вислів: «Жереб кинуто!»?
А Гнею Помпею         Б Юлію Цезарю          В Октавіану Августу        Г Траяну
5. Народні трибуни обстоювали інтересів?
А плебеїв          Б патриціїв          В арисократів           Г демосу
6. У результаті     Третьої Пунічної війни (149—146 рр.     до н. е.) Рим:
А розгромив Македонське царство                     Б захопив Єгипет                           В  здобув Іспанію та Північну Італію
Г  знищив Карфагенську державу
7. Кому з відомих діячів Стародавнього Риму належать слова: «Навіть дикі  звірі мають нори і лігвища, а у тих, хто боровся і помирав за Рим, немає нічого, крім    повітря і світла!»?
А Тиберію Гракху             Б Спартаку           В    Цицерону           Г  Юлію Цезарю
8. Що         стало результатом І громадянської війни в Стародавньому Римі?
А установлення народного трибунату
Б завершення боротьби плебеїв з патриціями
В утвердження диктатури Луція Корнелія Сулли
Г установлення диктатури Цезаря
9.Дайте визначення понять
 Гладіатори -
 Диктатор -
 10. Установіть хронологічну      послідовність подій.
А ухвалення        Законів       ХІІ таблиць    
Б Перша Пунічна війна.
В встановлення республіки           
  Г зруйнування    римлянами   Карфагена
 11. Опишіть сутність реформ братів Гракхів.
 12.Установіть хто зображений на фото? 


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Практичне заняття: Модерне (індустріальне) та постмодерне (інформаційне) суспільства: тяглість та зміни.

1. Підготуйте  презентацію на одну з тем: «Постіндустріальне суспільство, прояви в повсякденному житті»; «Соціальна структура постіндустріального суспільства»; 
2. Дайте  аргументовану відповідь на запитання: чи можна стверджувати, що радянське тоталітарне суспільство розвалилося під тиском змін, зумовлених постіндустріальною добою;
3. Складіть порівняльну таблицю «Спільні й відмінні риси індустріального й постіндустріального суспільства».
Питання для порівняння
Індустріальне суспільство
Постіндустріальне суспільство
Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину.

1. Опрацюйте розділ VІІ тему 1 пункт 1
2. Вивчіть нові теміни та поняття.
3. Розгляньте таблицю
НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Позитивні
Негативні
Поглиблення МПП (міжнародного поділу праці).
Деіндустріалізація економіки (збільшення частки зайнятих у невиробничій сфері).
Поширення передових технологій.
Втрата конкурентних переваг на світовому ринку.
Висока економічна ефективність виробництва.
Перенесення виробництв до країн з дешевими природними і трудовими ресурсами (екологічні та соціальні загрози).
Підвищення продуктивності праці.
Значну частину доходів від світового ринку товарів і послуг отримують високорозвинені країни.
Зростання впливу міжнародних організацій.
Потенційна загроза глобальної і регіональної нестабільності.
Висока мобільність фінансових ресурсів.
Збільшення розриву в рівнях оплати праці висококваліфікованих і менш кваліфікованих працівників.
Розширення життєвих перспектив населення.
Ріст безробіття серед працівників з низькою кваліфікацією.
Підвищення добробуту в світі.
Зростання відкритості національних економік.


8 клас. Історія України.

Тема уроку: Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині ХVІІІ ст.

1. Опрацюйте  § 32
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=y1vAlKXEknM
3. Виконайте завдання на ст. 219


14 квітня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Українські землі у складі Угорщини, молдавії, Московії та Османської імперії. Кримське ханство.

1. Опрацюйте § 20
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=3X1FXX6G0Wk
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=E6-JAxGiPUE
3. Виконайте завдання на ст. 198


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


5 клас. Історія України.

Тема уроку: Праця і господарство: колись і сьогодні. Традиційні заняття українців. Від натурального до ринкового господарства.

1. Опрацюйте § 30 пункт 1
2. Вивчіть нові терміни та поняття - натуальне господарство
                                                                - ринкове господарство       ( визначення на ст 161)
3. Розгляньте схему Форми господарства людини

Привласнювальне
Відворювальне
Збиральництво
Полювання
Рибальство
Землеробство
Скотарство
Ремесло
Натуральне
Товарне


4. Розгляньте ілюстрації на  с. 161.
-            Який вид господарства з’явився у людини першим?
-            Що люди брали з природи?
-            Як називаються ці заняття?  Чи існують вони досі? 

5.Вивчіть нові терміни та поняття

 Привласнювальне господарство - форма господарства, за якої все необхідне для життя людина бере з природи.
Відтворююче господарство – форма господарства, за якого людина необхідне для життя створює сама.10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку : Країни Передньої Азії. Розпад Османської імперії. Модернізація Туреччини та Ірану. Кемаль Ататюрк.

1. Опрацюйте  § 19
2. Перегляньте пезентації за посиланням - https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
3. Виконайте завдання на ст. 105


                                                                           11 клас Всесвітня історія.

Тема уроку: Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики,  театру,  кіно й спорту: домінуючі тенденції.


1. Опрацюйте § 33
2. Опрацюйте додатковий матеріал за посиланням - http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3188
3. Перегляьте відео за посланням - https://www.youtube.com/watch?v=0Page88kqKc
                                                             - https://www.youtube.com/watch?v=MBcjbiKO8H0
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=OPMo_Te4CPA
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=Wpvnr2m2Kik
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=ocbWMHTUuqY
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=o68alh5buQ8
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=1yD2NgZulzs
4. Виконайте завдання на ст. 244
5. Напишіть есе на тему "Мистецтво яке змінило світ"

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

13 квітня

6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Диктатура Гая Юлія Цезаря.

1. Онпрацюйте § 39
2. Перегляньте презентацію за посиланням - https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-diktatura-yuliya-cezarya-155413.html
3. Перегляньте відео  за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=CltpcZvIW9Q
4.Розгляньте таблицю «Перший тріумвірат в Римі».
Запитання
Перший тріумвірат
Роки існування
60—53 рр. до н. е.
Склад учасників
Марк Красс, Гней Помпей, Юлій Цезар
Мета створення
Склався як опозиція провінційних сил до центральної влади — сенату
Результати діяльності
Тріумвіри встановили в Римі своє панування
 5. Виконайте завдання на ст. 192.


9 клас. Правознавство.
Тема уроку : Професія "юрист". Юристи в нашому житі.

1. Опрацюйте § 26 - 27
2. Перегляньте таблицю
Адвокат
Перелік вимог:

Нотаріус
1.     Наявність вищої юридичної освіти
2.     Громадянство України
3.     Досвід практичної діяльності за фахом
4.     Уміння спілкуватись
5.     Ораторська майстерність
6.     Приємна зовнішність
Прокурор
7.     Дотримання професійної етики
Слідчий
8.     Складання спеціального іспиту
9.     Прийняття присяги
10.  Призначення на посаду
11.Президентом України, Верховою Радою, вищими посадовими особами
12   Отримання ліцензії чи свідоцтва про дозвіл на заняття відповідною діяльністю
13.  Робота з юридичними джерелами
14.  Проживання на території України  понад 10 років
Суддя
15.  Вміння розбиратись в людях
Юрисконсульт
16.  Наполегливість у досягнення мети
17.  Відсутність судимості
18.  Творча особистість
19.  Інтелект
20.  Інтуїція
3. Виконайте завдання на ст 186-187


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

11 клас Всесвітня історія.

Тема уроку: Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики,  театру,  кіно й спорту: домінуючі тенденції.


1. Опрацюйте § 33
2. Опрацюйте додатковий матеріал за посиланням - http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3188
3. Перегляьте відео за посланням - https://www.youtube.com/watch?v=0Page88kqKc
                                                             - https://www.youtube.com/watch?v=MBcjbiKO8H0
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=OPMo_Te4CPA
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=Wpvnr2m2Kik
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=ocbWMHTUuqY
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=o68alh5buQ8
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=1yD2NgZulzs
4. Виконайте завдання на ст. 244
5. Напишіть есе на тему "Мистецтво яке змінило світ"

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


9 клас. Історія України.


Тема уроку: Практичне заняття. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.


1. Опрацюйте § 29.
ІІ. Виконайте завдання практичної роботи
      1. Проаналізуйте текст і схему на ст 199 підручника та визначте співвідношення між              політичними течіями Європи й Укаїни на початку ХХ ст.
      2. Яка ідея щодо самовизначення України (самостійницька чи автономістська)                         переважали в програмах українських політичних патій Наддніпрянщини?
      3. Найбільш суперечливим документом сучасники й нащадки М.Міхновського                         вважали " 10 заповідей УНП". Які ідеали із цих заповідей проголошуються як                     обов'язкові  для українців? Чи всі пункти, на вашу думку, були прийняті для                       тогочасного українського суспільства? Чому? З якими з них погоджуютесь ви                     особисто, а з якими ні?
      4. У чому вбачає дослідник значення самостійницького руху початку ХХ ст.
      5. У чому полягяли погляди автономістів? Які вимоги висували різні партії? Чому ці            ідеїбули більш пошиені порівняно із самостійницьким?
      6. Складіть таблицю

Назва
Рік
Лідери
Пограмні положення щодо державності України
РУПУСПУНП«Спілка»УСДРПУДРП

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

10 клас . Громадянська освіта.

Тема уроку: Узагальнення до розділу VІ  "Взаємодія  громадян і держави у досягненні суспільного добробуту"

Виконайте завдання контрольної оботи.

1. Виберіть найбільш точне закінчення твердження: "Економіка як сфера життя існує задля..." 
     А       виробництва матеріальних благ
     Б       задоволення потреб людей і суспільства  
     В       використання природних ресурсів
     Г        збереження навколишнього середовища
2. Вкажіть головну проблему економіки
   А       нерівномірність технічного рівня виробництва в різних регіонах світу
   Б       глобальні зміни природно- кліматичних умов господарювання
   В       потиріччя між обмеженістю ресурсів та постійним зостанням потреб
   Г       військові конфлікти та терористичні загрози
3. Підпиємницьку діяльність можна вести з:
   А     14 років
   Б     16 років
   В     18 років
4. Яку потребу Ви задовольнили , переглянувши цікавий кінофільм?
    А    матеріальна, особиста
    Б    духавна, особиста
    В    матеріальна, суспільна
    Г    духовна, групова
5. Кількість подукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці, - це:
   А     пропозиція
   Б     конкуренція
   В     попит
6. Основними перевагами ринкової економіки є:
    А     забезпечення ефективного використання ресурсів та економічної свободи
    Б     рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості
    В     забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів
    Г     ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення довкілля          7. Вкажіть, як координуються дії учасників ринкових відносин і узгоджуються їхні інтереси в ринковій економіці:                                                                                                                   А      за допомогою жорстокого державного регулювання та контролю                                                   Б      внаслідок примусу і погроз з боку більш сильного учасника відносин                                             В      за допомогою силового тиску на одного з учасників обміну                                                             Г      внаслідок укладання добровільних угод між учасниками. 
8. Процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку, - це:
    А      виробництво
    Б      домогосподарство
    В      підприємництво
9. Ринкова система - це:
    А     система господарювання, заснована на приватній власності, ринковому ціноутворенні та                   конкуренції
    Б    система, де поєднуються державні важелі регулювання економікиз монополістичною                        конкуенцією
    В    складний механізм взаємоузгодженя економічних відносин між державою й приватними                     підприємствами
    Г     економічна система, яка заснована на приватній власності та тадиційних методах                               господарювання                                                                                                                               10  Виберіть найбільш точне закінчення твердження: державний бюджет - це ...:
     А    фінансовий план доходів і випадків держави на певний календарний рік
     Б    податки, що сплачують державі громадяни та підприємці.
     В    валютні резерви дежави, що зберігаються в Національному банку
     Г     кошти для фінансування державних установ та підприємств                                  11. Укажіть, вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця:
      А    прибуток
      Б    гонорар
      В    заробітна плата
      Г     дивіденди                                                                                                                    12.   Кому належить висловлювання " Головна користь капіталу не в тому, щоб зробити більше грошей, але в тому , щоб робити гроші заради поліпшення життя"
     А    Мартін   Роде
     Б    Генріх   Форд
     В    Лоренс  Пітер
     Г     Карл  Маркс


        Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

10 квітня.

