Дистанційне навчання ІІ етап22 травня

9 клас. Історія України. 

Тема уроку : Практичне заняття. Традиції і побут української сім'ї у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.


1. Опрацюйте § 39
2. Виконайте завдання на ст. 274, 275, 276,277, 278, 279, 280Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


                                           


                                                                        10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей.

1. Опрацюйте § 28.
2. Виконайте завдання на ст. 154-155


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com21 травня

10 клас. Історія України.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль.


Виконайте завдання контрольної роботи.

      1. Договір про дружбу і кордони між Німеччиною та СРСР було підписано:
А)23серпня 1939р;    Б)28вересня 1939р;  В)22червня 1941р; Г)28вересня 1940р
2.Рейхскомісаром України був:
А) Е.Кох;      Б)  А.Гітлер                В) В.Кейтель;               Г) Г.Рундштедт
      3.План нападу Німеччини на СРСР
А) «Вайс»  ;  Б) «Ост»;   В) «Новий порядок»;  Г)  «Барбаросса»
  4.Оборона Севастополя  тривала:
А)73дні;        Б)65днів;      В) 243днів;      Г)700днів
     5.Геноцид окупантами єврейського населення це
А)колабораціонізм;    Б)голокост;   В)гетто;   Г) «новий порядок»
    6.Територію України було остаточно  захоплено окупантами
  А)1943р;     Б)  1942р;       В)1944р;           Г)1945р
   7.Хто був головнокомандувачем УПА?
  8. Назвіть основні райони на території України де активно діяли загони УПА
 9. Коли було звільнено м.Київ від окупантів
10.Дайте визначення термінам:1)остербайтери; 2)радянізація;  3)гетто
11.Дайте коротку  характеристику(дата ,учасники,питання) Кримської  конференції
12.Чи можна було запобігти поразці Червоної Армії на початку радянсько-німецької війни?Відповідь аргументуйте.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com8 клас. Історія України.

Тема уроку. Узагальнення. Річне оцінювання.Виконайте завдання контрольної роботи.

1. Люблінська унія, яка об’єднала Велике князівство Литовське та Польське королівство в Річ Посполиту, була укладена:
 А)  в 1569 р.      Б) в 1586 р.       В) в 1591 р.        Г )в 1596 р.
2. Про яку подію писав український історик Іван Крип’якевич,
«При всіх негативних наслідках вона дала принаймні одну користь, що всі українські землі були  залучені в одну цілісність.
 А) Берестейську унію               Б) Люблінську унію
В) Городельську унію            Г) Кревську унію
3. Укажіть ім’я українського князя, який був засновником першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця
 А)   К. Косинський        Б)  Д. Вишневецький         В) С. Кішка                                Г)  В.-К. Острозьки                                                                                                      4.  У якому році П. Дорошенка було проголошено «гетьманом обох берегів Дніпра»   
  А) 1668 р.                Б) 1672 р.           В) 1657 р.           Г) 1676 р.
     5. Найбільших феодалів-землевласників у Речі Посполитій називали:
 А) шляхтою        Б) старшиною             В)  магнатами              Г )конфедератами
6. Який термін відповідає визначенню?
          «Багатогалузеве панське господарство в Польщі, Литві та Україні XIV – XIXст., яке грунтувалося на праці кріпосних селян; виробляло й переробляло сільськогосподарську продукцію, що відправлялася великими партіями на ринок у вигляді напівфабрикатів».
А) Ферма       Б) Фільварок      В) Хутір    Г) Феод
7. Укажіть ім’я гетьмана  Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.
А)  Д. Многогрішний             Б) І. Мазепа         В) І. Скоропадський                          Г) Д. Апостол
8.Козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) спалахнуло:
А) в 1616 р.         Б) в 1621 р.           В )в 1630 р              Г) в 1638 р.
9.  Пізнай особу за описом.
« Був архімандритом Києво-Печерської лаври, Київським митрополитом. Домігся від короля Владислава IV Вази легалізації Української православної церкви. Здійснив реформу церковного життя. У 1631 р. відкрив Лаврську школу, наступного року об’єднав її з Київською братською школою, утворивши Києво-Могилянський колегіум. Реставрував Софійський собор і будинки Києво-Печерського монастиря. Написав ряд творів богословської та полемічної літератури: “Євангеліє учительне”, “Требник” та ін. Похований у Києво-Печерській лаврі».
А)Іван Могильницький            Б) Петро Могила      
 В)Андрій Могила                     Г)Арсеній Могилянський
10. Установіть послідовність битв Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст..
А)  Битва під Жовтими Водами
Б) Битва під Берестечком
В) Пилявецька битва
Г) Битва під Батогом
11.Які основні причини обумовили виникнення козацтва?
1)    Активне запровадження кріпацтва
2)    Суттєве збільшення панщини
3)    Набіги кримських татар і турків
4)    Боротьба з Польщею
5)    Посилення Литовського князівства
6)    Боротьба із Золотою Ордою
7)    Захист європейських держав від набігів турків
12. Із наведених тверджень оберіть ті, що стосуються гетьмана І. Мазепи:
1 Очолив козаків у Національно-визвольній війні
2 Уклав українсько-шведський договір.
3 Установив владу на Правобережжі після придушення повстання С. Палія
4 Брав участь у Першому Кримському поході
5 Підписав Переяславський договір
6 Автор першої Конституції
7 Брав участь у Полтавській битві