9 клас. Історія України.

Тема уроку: Реформа виборчої системи в Австро- Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. "Справа Бейліса"

1. Опрацюйте § 31
2. Опрацюйте додатковий матеріал за посиланням - Справа Бейліса
3. виконайте завдання на ст. 218.

09 квітня.

10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Японія. Зовнішня експансіоністська політика. Китай. Чан Кайші. Індія. Розгортання антиколоніальної боротьби. Махатма Ганді.

1. Опрацюйте §§ 17, 18
2. Переглньте відео за посиланнями - https://www.youtube.com/watch?v=F-BdpW-QtlI
                                                                 - чан кайші цікаві факти
3.Перегляньте презентацію за посиланням - https://ppt-online.org/64387
4. Виконайте завдання на ст. 96-97, 101


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com8 клас. Історія України.

Тема уроку: Гетьманщина у 20-40 -х рр. ХVIII ст.

1. Опрацювати § 31.
2. Перегляньте відео за посиланям - https://www.youtube.com/watch?v=9SxxY1auIXA
3. Виконайте завдання на ст. 212


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

08 квітня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку:  Ян Гус. Гусистські війни у Чехії.

1. Опрацюйте § 27 
2. Історична постать. Ян Гус.


На початку XV ст. рух чеського народу проти німецького засилля та католицької церкви очолив Ян Гус (1371-1415). Він народився в селянській родині в містечку Гусинці на Аівдні Чехії. Після закінчення Празького університету Ян Гус отримав ступінь магістра й почав викладати тут богослов’я. Згодом він став деканом факультету, двічі виконував обов’язки ректора університету. Це був перший ректор чеського походження. Водночас Ян Гус розпочав проповідницьку діяльність. Свої проповіді він виголошував чеською мовою і мав великий успіх. Ян Гус критикував ненаситність і зажерливість вищого духовенства, закликав позбавити церкву майна та підпорядкувати її світській владі, засуджував симонію і продаж індульгенцій, виступав проти німецького засилля. На його думку, єдиним авторитетом у справах віри та християнських обрядів має бути Святе Письмо, а не накази пап і постанови церковних соборів. Крім того, проповідник вимагав, щоб богослужіння та навчання здійснювалися чеською мовою. Задля цього Ян Гус уклав граматику та орфографію чеської мови.Папа звинуватив Яна Гуса в єресі і став вимагати його покарання. Чеського проповідника викликали на церковний собор у місто Констанцу. Тут йому було запропоновано зректися своїх поглядів або вмерти. Однак глибока віра у свою правоту і велика людська гідність не дозволили Гусові відступити від власних переконань. Тоді собор засудив Яна Гуса до страти і 6 липня 1415 р. його було спалено як єретика.Страта Яна Гуса стала поштовхом до розгортання широкого руху його прибічників — гуситів. У липні 1419 р. в Празі вибухнуло повстання міщан, у ході якого владу короля, по суті, було ліквідовано. Це стало початком гуситських війн, що тривали упродовж 1419-1434 pp.У гуситському русі сформувалися дві течії: чашники і таборити. Чашники — переважно заможні міщани і знать — хотіли встановити єдиний для духовенства та мирян обряд причастя хлібом і вином. Такий обряд католицькою церквою передбачався для священиків, миряни ж причащалися лише хлібом. Символом чашників стала чаша — посудина для церковного вина. Крім того, вони вимагали проведення богослужіння чеською мовою.
3. Перегляньте відео за посиланням -  https://www.youtube.com/watch?v=iv_yQlnnGpU
4. Виконайте завдання на ст. 206


                                                                        6 клас. Всесвітня історія

Тема уроку: Римська республка в ІІ - І ст. до н.е.

1. Опрацюйте §38
2. Після великих завоювань у господарстві відбулися істотні зміни. Першим наслідком стало зростання кількості рабів та більш активне використання їхньої праці. Другим наслідком війн стало пограбування провінцій. Переможені сплачували величезні контрибуції й податки. Право збирати податки з населення провінцій продавалося на аукціоні, тобто на торгах. Певну суму вносили в державну скарбницю, а потім здирали з місцевих жителів значно більше грошей. Для сплати податків завойовники позичали їм гроші. Коли борг своєчасно не повертали, боржників перетворювали на рабів.
Малоземельні селяни, розорені війною та конкуренцією з великими господарствами, залишали свої наділи й переселялися до міст, де жили на державні кошти або з продажу своїх голосів під час виборів. Так формувався римський люмпен-пролетаріат - прошарок суспільних утриманців (волоцюг, жебраків, безпритульних).
Що передбачали реформи братів Гракхів, яку мету вони мали?

Перемоги у війнах Римові здобула армія із селян. Проте розорення селянства підривало боєздатність римського війська: втрата землі позбавляла права служити в легіоні. Ті, хто виступав за реформи в державі, популяри, обрали своїм лідером Тіберія Семпронія Гракха. У 133 р. до н. е. Гракх виступив з проектом земельного закону. Кожна сім'я, за цим законом, не повинна мати більше ніж 500 югерів на батька і по 250 на двох синів (югер - близько чверті гектара) державної землі. Надлишки землі держава вилучала та розподіляла між безземельними. Закон забороняв продаж та дарування цих наділів. 
2. Виконайте завдання на ст. 189.


11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. Науково- технічна революція.

1. Опрацюйте § 32 пункт 5,6,7
2. Перегляньте відео за посиланнями: - https://www.youtube.com/watch?v=uYU8eCi_XkA
                                                                     - https://www.youtube.com/watch?v=Dfui7gw6qFw
                                                                     - https://www.youtube.com/watch?v=A97_SxTEUNs
3. Дайте відповіді на запитання:
- Назвіть найважливіші зміни в соціально- економічній сфері, що відбулися внаслідок НТР
- Схарактеризуйте основні напрями НТР
- Які здобутки НТР на межі ХХ - ХХІ ст. Ви вважаєте найважливішими?
- Зіставте космічні досягнення СРСР і США у другій половині ХХ ст.
- Позначте на карті світу країни, які є лідерами в освоєнні космосу.
- Яка роль сучасної науки у розв'язанні глобальних проблем людства?
- Яка подія, на Ваш погляд, стала початком космічної ери людства?
- Напишіть науково-фантастичне есе на тему "Репортаж з лабораторії з клонування людей" або на іншу тему, пов'язану з моральними аспектами НТР.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Практичне заняття.  "Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме"

1. Попрацюйте з електронними ресурсамиhttps://rabota.ua/вакансии
                                                                         - https://www.work.ua/jobs/?ss=1&advs=1.
2. Складіть перелік 5 найбільших пропозицій за кількістью оголошень.
3. Перегляньте декілька оголошень роботи у цих сферах і відокремте умови прийняття на роботу та необхідні якості для робітника.
4. Складіть необхідні умоваи і якості робітника для прийняття на роботу.
5. Складіть власне резюме.
Структура резюме
Резюме, як правило, вміщується на 1–2 сторінках і включає такі блоки:
Контактна інформація
·         Ім'я й прізвище (по батькові можна опустити).
·         Адреса (повністю, включно з індексом).
·         Телефон (домашній, контактний, робочий із кодом міста; робочий телефон вказується лише в тому випадку, якщо у вас є можливість досить вільно спілкуватися на робочому місці).
·         Адреса електронної пошти (якщо у вас ще немає особистої поштової скриньки, перед розсиланням резюме обов'язково створіть її).
Мета (не обов'язково, але бажано): коротка інформація щодо того, яку посаду ви хочете отримати й чому ви претендуєте на неї (не більше 6 рядків, а краще 2–3). Якщо резюме відправляється на конкретну вакансію, то замість мети пишеться назва або код цієї вакансії. Якщо у вас кілька різних цілей, можна скласти два-три варіанти резюме. Краще зробити декілька сфокусованих на різних аспектах резюме, ніж одне загальне.
Кваліфікація. Коротко вказується найбільш важлива для потенційного роботодавця інформація про ваші професійні навички, сильні сторони й досягнення.
Досвід роботи вказується у зворотному хронологічному порядку (спочатку зазначається останнє місце роботи). Це найважливіший блок резюме, у якому описується професійний досвід (як правило, за останні 10 років) за такою схемою:
·         назва компанії;
·         напрям діяльності компанії;
·         строки роботи;
·         посада;
·         посадові обов'язки;
·         професійні навички й досягнення.
Під час опису ваших досягнень використовуйте дієслова дії, такі як розвивав, заощадив, збільшив або скоротив.
Освіта. Чим більше пройшло часу після закінчення навчального закладу, тим менше місця цей пункт повинен займати в резюме; для випускників і студентів варто розміщувати його перед попереднім, оскільки якщо і є досвід роботи, то він менш значний. Можна повідомити про нагороди, підкреслити ті вивчені дисципліни, які відповідають вашій меті. Також варто згадати про додаткову освіту: курси, семінари, тренінги, стажування тощо.
Додаткова інформація: володіння іноземними мовами й комп'ютером, наявність прав водія, членство в професійних організаціях тощо (хобі варто згадувати тільки в тому випадку, якщо воно тісно пов'язане з бажаною роботою).
Рекомендації. Вкажіть можливість надання рекомендацій.
Про що не треба писати в резюме
Не треба вказувати або включати в резюме:
·         всю вашу трудову біографію (насправді вашого потенційного роботодавця цікавлять тільки останні 3–5 місць роботи й період не більше 10 років);
·         ваші фізичні дані й опис здоров'я;
·         ваші слабкі сторони;
·         причини, через які ви пішли з роботи;
·         рекомендаційні листи або імена людей, які можуть вас рекомендувати (підготуйте цей список окремо, він може знадобитися на співбесіді).
Яким повинне бути резюме
При складанні резюме варто пам'ятати про такі принципи:
Структурованість. Уся інформація в резюме має викладатися в певній послідовності й відповідати обраній формі.
Вибірковість. Обмірковуючи своє резюме, насамперед визначте його мету, тобто вирішіть, яку роботу ви хочете одержати. Проаналізуйте свій професійний досвід і виберіть із нього тільки те, що чітко відповідає встановленій меті. Вибірковий підхід вбереже ваше резюме від зайвої, непотрібної інформації.
Об'єктивність. Описуючи свій досвід і навички, будьте реалістичні й об'єктивні. Ви повинні бути готові обґрунтувати все, що вказали в резюме.
Стислість. Обсяг резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому інформацію необхідно викладати коротко, наголошуючи на найбільш важливих для роботодавця моментах.
Конкретність. Потрібно бути гранично конкретним у виборі формулювань.
Активність. Не будьте багатослівні й уникайте пасивних форм. Підкресліть досягнуті результати, використовуючи дієслова дії.
Позитивність. Віддавайте перевагу позитивній інформації перед негативною.
Акцент на досягненнях. Зосереджуйте увагу на ваших досягненнях. Намагайтеся не використовувати займенник «я».