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
20 травня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку. Середньовічне суспільство Індії та Китаю.


1. Опрацюйте § 29
2. Перегляньте відеоуроки - Середньовічна Індія.
                                                - Середньовічний Китай
3. Виконайте завдання на ст. 225
6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Слов'яни під час Великого переселення народів.


1. Опрацюйте § 49
2. Перегляньте відеоурок за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=KGewEt9gCP4
3. Виконайте завданя на ст. 21911 клас. Історія України. 

Тема уроку: Культурне життя України  за добу незалежності.


1. Опрацюйте § 37
2. Виконайте завдання на ст. 246,248,249,250


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
                                                10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу.

Опрацюйте матеріал уроку за посиланням - http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=734748 клас. Історія України.

Ткма  уроку: Повторення та узагальнення.

Повторіть віивчений матеріал, підготуйтесь до річного оцінювання.
19 травня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Повторення та узагальнення. Здобутки середньовічного русько - українського суспільства. Особливості суспільного житя Русі-України.


1. Опрацюйте матеріал уроку.
В історії Русі-України можна виділити такі основні періоди:                                                           I період: перша половина ІХ — кінець Х ст.                                                                              Виникнення Давньоруської держави, значне розширення її меж. Формування територіально-політичної структури держави відбувалося шляхом підкорення київським князем протягом ІХ -Х ст. східнослов’янських племен.                                                                                                    II період: кінець Х — середина ХІ ст.                                                                                                   Період розквіту Київської держави . Зміцнення державного управління. Завершено об’єднання племен східних слов’ян навколо Києва. Другий період охоплює князювання Володимира Великого (980-1015) та Ярослава Мудрого (1019-1054), що було добою зміцнення Києвом своїх завоювань і досягнення ним вершин політичної могутності й стабільності, економічного та культурного розквіту. На противагу територіальному зростанню попереднього періоду тут переважає внутрішній розвиток.                                                         III період: друга половина ХІ — ХІІІ ст.                                                                                           Період феодальної роздробленості і занепаду. Останній період характеризують безупинні руйнівні князівські чвари, загроза нападів кочових племен та економічний застій.                      Із другої половини ХІ ст. інтенсивно розвивається процес відокремлення від Києва і перетворення на самостійні князівства окремих земель. Першим з них було Чернігівське, закріплене за нащадками сина Ярослава Мудрого — Святослава. Русь-Україна фактично розпалася на окремі князівства: Київське, Володимиро-Суздальське, Новгородське, Галицько-Волинське, Переяславське, Полоцько-Мінське та ін. Кількість князівств збільшується з ХV у середині ХІІІ  ст. до 50 у середині ХІІІІ ст. Кожна земля в мініатюрі відтворювала політичні особливості Київської держави, зберігаючи таку саму політичну систему з відповідними інститутами і функціями.
2. Дайте відповіді на запитання.
1. Назвіть хронологічні межі середньовічної історії України.
2. На які періоди можна поділити середньовічну історію України?Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com5 клас. Історія України. 