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
8 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичне оцінювання.

 Виконайте завдання контрольної роботи.

1. Виберіть назву війни в Європі, яка тривала у 1756-1763 рр
         А    Північна  
         Б    Семилітня 
         В    Тридцятилітня
         Г     Національно-визвольна
2. Позначте спосіб правління Фрідріха ІІ та Йосифа І 
  А     "економічний абсолютизм"
  Б      "культурний абсолютизм"
  В     "науковий абсолютизм"
  Г     "освічений абсолютизм"
3. Напишіть дату прийняття Конституції США
4. Виберіть назви держав, що брали участь у поділах Речі Посполитої
     А.   Російська імперія 
     Б     Швеція
     В     Пруссія 
     Г     Англія 
     Д     Данія
     Е    Франція
     Є    Австрійська імперія
5. Позначте передумови промислового перевороту
     А     завоювання торговельних шляхів турками-сельджуками
     Б     винайдення верстатів і механізмів, що різко підвищил продуктівність праці
     В    обгороджування 
     Г    остаточна ліквідація абсолютизму
     Д   переселення в Америку
     Е    перехід дворянства до підприємницької діяльності
     Є    перехід землі в приватну власність і ліквідація обмежень держави у виробництві та торгівлі
6. Позначте події у хронологічній послідовності
    А    початок Північної війни
    Б    початок промислового перевороту
    В.  прийняття Конституції США
    Г   третій поділ Польщі
7. Виберіть рік, коли Росія стала імперією
    А    1709
    Б    1721
    В   1762
    Г   1785
8. Виберіть прізвище першого президента США
   А    Т. Джефферсон
   Б    Б. Франклін
   В   Дж. Вашингтон
   Г    Дж. Медісон
9. Законодавча влада в США, згідно Конституції, належить
   А  палаті Конфедератів
   Б  конгресу
   В  парламенту
   Г  генеральним штатам 
10. Політика низки європейських держав у другій половині 18 ст., яка базувалася на ідеях Просвітництва,спрямована на зміцнення панування дворянства та монархів в умовах формування буржуазних відносин - це 
11. Що об'єднує ці дати: 1772, 1793, 1795?
12. Викресліть зайве: Росія, Пруссія, Англія, Австрія

 Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
07 квітня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Кревська унія 1385  року і українські території. Опір  руських князів політиці централізації та його наслідки.

1.  Опрацюйте  §19
2. Розгляньте карти на ст. 173,182.
3. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=JPKeRmbo30A
4. Виконайте завдання на ст .186.


5 клас. Історія України.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль за темою "Дослідники історії"

Виконайте завдання контрольної роботи


1. Автором літопису  «Повість минулих літ» є

А  Самійло Величко

Б Нестор Літописець

В М.Грушевський

Г Григорій Граб’янка

2. Козацькими літописами називають

А  Київський та Галицько – Волинський літописи 

Б  «Повість минулих літ» та Київський літопис   

В  Літописи  Самовидця, Г.Грабянки. Самійла Величка

Г  «Повість минулих літ», Галицько – Волинський  та Київський літописи

3. Літопис Самійло Величка охоплює події

А 1648-1700 рр. 
Б Від 860 року до 1111 року 
В Від виникнення козацтва до 1709 року
Г Від прадавніх часів до другої половини ХУІІ століття
ІІ рівень
4. Поясніть поняття: «історичний образ»
5.Поясніть поняття: «історичний факт»
6.Назвіть відомих вам історичних осіб.
ІІІ рівень
7.Назвіть твори мистецтва, де відображено історичні події.
8 -9. Назвіть історичні факти з біографії Михайла Грушевського
ІУ рівень
10 – 12. Уявіть себе істориком – дослідником. Проаналізуйте текст про історичну особу на основі запитань інструкції «Як вивчити діяльність історичної особи».
1.Про кого йдеться?
2.Коли і в якій країні жила історична особа?
3.Які його риси характеру та погляди відомі?
4.З чим повязана основна діяльність цієї  історичної особи? До яких історичних подій вона причетна?
5.Які вчинки і дії цієї особи відомі?
6.Яким є ваше ставлення до цієї історичної особи?
Богдан Хмельницький
     Богдан Хмельницький народився 27 грудня 1595 року в сім’ї дрібного українського шляхтича Михайла Хмельницького в родовому маєтку на хуторі Суботів, що на Чигиринщині. Навчався у школі при одному з монастирів Києва та в єзуїтському колегіумі у Львові, володів кількома мовами.
     1620 році у складі Чигиринської сотні реєстровців вирушив у похід до Молдови проти турків. У битві під Цецорою потрапив у полон. Звільнившись із полону, повернувся на службу до Чигиринського полку.
     Брав участь у Смоленській війні 1632 – 1634 років на боці Польщі, у морських походах проти Туреччини, у козацькому повстанні 1637-1638 років.
     Набуваючи військового досвіду, просувався старшинськими посадами. Обстоював інтереси війська запорозького у козацьких посольствах, зокрема на переговорах із польськи королем.
     У 1648 році на Запорозькій Січі підняв повстання проти Речі Посполитої, поклавши тим самим початок Національно – визвольній війні.
     Під час війни виявив себе як досвідчений полководець, вправний дипломат, видатний державний діяч.
    Помер у 1657 році у Чигирині. Пований у Суботові в Іллінській церкві.

   

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com10 клас. Історія України.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль .

Вионайте завдання контрольної роботи.
1. В складі якої держави не перебували західноукраїнські землі в міжвоєнний період?
А) Чехо-Словаччина; Б) Румунія; В) Австрія; Г)Польща
2. Створення ОУН відбулося?
А)1927р.; Б)1928р.;В)1929р.;Г)1930р.
3. Хто з цих діячів був головою УВО?
А)Коновалець;Б)Донцов;В)Бандера;Г)Мельник
4. В якому році відбулася акція «пацифікації»?
А) 1927р.;Б)1928р.;В)1929р.;Г)1930р.
5. Хто з цих діячів був лідеромУНДО?
А) Д.Левицький; Б) Л.Бачинський; В) М.Ганкевич; Г) Є.Коновалець
6. Хто з цих діячів не посідав посаду першого губернатора Підкарпатської Руси?
А)Жаткович; Б) Бескид; В) Грабар; Г) Ганкевич
7. Хто з цих діячів не належав до плеяди західноукраїнських композиторів?
А)С.Людкевич; Б)В.Барвінський; В) Ф.Колесса; Г) О.Новаківський
8. В якій галузі культури відзначилися О.Ольжич, Є.Маланюк, У.Самчук, Р.Купчинський?
А)Мистецтво; Б) Музика; В)Наука; г)Літератур
9. Дайте відповідь на питання?
 -  Що таке «осадництво»?
 -  Які землі називалися «Польща «А» і Польща «Б»?                                             -  Що таке асиміляція?
10. Вкажіть мету, рік створення та основні дії ОУН
11. Висловіть свої думки з приводу питання: «Що було більш перспективним для західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі та Румунії в міжвоєнний період: співпраця з правлячими режимами чи безкомпромісна боротьба за національне визволення»?

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
9 клас. Історія України.

Тема уроку: Український політичний і національно-культурний  рух у 1907-1914 рр.

1.  Опрацюйте § 31 пункт 2,3.
2. Виконайте  завдання на ст. 218.
06 квітня


6 клас. Всесвітня іторія.

Тема уроку: Римляни таїхнє життя.

1. Опрацюйте § 37.
2. Перегляньте відео за посиланнями :  -  https://www.youtube.com/watch?v=T43F3FxlKks
                                                                   - https://www.youtube.com/watch?v=25OJgQYYofI
3.Побут римських громадян
Нам пощастило, бо нас запросили бути гостем на бенкеті знатного римлянина. Ми можемо взяти із собою свою «тінь». Так римляни казали, якщо хотіли запросити гостя не самого, а з другом чи супутником.
За дверима будинку раби візьмуть із наших рук ручну поклажу, тут же ми залишимо взуття. Тепер, через невеличкий затишний двір ідемо до зали-вітальні з мармуровою підлогою, посередині якої під прямокутним отвором у стелі є басейн із прозорою водою.
Перед бенкетом раби допомагають нам перевдягнутись у святкове вбрання і супроводжують до їдальні. Бенкетні столи, зіставлені літерою «П», накриті численними вишуканими стравами. За столами гості не сидять, а напівлежать на особливих ложах.
У найперші часи існування Рима обід складався з двох-трьох страв, приготовлених господинею. Але разом з елліністичною культурою римляни запозичили побутові звичаї витонченого Сходу: на бенкетах стали пропонувати дорогі страви, що коштували як бойовий кінь. За рідкісну заморську рибину господар мав сплатити гроші, на які можна придбати неабиякий сільський маєток. Протягом усього вечора в триклінії грали музики, майстерні танцівниці розважали гостей. 
4.Римська сім’я та виховання ді
Право створювати родину було одним із основних прав римського громадянина. Шлюби інших верств населення вважалися незаконними. Якщо батько був громадянином, а мати латинянкою, то дитина мала право на римське громадянство.На чолі родини стояв батько. Він мав величезну владу. Закон йому дозволяв убивати дітей до трьох років, а якщо вони мали фізичні вади чи слабке здоров'я, то й старших. Жінку в римській родині поважали як господиню дому і
 називали М О Т Р О Н О Ю . Чоловік не міг скривдити її з власної волі.
5. Цікавинка
Народження дитини супроводжувалося багатьма обрядами. Батько брав дитину на руки, визнаючи таким чином її своєю. Якщо ж батько не визнавав дитину, тоді її залишали на вулиці і вона могла померти або стати рабом. На 8-й день від народження маленькому римлянину давали ім'я роду, до нього додавалося особисте ім'я. Крім того, існували ще й прізвиська.
До 7 років дітей виховували вдома, потім віддавали до початкової школи. Там їх навчали історії, геометрії, літератури та музики. З 14 років хлопчики вже вивчали філософію та красномовства. Після 18 років для більшості молодих людей освіта закінчувалася. Діти багатіїв продовжували навчання в Елладі й Александрії в тамтешніх філософів.
Дівчатка ж просто готувалися до заміжжя. Хоча, в Римі і були школи, де дівчатка вчилися разом з хлопчиками. І вважалося почесним, якщо про дівчинку говорили, що вона освічена дівиця. Зате вчилися римські хлопчики і дівчатка цілий день, від зорі до вечора, роблячи перерву лише для обіду.
Багаті римляни мали особливого раба — педагога, який супроводжував дітей до школи.
6. Виконайте завдання на ст. 1879 клас. Правознавство.

Тема уроку: Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

І Виконайте завдання контрольної роботи.
1. Скільки годин на тиждень можуть працювати неповнолітні працівники  у вільний від навчання час:
А) 36 б) 40 в) 12 г) 24
2. Шлюбний вік для жінки та чоловіка становить:
А) 17, 18 р. б) 16, 18 р. в) 18 р. г) 18, 19 р.
3. З якого віку настає кримінальна відповідальність неповнолітнього на загальних підставах:
А) 16 р. б) 15 р. в) 18 р. г) 14 р.
4. Яка із зазначених умов трудового договору є обов’язкова:
А) трудова функція працівника
Б) строк дії договору
В) пільги, що надаються працівникові
Г) тривалість основної відпустки
5. Власність – це
6. Який обсяг цивільної дієздатності має 13-річна фізична особа:
А) неповна б) повна в) часткова г) обмежена
7. В яких випадках виплачуються аліменти батьком/матір'ю дитини?
8. До неповнолітніх можуть застосовувати такі види адміністративних покарань: 
1) попередження 2) штраф 3) арешт 4)догана 5) передача на поруки батькам
А) 1,2,3 б) 1,3,5 в) 1,3,4 г) 1,4,5
9. Порівняйте опіку та піклування.
10. Розв’яжіть ситуацію з правової точки зору.
17-річного Павла виховувала бабуся. Свою матір хлопець бачив двічі в житті. Павло хоче подати позов до суду та позбавити матір батьківських прав.
Чи задовольнить суд позов? Які права втратить мати Павла? Як це позначиться на майбутніх правовідносинах матері і сина?


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. Науково- технічна революція.

1. Опрацюйте § 32 пункт 1,2,3,4
2. Перегляньте додатковий матеріал  за посиланням -  https://ua.euronews.com/2016/02/23/facebook-and-samsung-join-forces-on-nascent-vr-market  
3. Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=WTgN0Iyhi6A 
4. Дайте відповіді на запитання:
 - Як змінюється роль людини в постіндустріальному суспільстві?
 - Які сфери використання "віртуальної реальності" Ви вважаєте найперспективнішими?
 - Чому ЗМІ називають "четвертою владою"?
 - Визначте основні тенденції розвитку освіти у різних країнах світу.
 - У чому полягає важливість університетської автономії?
 - Яку роль відіграють університети в супільному розвитку?


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
9 клас. Історія України.

Тема уроку: Аграрна реформа російського уряду та її вплив на Україну.

1. Опрацюйте § 31 пункт 1.
2. Передивіться відео за посиланнями :    https://www.youtube.com/watch?v=sEvpF-gM5vE
                                                                       -   https://www.youtube.com/watch?v=SEk5gHmx5vE
3. Опрацюйте додатковий матеріал:

  Революція 19051907 рр. підштовхнула російський уряд до чергової аграрної реформи. Оскільки ініціатором та організатором реформи був голова Ради Міністрів Петро Столипін, її називають Столипінською. Реформуючи сільське господарство, уряд прагнув підвищити його ефективність, утворитиипрошарок заможних селян як опору влади на селі та розвязати проблему аграрного перенаселення.
Розпочали реформу указом від 9 листопада 1906 р. і завершили законами 14 червня 1910 р. та 29 травня 1911 р. Вона надавала кожному селянинові право вийти з общини і закріпити у власність за собою землю, отже, руйнувала селянську общину. Селянин міг отримати з общинних угідь відруб  ділянку землі, що переходила з колективної (общинної) у  приватну власність, та утворити хутір відокремлене сільське поселення із господарством і приналежною до нього землею.
Робота з поняттями.
Відрубселянське господарство, що утворилось в межах села.
Хутір -  селянське господарство, що утворилось за межами села.
Власникам землі було дозволено її вільно продавати та купувати. Натомість ліси, сіножаті тощо залишались у спільному користуванні. Реформа скасовувала викупні платежі. Уряд заохочував переселення селян на малообжиті землі Далекого Сходу, Сибіру, Середньої Азії.
Проведенню реформи мав сприяти утворений Селянський банк. В Україні реформа мала певний успіх, позаяк для українців було звичним прагнення до індивідуального господарювання і приватної власності. Відтак збільшилася чисельність заможних господарств фермерського типу, які використовували передову агрокультуру. Зросли валовий збір зернових і товарність сільського господарства. Однак зберігалося велике поміщицьке землеволодіння, хоча його перерозподіл уряд заохочував шляхом купівлі-продажу за посередництвом Селянського банку. Погана організація процесу переселення призвела до того, що майже половина переселенців з України повернулися назад. Прискорилося розорення малоземельних селян. Зросла соціальна напруга на селі.
4.Дайте відповіді на запитання:
- Назвіть причини та цілі аграрної реформи П. Столипіна
- Чи була пов'язана аграрна реформа з модернізаційними процесами в суспільстві? Як саме?
- Чому намагання П. Столипіна розв'язати аграрне питання не мало успіху?Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку. Практичне заняття. Родинний бюджет.

1. Виконайте завдання практичної роботи на ст. 156.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


03 квітня

9 клас. Історія Україн.

Тема уроку: Наростання політичної напруженості. Події російсьої революції 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах.

1. Опрацюйте § 30
2. Революція – докорінний переворот, глибокі якісні зміни в житті суспільства, які призводять до ліквідації віджилого суспільного ладу й утвердження нового.

9 січня 1905 р. увійшов в історію Російської імперії як Кривав неділя. У цей день мирну багатотисячну демонстрацію робітників, які прямували до Зимового палацу, щоб передати імператорові петицію з вимогами поліпшити умови їхнього життя (введення 8-годинного робочого дня, скликання установчих зборів, установлення демократичних свобод, припинення війни), розстріляли урядові війська. Ці події спричинили хвилю обурення і протестів по всій імперії. Страйки, що прокотилися по країні зачепили і українські міста – Київ, Харків, Одесу, Катеринослав, Миколаїв.

У червні  в одеському порту почалося повстання на панцернику «Князь Потьомкін-Таврійський», більшість команди якого становили українці. Серед керівників повстання були матроси Григорій Вакуленчук та Панас Матюшенко. Це став перший масовий виступ у збройних силах, перший випадок переходу військової частини на бік революції. У жовтні 1905 р. під гаслами «Геть царський уряд!» розпочався всеросійський політичний страйк. 17 жовтня 1905 р. цар Микола ІІ видав Маніфест «Про вдосконалення державного порядку…». Ним було закладено умови для створення та діяльності політичних партій. Так у жовтні 1905 р.  створено Конституційно-демократичну партію (кадети) та «Союз 17 октября» (октябристи). Розпочався процес створення «Союзу російського народу». Представники «Союзу» відкрито пропагували антисемітизм, закликаючи вигнати євреїв за межі Російської імперії.

Антисемітизм – неприязнь, ворожість до євреїв і осіб єврейського походження; переслідування та дискримінація євреїв.

Членів «Союзу» називали чорносотенцями.

Чорносотенці – збірна назва для низки російських монархічних і ультра національних організацій, що виникли в Російській імперії під час революції 1905 р. виступали за збереження самодержавства.3. Ознайомтеся з причинами революції 1905 – 1907 рр., розподіліть їхні номери по відповідних колонках.Соціальні
Економічні
Політичні1)    Суперечливі процеси модернізації;
2)    Нерозв’язаність аграрного питання;
3)    Збереження поміщицьких землеволодінь;
4)    Малоземелля і безземелля селян;
5)    Самодержавна форма правління;
6)    Відсутність демократичних прав і свобод;
7)    Знищення будь-яких проявів волелюбства;
8)    Падіння авторитету царату у зв’язку з поразкою в російсько-японській війні;
9)    Поява політичних партій, розширення сфери їхніх дій, посилення впливу на народні маси;
10)                      Існування станових привілеїв;
11)                      Жорстка експлуатація робітничого класу;
12)                      Тяжке становище народних мас;
13)                      Масове безробіття;
14)                      Тяжкий національний гніт.

4. Перегляньте відео за посланням https://www.youtube.com/watch?v=ygwv0pfleI0

5. Дайте відповіді на запитання.
 ·        Коли відбулися вибори до І Державної думи? 
·        Яка кількість депутатів була обрана від України? 
·        Кого було обрано депутатом Української парламентської громади? 
·        Назвіть друкований орган громади? 
·        Чому М. Грушевський не зміг виступити з думської трибуни? 
·        Коли відбулися вибори до ІІ Державної думи? 
·        Яку газету випускала українська громада? 
·        Чого вимагали представники громади? 
·        Скільки проіснувала ІІ Дума? 
·  Які зміни відбулися у виборчому праві? 
·        Яке значення мала революція в Російській імперії 1905 – 1907 рр. для українських земель?
6. Виконайте завдання на ст. 209


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


8 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Практичне заняття. Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст.

1. Опрацюйте  §  26
2. Виконайте завдання Варіанта 2  на ст. 214

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                         kyhnirvita@gmail.com

10 клас. Історія України.

Тема уроку:  Культурне й релігійне життя на західноураїнських теренах в умовах іноземного панування.

1. Опрацюйте  §  38
2. Перегляньте відео за посиланням
3. Виконайте завдання на ст. 2087 клас. Історія України.

Тема уроку: Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського, інших держав.

1. Опрацюйте  § 19. пункт 1.
2.Розгляньте карту на ст. 173


02 квітня

10 клас. Історія України.

Тема уроку:   Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Практичне заняття. Срібна земля. Третя спроба утвердити незалежність України у ХХ столітті.

1. Опрацюйте    § 37

2.  Економічну становище  Закарпаття у складі Чехословаччини.

·        У ЧСР Закарпаття вважали занедбаним аграрним краєм, який забезпечував Чехословаччину дешевою робочою силою та сировиною.
·        Промисловість практично не розвивалась. Був незначний розвиток у лісовій та лісохімічній галузях.
·        Робітники у неналежних умовах праці, отримували низьку заробітну платню.
·        Було проведено аграрну реформу, за якою великі землевласники частково позбавлялись своїх земель, а менш заможні селяни отримували частинку власної землі.
·        ЧСР не була зацікавлена в економічному розвитку Закарпаття.
3.   Перегляньте відеоролик та проаналізуйте його за запитаннями.
-       Ким був? 
-       Що зробив? 
-       Чим роздратував німецький уряд?
-       Користуючись текстом підручника доповніть розповідь про Августина Волошина та усно складіть його історичну характеристику.
4.
Карпатська Україна
Заходи

-       Мюнхенська угода, яка започаткувала розчленування Чехословаччини.
-       Надання автономії Підкарпатської Русі; голова уряду – А. Волошин.
-       Віденський арбітраж, за рішенням якого частина Закарпаття (Ужгород, Мукачево та кілька українських сіл) передавалися Угорщині; загарбання угорскими військами відступлених областей; переїзд українського уряду до Хусту.
-       Створення військової організації – «Карпатська Січ».

-       Заснування з ініціативи А. Волошина Українського національного об’єднання (УНО), яке відстоювало створення суверенної держави; вибори до Сойму Карпатської України, на яких перемогли прихильники суверенітету Закарпаття.
-       Початок окупації Закарпаття румунськими військами.
-       15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України; обрання президентом А. Волошина; збройний опір Карпатської Січі угорській армії; відступ бійців Карпатської Січі до Румунії та Словаччини; видача їх румунами угорцям; остаточна окупація території Закарпаття угорськими військами.

5. Практичне заняття
- перегляньте відео за посиланням  -  https://www.youtube.com/watch?v=5fN4EyWmlZs
- опрацюйте додатковий матеріал за посиланням   http://incognita.day.kyiv.ua/derzhava,-yaka-narodilasya-j-zaginula-v-odin-den.html

- виконайте завдання практичної роботи:

1. Що стало передумовою проголошеня незалежності Карпатської Українни?
2. Чи вважали себе карпатці невід'ємною частиною українського народу?
3. Використовуючи такі слова, як: президент, військо, українська мова, державна символіка, складіть есе на тему: "Третя спроба утвердження незалежності України."
6. Виконайте завдання на ст. 204.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com

8 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку :  Колонії Великої Британії в Північній Америці. Декларація незалежності. Утворення США. Конституція США.


1. Опрацюйте  § 25
2. На карті розгляньте територію Нової Англії, її столицю, місця найважливішихподій війни за незалежність. На контурній карті стрілочками покажіть дії ворогуючих сторін під час війни за незалежність.

Війна за незалежність Англійських колоній в Америці. Утворення Сполучених Штатів Америки. 

3. Виконайте завдання на ст. 213-214

        01 квітня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Польське королівство за Казиміра ІІІ. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда Гедеміновича.

1. Опрацюйте § 24
2. Скласти історичний портрет Казиміра ІІІ
3. Перегляньте відео за посиланням  - https://www.youtube.com/watch?v=DLJHlmYeIi0
4. Виконайте завдання на ст. 181


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Римське суспільство в середині ІІІ - середині ІІ ст. до н.е.

1. Опрацюйте § 36
2. Виконайте завдання на ст. 184.                                                      11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Практичне заняття. Міжнародні відносини другої половини ХХ - початку ХХІ ст.: точки перетину інтересів.

1. Виконайте завдання практичної роботи на ст. 224.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com
                                                                     10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку:  Як корупція краде можливості.

1. Опрацюйте розділ VІ, тему 7.
2. Корупція - негативне суспільне явище, яке виявляється у злочинному використанні службовими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення.
Чому корупція становить загрозу
Кожна людина хоче жити ліпше і сподівається на гідне життя у своїй країні. Корупція - це багатолике зло, яке набуває різноманітних форм та завдає шкоди скрізь і кожному. Чому вона позбавляє нас шансів на краще життя?
Корупція воює на боці ворога
Через корупцію армія не отримує достатньо коштів, а люди, які змушені були покинути власні будинки на сході України, не отримують належної допомоги
Корупція відлякує інвесторів
Інвестиції, які могли б створити нові робочі місця, не йдуть до країни, оскільки не забезпечено рівних і прозорих умов для ведення бізнесу, не захищено права власності
Корупція вбиває
Аварійні будівлі, які допущені до експлуатації через хабарі, призводять до загибелі людей;
нетверезі води, що відкуповуються від відповідальності, вбивають людей
Корупція зменшує шанси на освіту
Обдарована молодь обмежена у вступі до провідних ВНЗ; хабарництво викладачів ВНЗ під час іспитів та курсових робіт за гроші знижує якість підготовки фахівців
Корупція краде
Сплачені громадянами податки осідають у кишенях корупціонерів, а не спрямовуються на розбудову важливих для громадян та їхніх дітей установ (поліклінік, дитячих садків, шкіл) та надання якісних послуг населенню

3. Як започаткувати власну справу
Діємо
Шукаємо й обговорюємо підприємницьку ідею
Крок 1. Складіть у зошиті якомога більший перелік ваших умінь, захоплень, мрій у наведеній таблиці:
Я умію добре робити
Я цим захоплююсь
Я про це мрію
Крок 2. Виберіть той вид діяльності, що є в усіх трьох колонках таблиці. Підкресліть його.
Крок 3. Поділіться з однокласниками/однокласницями вашими міркуваннями й виберіть тих, хто має уміння та уподобання, подібні до ваших.
Крок 4. Об’єднайтеся з однокласниками/однокласницями в групу й складіть перелік того, що ви можете у вибраній вами сфері діяльності:
• виробляти нове;
• перепродавати вже наявне на ринку;
• надавати послуги.
Крок 5. Сформулюйте спільну бізнес-ідею.
Крок 6. Розробіть «Алгоритм започаткування власної справи».
Крок 7. Підготуйте електронну презентацію і захистіть ваш спільний бізнес-проект перед класом.
4. Виконати завдання на ст.155.
5. Напишіть есе на тему "Як подолати корупцію в Україні?"

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com8 клас. Всесвітня історія.
Тема уроку: Міжнародні відносини. Семелітня війна. Поділ Речі Посполитої. Початок боротьби за спадщину Османської імперії.

1. Опрацюйте  § 24
2. Перегляньте презентацію за посиланням  -  https://naurok.com.ua/prezentaciya-8-klas-na-temu-mizhnarodni-vidnosini-18-st-36123.html
3. Виконайте завдання на ст. 204.
                                                                       31  березня


7 клас. Історія України.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичне оцінювання.

І. Викнайте завдання контрольної робот.
1. Який князь 1199 р. об’єднав Галицьке та Волинське князівства в єдину державу?
а) Василько Романович;
б) Данило Романович;
в) Роман Мстиславович;
г) Андрій Боголюбський.
2. Як звали боярина, який 1213 р. проголосив себе галицьким князем?
а) Мстислав Удатний;
б) Данило Галицький;
в) Василько Романович;
г) Володислав Кормильчич.
3. Коли відбулася битва на річці Калка?
а) 1205 р.;
б) 1215 р.;
в) 1223 р.;
г) 1238 р.
4. Останнім правителем Галицько-Волинської держави був …
а) Юрій І Львович;
б) Юрій ІІ Болеслав;
в) Лев І Данилович;
г) Володимир Василькович.
5. Галицько-Волинський літопис знайдений 1809 р. видатним російським істориком …
а) М. Драгомановим;
б) М. Грушевським;
в) Л. Гумільовим;
г) М. Карамзіним.
6. Столицею Галицько-Волинської держави за Данила Галицького стало місто …
а) Галич;
б) Володимир;
в) Львів;
г) Холм.
7. Дайте визначення поняття «Баскак».
8. Перелічіть пам’ятки архітектури Галицько-Волинської держави XII-XIV ст.
9. Установіть хронологічну послідовність подій:
а) поїздка Данила Галицького до Золотої Орди;
б) коронування Данила Галицького Папою Римським;
в) битва під Ярославом;
г) відновлення влади Данила Романовича над Києвом.
10. Установіть відповідність між іменами правителів Галицько-Волинської держави та їхнім описом.
а) Лев І Данилович;
1) разом зі своїм братом Андрієм загинув в битві, припинивши тим самим рід Романовичів;
б) Володимир Василькович;
2) за свої постійні військові походи на протязі життя отримав прізвисько «Шалений»;
в) Юрій І Львович;
3) домігся утворення окремої Галицької православної митрополії (1303 р.);
г) Лев ІІ.
4) був отруєний в боротьбі проти бояр;
5) віддавав перевагу у зовнішній політиці дипломатії, ніж військовим походам.
11. Прочитайте уривок та дайте відповіді на запитання.
«Був одним із найвідоміших князів, що відзначилися своїми здібностями в політиці, воєнній справі, управлінні державою. В умовах ворожого оточення, не маючи достатньої опори, він зміг приборкати боярську опозицію, відновити єдність і відстояти незалежність держави, що дісталася йому в спадок, а також протистояти такому могутньому ворогу, як монголи. Літописець дав влучну характеристику діяльності цього князя: «[Був] князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив… і братолюбством він світився був із братом своїм Васильком».

1) Про якого князя розповідається в наведеному уривку?
2) Проти яких ворогів боровся цей князь?
3) Чим найбільше вам запам’ятався цей князь?
12. Охарактеризуйте особливості правління монголо-татар на території захоплених князівств. Чому лише Галицько-Волинська держава змогла протидіяти наступу монголо-татар на руські землі? Яким чином вони протидіяли монголо-татарам? Чи марними були ці спроби? Свою думку обгрунтуйте.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com
5 клас. Історія України.

Тема уроку: Практична робота. Повідомлення з історії родини, презентація родового дерева.

1.  Опрацюйте § 28
2. Виконати завдання практичної роботи на ст. 155. Як створити родове дерево.
3. Створити власне родове дерево.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com
                                                                    10 клас. Історія України.

Тема уроку: Українські землі в складі Румунії. Татарбунарськ повстання. Українська національна партія.

1.    Позначте на контурній карті:
·        Чехословацькі території, що за ухвалою Першого Віденського арбітражу відійшли до Угорщини;
·        територію Карпатської України (від 10 листопада 1938 р)
2. Політика Румунізації на українських землях.
·        насильницька та агресивна політика румунізації;
·        закриття українських шкіл та культурно-освітніх закладів;
·        переслідування людей за спілкування українською мовою;
·        румунізація назв населених пунктів та прізвищ;
·        демонтаж та вивезення промислового устаткування;
·        економічна депресія 30-х років;
·        аграрна реформа в Бессарабії;
·        розорення селянських господарств.
3. Опрацюйте додаткову інформацію:
Політичні партії на окупованих Румунією землях України
На тлі досить розвиненого політичного життя Галичини на окупованих Румунією землях України склалися менш сприятливі умови для діяльності партій і громадських об’єднань. З 1918 по 1928 р. діяв стан облоги, легальна політична діяльність була заборонена. У підпіллі перебували нечисленні комуністичні групи, які ввійшли до складу Компартії Румунії.
Антирумунське Татарбунарське повстання 1924 р. змусило дещо послабити адміністративний тиск. Почали відновлюватися культосвітні товариства, преса, студентські об’єднання. З 1928 по 1938 р. у Румунії тривав період відносно ліберального правління, що сприяло легалізації політичних партій. У 1929 р. на Буковині розгорнула легальну діяльність прокомуністична організація «Визволення», яка виступила з програмою одержавлення економіки, аграрних перетворень і приєднання до Радянської України. Однак масової підтримки населення «Визволення» та інші організації подібного спрямування не домоглися.
Політичні кола, зорієнтовані на відстоювання національних інтересів, у 1927 р. організували Українську національну партію, керівником якої став В. Залозецький. Це було ліберальне об’єднання, члени котрого схилялися до компромісів з властями, до виключно легальних методів діяльності. Як і в Галичині, ця політична лінія натрапила на сильну опозицію з боку молодих і енергійних учасників національного руху, що відкидали поміркованість і обережність членів УНП.
Під керівництвом О. Забачинського, І. Григоровича і Д. Квітковського в середині 30-х років стала формуватися конспіративна радикальна націоналістична організація на засадах, багато в чому подібних до оунівських. Ця організація мала вплив у молодіжних та спортивних товариствах.
Коли в 1938 р. до влади в Румунії прийшли військові й діяльність політичних партій була заборонена, УНП та інші легальні українські об’єднання перестали існувати.
Українське населення захоплених Румунією земель, незважаючи на жорстокий терор влади, зберегло своє прагнення до національного визволення і справедливого соціально-економічного ладу.
4. Опрацюйте § 36
5.  Виконайте завдання на ст. 199.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com
11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Проблема міжнародного тероризму. Агресія Росії проти України в 2014 р. Російсько-Ураїнська війна.

1. Опрацюйте § 30.
2. Перегляньте фільм  - Кіборги
                                         -Війна заради миру
3. Виконайте завдання на ст. 222
                                                                          30 березня

6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Воєнна єкспанся Риму й утворення Римсько-Середземноморської держави.

1. Опрацюйте § 35
2. Перепишіть наведену таблицю до робочого зошита.


3. Опрацюйте  поданий нижче матеіал.

Пунічні війни – це війни між Римом та Карфагеном за панування у Середземному морі.
Назва війн походить від слова пуни – так римляни називали карфагенян .  

Саме в районі Сицилії зіткнулися інтереси двох сильних держав — Риму і Карфагену, що призвело до кровопролитних Пунічних воєн, які з перервами тривали 118 років (264—146 рр. до н.е.).

Причини Пунічних війн:
-- прагнення Риму панувати в Середземномор’ї і контролювати торгівельні         шляхи
-- прагнення Карфагену зберегти свої володіння у Середземномор’ї

Всього було три Пунічні війни .
Перша Пунічна війна – 264 – 241 рр. до н.е. – розпочалась за володіння островом Сицилія.
Римляни мали значну сухопутну армію, проте в них не було великого військового флоту. Карфаген, навпаки, мав перевагу на морі і невелику сухопутну армію з найманців.
За роки Першої Пунічної війни римляни побудували і втратили п’ять флотів. Зрештою вони навчилися споруджувати добротні бойові кораблі, вести морські битви і перемогли карфагенян на морі.
Коли римські війська висадилися в Африці, Карфаген визнав себе переможеним. У 241 р. до н.е. Рим і Карфаген уклали мирну угоду, за якою Карфаген віддав римлянам острів Сицилію, а також Сардинію та Корсику. Крім втрачених територій Карфаген виплачував римлянам велику контрибуцію. 
Саме острів Сицилія став першою римською провінцією.
Друга Пунічна війна – 218 – 201 рр. до н.е.

Карфаген не змирився із втратами своїх територій і, відновивши сили, знову готувався до війни з Римом. Карфагенську армію в цей час очолював талановитий полководець і запеклий ворог Риму Ганнібал.

                                  
Ганнібал -- видатний, талановитий карфагенський полководець ІІІ ст. до н.е. Під час Другої Пунічної війни очолив карфагенську армію. В битві при Каннах у 216 р. до н.е. одержав перемогу над римлянами, маючи вдвічі меньше військо.
Навесні 218 р. до н.е. почалася Друга Пунічна  війна. План Ганнібала полягав у тому, щоб вести війну з Римською державою в самій Італії. Це було можливим лише завдяки вторгненню з півночі, через Альпи, позаяк на морі панував римський флот. Карфагенська армія, яка складалася з піхоти, кінноти та бойових слонів, вирушила з Іспанії до Італії. Наприкінці вересня армія Ганнібала підійшла до Альп.
2  серпня 216 р. до н.е., біля містечка Канни, відбулася одна з найвеличніших битв в історії Стародавнього світу.
Ганнібал запропонував розпочати переговори про мир, але римський сенат відмовився. 
Римляни  втратили 50 тис.  воїнів, а на бік Ганнібала перейшли міста півдня Італії та Сицилії. Шістнадцять років Ганнібал воював в Італії і не програв жодного  бою.  
За умовами миру 201 р. до н.е. Карфаген утратив увесь свій флот і бойових слонів і повинен був сплатити величезну контрибуцію. Ці умови остаточно підірвали військову могутність Карфагену.

Третя Пунічна війна – 149 –146 рр. до н.е.
Римляни боялися відродження Карфагена, появи нового Ганнібала ї повторення страхіть Другої Пунічної війни. Тож 149 р. до н.е. Рим оголосив Карфагену війну. Римське військо висадилося в Африці й обложило Карфаген. Почалася Третя Пунічна війна. Це була війна просто на знищення слабшого.  
Наслідки Пунічних війн.
Після падіння Карфагена римляни продовжили свої завоювання. 
У II ст. до н.е. Рим перетворився на велику середземноморську державу. Його володіння охопили все Середземномор’я — як на заході, такі на сході. Після перемоги над Карфагеном Рим став наймогутнішою морською державою Середземномор’я, а саме море римляни стали називати «внутрішнім»,  або «нашим»,  морем.

4. Виконайте завдання на ст. 181.


9 клас. Правознавство.

Тема уроку: Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

1. Опрацювати § 25.
2. Виконати завдання практичної роботи розміщені на ст. 176 - 178.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com
                                                             11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Період "розрядки" в міжнародній політиці. Гельсінська конференція 1975 року. Рецидиви Холодної війни на зламі ХХ - ХХІ ст. 

1. Опрацюйте  § 29.
 3.       Передумови розрядки міжнародної напруженості
·            Досягнення на початку 1970-х рр. військово-стратегічного паритету (рівноваги) між СРСР і США.
·            Негативні наслідки виснажливої гонки озброєнь для економіки провідних держав.
·            Загострення соціальних проблем у США внаслідок війни у В’єтнамі.
·            Усвідомлення світовою громадськістю, керівниками провідних держав науково обґрунтованого висновку про катастрофічність для життя на Землі будь-якого ядерного конфлікту.
4. Опрацюйте таблицю перепишіть її до робочого зошита.
Хроніка розрядки
Дата
Подія
1970 р.
Договір між ФРН та СРСР про непорушність східного кордону ФРН, між ФРН та ПНР
1971 р.
Чотиристороння угода між СРСР, США, Францією та Великобританією про статус Західного Берліна
1972 р.
Договір про непорушність кордонів між ФРН та ЧССР.
Радянсько-американська угода про ПРО (протиракетну оборону).
Радянсько-американська угода ОСО–1 (обмеження стратегічних озброєнь). Початок нормалізації відносин між США та КНР. Договір про «Основи взаємовідносин між СРСР та США»
1973 р.
Договір про непорушність кордонів між ФРН та ЧССР.
Радянсько-американська угода про відвернення ядерної війни.
Угода про припинення війни та повернення миру у В’єтнамі, завершення виводу американських військ із країни
1974 р.
Договір про обмеження підземних випробувань ядерної зброї.
Підтвердження СРСР та США наміру підписати договір ОСО-2
1975 р.
Спільний політ радянських космонавтів та американських астронавтів за програмою «Союз-Аполлон»
Підписання 33-ма державами Європи, США та Канадою в Ґельсінкі Заключного Акту Наради з безпеки і співробітни­цтва в Європі (НБСЄ), що закріпив основні принципи взаємин між державами:
·            суверенна рівність, взаємна повага прав;
·            непорушність кордонів;
·            незастосування сили або погрози силою;
·            територіальна цілісність держав;
·            мирне врегулювання спірних питань;
·            невтручання у внутрішні справи;
·            дотримання прав і свобод людини;
·            рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею;
·            співробітництво між державами;
·            сумлінне виконання зобов’язань з міжнародного права.
Зустрічі держав-учасниць Загальноєвропейської Наради:
• Белград — 1977-1978 рр.;
• Мадрид — 1980-1983 рр.
 5. Дайте відповіді на запитання:
1. Наведіть факти, що свідчать про розрядку міжнародної напруженості в 70-х роках і визначте її причини.
2. Чому відносини між СРСР та США визначали основні тенденції у міждержавних відносинах на міжнародній арені?
6. Виконайте завдання на ст. 214. 9 клас. Історія України.

Тема уроку: Проблема консолідації української нації.


1. Опрацюйте §  28 пункт 3.
2. Перегляньте презентацію за посиланням   -  https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-problemi-konsolidaci-ukra-nsko-naci-62641.html
3.  Виконайте завдання на ст. 198.
                                                       10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Що продається на ринку праці.

1. Опрацюйте розділ VІ, тему 6.
2. Ринок праці – це система суспільних відносин, пов’язаних із наймом і пропозицією праці, а також це – економічний простір, де взаємодіють покупці та продавці послуг праці. 
3. -       Опрацюйте додаткову інформацію та визначте, які саме причини заважають це зробити?
Додаткова інформація:
v ринки праці є регульованими державою, оскільки усі виробничі відносини законодавчо затверджені в Трудовому кодексі та інших державних актах (наприклад, держава встановлює мінімальний рівень заробітної плати, менше від якої не можна оплачувати роботу навіть некваліфікованому працівнику);
v ринки праці часто бувають монополізовані, наприклад, місто утворююче підприємство є єдиним покупцем послуг праці для мешканців;
v працівники пивних професій об’єднуються у професійні спілки для захисту своїх інтересів і можуть спільно вимагати підняття ставок зарплати, надбавок, зміни умов праці тощо.
4. -       Опрацюйте таблицю.
-       Які форми оплати виокремлюють? 
Погодинна
Відрядна
Сума зарплати обчислюється залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу
Сума зарплати залежить від обсягів виготовленої продукції
СЗП = ставка зарплати за одну годину * відпрацьований час
СЗП = нормативна ставка зарплати * обсяг виготовленої продукції
Ставка зарплати встановлюється за одну годину
Ставка зарплати встановлюється у вигляді норми плати за певну кількість продукції
-       Наведіть приклади підприємств, на яких використовують ту чи іншу форму оплати. 
5. -       Крім заробітної плати, підприємства можуть пропонувати  також соціальний пакет.
-       Користуючись Інтернет, заповніть таблицю «Соціальний пакет».
Базовий соціальний пакет
Мотиваційний соціальний пакет
Компенсаційний соціальний пакет
                                    
6. Виконати завдання на ст. 151. 
7. Напишіть есе на тему "Якою я бачу свою майбутню професію"
Виконані письмові завдання

 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com
                                                                           20 березня


9 клас. Історія України

Тема уроку: Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій.

1. Опрацюйте §  28 пункт 1,2.
2. Скласти історичний портрет Миколи Міхновського. 
3.  Заповніть таблицю «Українські політичні партії під російської України в складі Російської імперії»


Назва партії
Рік
Лідери
Програмові засади
Революційна українська партія (РУП)Українська народна партіяУкраїнський соціал-демократичний союз – «Спілка»Українська соціал-демократична робітнича партія


Українська демократична партія

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com


                                                           
                                                                         19 березня 


10 клас. Історія України.


Тема уроку: Правовий статус українських земель у складі Польщі. Українські політичні організації.

1. Опрацюйте §§ 34, 35
2. Перегляньте фільми за посиланнями   -  https://www.youtube.com/watch?v=0HfkTlsmU0g
                                                                         -  https://www.youtube.com/watch?v=etUSTl1LIGY
3. Напишіть есе "Українці в умовах польської окупації"
4.  Заповніть таблицю.
Орієнтовний вигляд таблиці

Критерії характеристики
КПЗУ
УНДО
УСРП
ОУН
Дата виникнення
1923
1925

1929
Лідери

Д. Левицький
В. Мудрий

Євген Коновалець
Ідейні засади та діяльністьшлях до самостійності України прокладають тільки дії мас, спрямованих на розхитування та знищення  окупаційних структур.
Вбивство у Варшаві 1934 р. Б. Парацького

5. Виконати завдання на ст. 191,195


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com8 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Освічений абсолютизм. Володіння австрійських Габсбургів. Марія - Терезія. Йосип ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. Катерина ІІ.

1. Опрацюйте § 23.
2. Передивіться відео за посиланням  -   http://video.novashkola.ua/8-klas/istoriya-8-klas/urok-21/
3. Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ
4. Опрацюйте наведені таблиці.
      Марія –Терезія(1740-1780)
Йосиф ІІ (1780-1790)
·        Створення нових, нестанових органів влади.
·        У руки держави перейшло стягування податків.
·        Податкові пільги дворян і духовенства було скасовано.
·        Вперше в історії країни було проведено перепис населення і земельних володінь.
·        Панщину скорочено до трьох днів на тиждень.
·        Сформоване нове військо.
·        Виникла система освіти-від сільських шкіл до університетів.
·        Встановив рівність підданих перед законом, незалежно від їхньої станової приналежності.
·        Оголошено віротерпимість(припинилося переслідування протестантів і зневажання православної церкви).
·        Запровадив обов’язкову безкоштовну початкову освіту для народу.
·        Звільнив селян від особистої залежності, проте зберіг їх повинності.         «Політика Катерини ІІ
ü Секуляризація церковного майна.
ü Віротерпимість.
ü Збільшення кількості губерній до 50,на чолі їх стояли губернатори ,підпорядковані безпосередньо монархині.
ü Створено окремі судові заклади для дворян,городян і вільних селян (але кріпаки залишалися під судовою владою власника-поміщика).
ü Підписано «Жалувані грамоти дворянству і містам».
ü В Петербурзі створено Учительську семінарію.
ü Відкриття народних училищ.

5. Із поданого переліку тверджень виберіть ті, які стосуються правління Марії - Терезії, Йосифа ІІ, Фрідріха ІІ, Катерини ІІ.


Марії-Терезії
Йосифа ІІ
Фрідріха ІІ
Катерини ІІ

1.Це монарх сподівався, що допоможе різним народам його держави перетворитися на єдину націю,за що отримав прозвання «мрійник на троні».
2.Велика увага приділялася війську,за що цього монарха прозвали «фельдфебель на троні».
3.Вперше в історії країни проведено перепис населення і земельних володінь.
4.Знищено єврейське гетто.
5.Налагоджене професійне навчання ремесел, торгівлі, державної служби.
6.Було підписано «Жалувані грамоти дворянству і містам».
7.Скасування панщини до трьох днів на тиждень.
8.За часів правління цього монарха було створено Учительську семінарію, відкрито народні училища.

6. Виконати завдання в кінці параграфа.
7. Скласти історичний портрет одного з «освічених монархів».


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com                                                                    18 березня

7 клас. Всесвітня історія

Тема уроку : Тематичне оцінювання з  теми  "Матеріальний та духовний світ європейського середньовіччя". 

1. Виконати завдання тематичного оцінювання можна    тутВиконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com
6 клас. Всесвітня історія

Тема уроку : Римська республіа V - середина ІІІ ст. до н.є.

1. Опрацювати §  34.
2. Перегляньте відео за посиланням    -   https://www.youtube.com/watch?v=IDurMqW_rkc
3. Виконайте завдання на ст. 177. 11 клас . Всесвітня історія.

Тема уроку: Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД. Прояви міжнародної напруженості.

1. Опрацювати § 28.
2. Перегляньте відео      --    Чим закінчилась Карибська криза
                                         --   До чого призвело розділення В'етнаму
                                         --   День в історії... В Афганістан ввели радянські війська
3. Виконати завдання на ст. 206.10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: У чому полягає суть підприємництва.

І. Опрацювати  Розділ  VI тему 5.
ІІ. Виконати завдання на ст. 148.
ІІІ. Серед наведених у дужках відповідей  оберіть правильну.
1. Метою боротьби підприємців з ризиком є..... (зниження ризику, збільшення ризику, запобігання ризику).
2. Підприємницьку діяльність можна вести з ....(18 років, 16 років, 14 років).
3. Метою підприємницької діяльності є....(набуття досвіду, здобуття нового статусу, отримання прибутку.)
4.Певна частина населення вести підприємницьку діяльність....(не має бажання, не має грошей, не має права.)
5. Постійні втрати у підприємницькій діяльності призводять до .... (збільшення прибутку, банкрутства, розширення асортименту.)
6. Запобігти ризику можна шляхом...(збільшення прибутку, зниження витрат, страхування.)
           

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com8 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення. Просвітництво. Енциклодисти. Массони. Класицизм.

1. Опрацювати § 22
2. Розгляньте зображення. Знайдіть на малюнках принципові відмінності в організації виробництва.  На якому малюнку зображена фабрика?

Промисловий переворот-винайдення й широке впровадження у виробництво машин,здатних замінити ручну працю.
Робота з візуальним джерелом(с.180)
o   У чому полягали переваги механічної прядки Аркрайта?
Робота з документом(с.180-181)
o   Охарактеризуйте умови праці фабричних робітників.
o   У чому вони вбачали причини своїх бідувань.
Робота з текстом підручника(с.182-183)
Закінчіть  речення:
o   Ідеалами Просвітництва стали…
o   Мислителі тієї епохи-просвітителі-вірили…
o   Помітним явищем історії Європи…
o   Основи англійського Просвітництва заклав….
o   ЇЇ батько, Адам Сміт….
Робота з візуальним джерелом(с.183)
o   Розгляньте портрет Джона Локка. Які риси особистості визначного мислителя відображено на портреті?
3   3. Перегляньте відео  за  посиланням  -- 
                    --  https://www.youtube.com/watch?v=jlGCyaXQcmM
                       --  https://www.youtube.com/watch?v=6KwK8pxyg3g
      4. Заповніть таблицю

Галузі культури
Характеристика
Театр

Живопис

Архітектура


    5 Виконати завдання на ст. 188-189

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com17 березня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Культура королівства Руського (Галицько-Волинської держави) ХІІІ - першої половини ХІV ст.

1. Прочитати § 18.
2. Переглянути відео   за посиланням. -    https://youtu.be/Bq_RZX_vFr8
3. Переглянути презентацію  за посиланням   - https://ppt-online.org/115281
4. Виконати завдання на ст. 168 (усно)
5. Слдасти план розповіді за темою "Мистецтво Галицько - Волинського князівства"


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.


5 клас. Історія України. 

Тема уроку: Хто започаткував наукові дослідження історії України


1. Опрацювати  § § 26, 27
2. Виконайте вправу "Кросворд навпаки": сформулюйте запитання до слів кросворду.


3. Створіть карту знань про одного з відомих вам українських істориків. Можете доповнити карту власними рубриками. Також спробуйте самостійно визначити зв’язки між окремими частинами життя історика.

4. Виконати завданн на ст. 146,153.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.


10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Тематичний контроль з теми"Держави Центральної та Східної Європи"

Виконайте тестові завдання.


1.Яка подія відбулася 11 листопада 1918 року у Польщі?

а) проголошена республіка;

б) розпочалася громадіянська війна;

в) прийнята конституція;

г) проголошено ЗУНР.

2.Польська державна політика щодо українців, проживаючих в межах держави у 20-30-х р.р. проявлася в таких заходах: ( вибери вірне твердження)
а) відкривалися українські університети у Львові;
б) надана автономія Східній Галичині;
в) закривалися українські школи;
г) проводилися репресії проти української культурної еліти
д) заохочувалося ополячення українців.

3.Коли була проголошена ЗУНР?
а) 11 листопада 1918 р.;
б) 13 листопада 1918 р.;
в) 18 березня 1921 р..
4.Чи вірно, що Ю. Пілсудський став І президентом Польської республіки?
а) так ; б) ні.

5.Коли Ю.Пілсудський здійснив державний переворот у Польщі?
а) 1919 р.;
б) 1923 р.;
в) 1926 р.;
г) 1935 р..
6.Конституція Польщі від 1935 р. проголошувала державу…
а) конституційною монархією;
б)президентською республікою;
в) парламентською республікою.
7.Розташуй події, які відбувалися у Польщі у хронологічній послідовності:
а) радянсько-польська війна;
б) втснаовлення авторитерної диктатури Ю.Пілсудського;
в) спалення 800 українських сіл в рамках політики “пацифікації”;
г) прийняття І конституції Польщі;
д) приняття ІІ конституції.
8.Хто був першим президентом ЧСР?
а) Т. Масарик;
б) Е.Бенеш;
в)А.Волошин
9.Вибери вірні твердження : “ За конституцією ЧСР 1920 р…
а) обмежувалися права національних меншин;
б) гарантувалася свобода слова і совісті;
в) президент обирався на 4 роки і майже не мав повноважень;
г) проголошувалася парламентсько-президентська республіка.
10.Чехословацький уряд, щодо українців, які проживали в ЧСР у 20-30-х рр. проводив таку політику: ( вибери вірні твердження)
а) надав автономію Закарпаттю;
б) дозволив відкривати українські школи; уінверситети, товариства;
в) проводив масові репресії;
г) намагався модернізувати Закарпаття.
11.В період з 1935 р по 1938 р. президентом ЧСР був
а) Т.Масарик; б) Е.Бениш;
в) А.Волошин.
12.Коли утворилася незалежна “Чехословацька держава”?
а) жовтень 1918 р.;
б) листопад 1919 р.;
в) січень 1919 р.;
г) вересень 1921 р..
13.Які країни приймали участь у “Мюнхенській змові “ проти ЧСР?
а) Англія;б) Росія; в) Іспанія; г) Франція; д) Італія; е) Німеччина.
14.Коли та внаслідок якої події виник “протекторат Богемія та Моравія”?( склади відповідну пару)
а) 1938 р.;                          1) загарбання ЧСР Угорщиною;
б) 1939 р.;                          2) окупація ЧСР Німеччиною;
в) 1940 р.                           3) підписання “Мюнхенської змови”.
15.Хто був правителем Болгарії у 20-х р.р.?
а) Кароль ІІ;
б) О. Карагеоргієвич;
в) Карл ІУ Габсбург;
г) Борис ІІІ
16.До якої болгарської організації відносився полковник К.Георгієв?
а) БЗНС;
б) БКП;
в) “Звено”
г) “Народний зговор”
17.В яких роках відбулися реакційні перевороти в Болгарії?
а) 1919 р.;
б) 1923 р.;
в) 1927 р.;
г) 1934 р..
18.Об”єднай події і дати , що стосуються Болгарії, в логічні пари
а) 1918 р.                    1) спроба проголошення республіки;
б) 1920 р.                    2) фашистський переворот К.Георгієва;
в) 1923 р.                    3) повалення уряду БЗНС;
г) 1934 р.                     4) створення однопартійного уряду О. Стамболійського.
19.Які з названих подій не відбувалися в Болгарії?
а) прийняття республіканської конституції;
б) встановлення профашистської диктатури;
в) встановлення 8-год робочого дня;
г) аграрна реформа;
д) створення комуністичного уряду.
20.Розташуй подї, що відбулися в Угорщині, відповідно до хронології
а) жовтень 1918 р.                   1) приєднання країни до антикомінтернівському пакту;
б) березень 1919 р.;                 2) створення Угорської Радянської республіки;
в) листопад 1919 р.;                 3) повалення монархії Габсбургів;
г) січень 1939 р.;                      4) державний переворот М.Горті.
21.Чи була Угорщина республікою у 20-ті роки?
а) так ; б) ні.
22.У внутрішній політиці М. Горті впроваджував такі заходи ( вибери вірне)
а) розпустив парламент;
б) прийняв ряд антидемократичних законів;
в) створив єдину фашистську партію;
г) жорстоко придушував будь-які виступи проти влади.
23.У зовнішній політиці М.Горті здійснював такі заходи. ( вибери вірне)
а) Угорщина зблизилася з СРСР;
б)окуповане Закарпаття;
в) добився зменшення репарацій для Угорщини.
24.Які з поданих характеристик відповідають Румунії після І Світової війни?
а) форма правління –абсолютна монархія;
б) індустріальна країна;
в) територія за Версальською системою збільшилася у 2 рази;
г) 80 % підприємств контролювалися англійським і французьким капіталом.
25.З І і ІІ стовпчиків склади 2 відповідні пари : “У 1940 р. Румунія втратила територію (І)… на користь (ІІ)…
а) Бессарабія а) Угорщина
б) Північна Букковина; б) Німмеччина;
в) Північна Трансільванія; в) Італя;
г) частина Банату г) СРСР.
26.Розташуй події, що відбулися в Румунії у хронологічній послідовності
а) встановлення диктатури І. Антонеску;
б) прийняття Конституції;
в) передача СРСР Бессарабії;
г) початок аграрної реформи.
27.Розташуй народи, що населяли Югослівію у 20-30 х роках у порядку від найчисельнішого до найменш чисельнішого
а) словенці;
б) серби;
в) хорвати;
г) чорногорці.
28.За конституцією 1921 р. Югославія…
а) федеративна держава;
б)республіка;
в) поділена на 33 губернії ( жупани);
г) заселенна єдиним сербо-хорвато-словенським народом
29.В якому році Хорватія отримала автономію в межах Югославії?
а) 1921 р.;
б) 1935 р.;
в) 1939 р.;
г) 1940 р..
30.В результаті подій 1929 р. КСХС стало…
а) необмеженою монархією;
б) конституційною монархією;
в) республікою.
31.Коли Королівство СХС було перейменоване в Югославію?
а) 1918 р.;
б) 1921 р.;
в) 1929 р.;
г) 1941 р..
32. До якої країни після І Світової війни відносилися такі території: Трансільванія, Півн.Буковина, Бессарабія?
а) Югославія;
б) Болгарія;
в) Угорщина;
г) Румунія.
33.Склади логічні пари за принципом входження української землі в іншу державу:
І) Польща;                     а) Закарпаття;
ІІ) ЧСР;                          б) Буковина;
ІІІ) Румунія                    в) Галичина.
34.Встанови відповідності,склавши пари
а) 1923 р.;                  1) встановлення режиму “санації” в Польщі;
б) 1926 р.;                  2) встановлення королівської диктатури в Югославії;
в) 1929 р.;                   3) встановлення диктатури Антонеску в Румунії;
г)1939 р. ;                   4) проголошення незалежності Карпатської України;
д) 1940 р.                    5) повалення уряду О. Стамболійського в Болгарії.
35.Які з названих країн напередодні ІІ Світової війни зблизилися з Німеччиною і вступили у війну на її боці?
а) Польща;      б) Румунія;        в) Югославія;          г) Чехословаччина;      д) Угорщина;              е) Болгарія.
36.Розташуй південно-слов”янські народи у 3 групи за домінуючим віросповідуванням :
І-православні;       ІІ-католики;       ІІІ- мусульмани.
а) серби;       б) хорвати;      в) чорногорці;      г) словенці;      д) македонці;
е) боснійці;     і) герцоговинці.
37.Розташуй країни у дві колонки:
І- монархії      ; ІІ – республіки ( на 1938 р.)
а) Болгарія;        б)Югославія;         в) Угорщина;        г) Чехословаччина         д) Польща;
е) Румунія
38.Об”єднай країни і правлячих осіб в логічні пари
а) Т. Масарик;                            1) Болгарія;
б) Ю.Пілсудський                     2) Румунія;
в) О. Карагеоргієвич;                3) Югославія;
г) Борис ІІІ                                 4) Угорщина;
д) І. Антонеску                          5) Польща;
е) М. Горті                                  6) Чехословаччина.
39.Вибери ті твердження, що відповідають режиму “санації”.
а)сейм розпущено;
б) проводилося переслідування українського населення;
в) ліві партії заборонені;
г) в країну залучені іноземні інвестиції.
40.Про яку диктатуру йдеться:”Скасовано конституцію, розпущено парламент, заборонені всі політичні партії, крім правлячої”?
а) авторитарна;
б) тоталітарна.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.
9 клас. Історія України.

Тема уроку : Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація .


1. Опрацювати  §  27
2. Обрацюйте додатковий матеріал пропромисловців - меценатів  родини Терещенків, Ханенків, Харитонинків, Симиренків, та дайте відповідь на запитання:  Якими були основні напрями діяльності пропромисловців - меценатів ?
3. Доповніть схему  й визначте протиріччя модернізаційних процесів на початку ХХ ст.

4. Виконати завдання на ст. 191.


                                                                                    Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.

                             .

16 березня 2020р.

6 клас. Всесвітня історі.

Тема уроку: Природні умови Італії та виникнення міста Рим.1.Опрацювати   § 33.  Вивчити терміни і поняття (патриції, плебеї, республіка).
2. Переглянути відео про заснування Рима можна   -   тут
3. Виконати вправи за посиланням  -   https://learningapps.org/view3422333
4. Виконати завдання на ст. 173 (усно)


9 клас . Правознавство.

Тема уроку: Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх. 


1. Опрацювати  §§ 23,24  
2. Переглянути відео за посиланням    -   https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk
    та презентацію за посиланням   -   https://www.slideshare.net/antonuk/ss-41792553
3. Виконати завдання  на ст. 166-167,  174-176


 11 клас. Історія України.

Тема уроку: Тематичне оцінювання з теми "Становлення України як незалежної держави"

1. Виконати завдання контрольної роботи  І варіант за посиланням    -  https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-stanovlenna-ukraini-ak-nezaleznoi-derzavi-11-klas-istoria-ukraini-riven-standartu-218227.htmlВиконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.9 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Тематичне оцінювання з теми "Міжнародні відносини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)


Виконати закдання контрольної роботи.

1    1.    Який військово-політичний союз утворили Німеччина, Австро-Угорщина та Італія в останній треті XIX ст.? 
 А. Антанта              
Б. Троїстий союз
В. союз трьох імператорів
Г. Священний союз
2..  Коли було завершено формування Антанти
 А. 1893 р.
 Б. 1904 р.
В. 1907 р.
Г. 1890
3. Які країни брали участь в першій балканській війні?
А. Болгарія, Сербія,Греція,Чорногорія,Туреччина
Б. Сербія, Росія, Франція, Чорногорія
В. Туреччина, Росія, Греція
Г. Болгарія, Сербія, Чорногорія, Росія
4.      Які країни утворили Троїстий союз?
А. Німеччина, Росія, Іспанія
Б. Туреччина, Австро-Угорщина, Італія
В. Росія, Австро-Угорщина, Італія
Г. Австро-Угорщина, Італія, Німеччина
 5. Яка війна стала першою у боротьбі за переділ світу?
А. англо-бурська
Б. іспано-американська
В. російсько-японська
Г. японо-іспанська
6.  Конфлікт між якими державами був ключовим на початку XX ст.?

     А. США та Англією                                         В. Англією та Німеччиною
     Б. Росією та Японією                                       Г. Англією та Росією
7. Яка країна на початку XX ст. відмовилася від політики “блискучої ізоляції”?
А Франція                                                                                                                                                  Б.Росія                                                                                                                                                      В. Англія                                                                                                                                            Г. Німеччина

8.Скільки було Марокканських криз?
А . 2
Б. 3
В.  4
9. Яка колоніальна імперія була найбільшою на початку XX ст.?
А. Франція
Б. Німеччина
В.Англія
10.  Розташуйте події  в хронологічній послідовності.
А. Нанкінській договір
Б. утворення Антанти
В. прихід до влади Муцухіто
Г. винайдення динаміту
 11.  Розташуйте події  в хронологічній послідовності.
А. перша «друга війна»
Б. утворення Троїстого союзу
В. Сінхайська революція
Г. Епоха «Танзимату»
12. Схарактеризуйте геополітичні плани щодо України Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Домашнє господарство як власник і споживач. Домогосподарство на ринку грошей.

1. Опрацювати Розділ VІ тему 4
2. Перелдянути презентацію за посиланням  -    https://drive.google.com/drive/my-drive
3. Виконати завдання на ст. 145. (усно)
4. Написати есе на тему " Яким має бути бюджет домогосподарства"


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.
13 березня 2020р.

9 клас. Всесвітня історія

Тема уроку: Практичне заняття.


1. Опрацювати  § 29.
2. Укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом модернізаційних процесів у ХІХ і на початку ХХ ст. уряди Росії, Австро-Угорщини, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.


8 клас. Історія України.

Тема уроку: Тематичне оцінювання.

1. Завдання для тематичного оцфнювання знаходяться      -    тут


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.


10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Практичне заняття. Центрально-Східна Європа: вибір між демократією та авторитаризмом.І. Пригадайте з раніше вивченого

1.   Які держави виникли в Центрально-Східній Європі за підсумками Першої світової війни?

2.   У яких державах Центрально-Східної Європи впродовж 1920—1930-х рр. були встановлені авторитарні режими?

Мета:  На підставі аналізу підготовлених повідомлень (презентацій) характеризувати процес згортання демократичних процесів і становлення авторитарних режимів у країнах Центрально-Східної Європи.

ІІ. Завдання 

1.   Підготувати повідомлення або презентації (на вибір):

 1) Чехословаччина — єдина справжня демократія в Центрально-Східній Європі; 

2) Режим «санації» у Польщі;

 3) Режим М. Горті в Угорщині; 

4) Монархічні диктатури в Румунії, Болгарії, Югославії; 

5) Країни Балтії в 1920—1930-ті рр. (Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія).

2.   Дати відповідь на запитання: чи закономірним було встановлення авторитарних режимів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920—1930-х рр.? Які чинники були вирішальними: внутрішні чи зовнішні?Виконані письмові завдання

 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com.


12 березня 2020 р

10 клас. Всесвітня історія. 

Тема уроку: Болгарія та Югославія в міжвоєнний період.

1. Опрацюйте §  16
2. Перегляньте презентацію

3.  Виконати завдання на ст. 91 (усно)
4. Скласти історичний портрет царя Бориса ІІІ.

5. Заповніть таблицю, запишіть у кожну графу народи Югославії, які сповідували відповідну віру. ст 91 завдання 2


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

kyhnirvita@gmail.com8 клас. Історія України

Тема уроку: Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

1. Опрацюйте  §  30
2. Прегляньте презентацію за посиланням    -    https://naurok.com.ua/prezentaciya-za-temoyu-ukra-nske-baroko-arhitektura-131511.html
3. Виконати завдання на ст. 201

Немає коментарів:

Дописати коментар