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль.

Виконайте завдання контрольної роботи.
1. Києво – Могилянська академія була утворена в
А 1661 році
Б 1834 році
В 1805 році
Г 1632 році
2. В 1805 році було відкрито університет, який зараз носить ім’я
А  Івана Франка
Б  Василя Каразіна  
В  Тараса Шевченка
Г  Лесі Українки
3. Перші сучасні Олімпійські ігри відбулися в
А  1960-ті роки
Б  1896 році
В  1805 році    
Г  1661 році
4. Поясніть поняття: «натуральне господарство»
5.  Поясніть поняття: ринкове господарство»
 6. Якими були основні заняття словян?
7. Доповніть перелік ключових слів, за допомогою яких можна скласти розповідь про життя на селі у минулому: глиняна хата, піч …
8 .З якою метою відкривали університети та як проходило навчання в університетах?
9. Назвіть свята і дозвілля українців від веснянок до Нового року.
10.Назвіть заняття від яких походять прізвища Бондар, Коваленко, Гончар
11.Назвіть українські традиційні страви
12.Складіть розповідь про розвиток медицини на Русі


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
                     10 клас. Історія України.

Тема уроку: Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кіно.

1. Опрацюйте § 46
2. Опрацюйте додаткові джерела за посиланням - http://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=279
4. Перегляньте кіноповість  Олександра Довженка Україна в огні.
5. Виконайте завдання на ст. 247,249,250, 251


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com9 клас. Історія України.

Тема уроку: Особливості розвитку культурного життя в середині ХІХ - на початку ХХ ст.

1. Опрацюйте § 38
2. Виконайте завдання на ст. 273


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com                                                                               18 травня

6 клас Всесвітня історія.

Тема уроку: Практичне заняття. Суспільне й господарське життя, духовний світ давніх слов'ян.


1. Опрацюйте § 48
3. Дайте відповіді на запитання на ст. 218Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com9 клас. Правознавство.

Тема уроку: Практичне заняття. Зустріч з юристами та правозахисниками.


1. Опрацюйте § 29
2.Визначте, чи порушено права людини у наведених ситуаціях. Якщо так, то які саме:

1. Микола, 13-річний учень, вирішив попрацювати і звернувся з проханням про працевлаштування до директора магазину, знаючи про наявність місця вантажника. Директор магазину його прийняв, але сказав, що він буде працювати вночі, а замість зарплати отримуватиме продукти.
2. Українка Ірина та Громадянин Африки Едвард вирішили одружитись ізвернулися до Рагсу, де їм відмовили в одруженні, коментуючи це тим, щовони не одружують громадян інших країн.
3. Батькам Тараса було відмовлено в прийнятті документів до 5-го класу через те, що вони сповідують буддизм.
4. Десятикласник Жора пропускає заняття з окремих предметів, які, на його думку, не знадобляться йому в житті. Батьки карають його за це. Вчителі наполягають на відвідуванні всіх занять, пояснюючи це необхідністю виконання державного навчального плану.
5. Батьки забороняють ходити дитині на музичний гурток, аргументуючице тим, що вони хочуть, аби він став математиком.
3. Дайте визначення поняттям
- юристконсульт - 
- адвокат-
- правоохоронні органи -
- прокурор-
- нотаріус- 


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com11 клас. Історія України.

Тема уоку: Соціально-економічне становище України в 2010-х роках. 


1. Опрацюйте § 36
2. Виконайте завдання на ст 239, 241,243


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

                                                           9 клас. Історія України.

Тема уроку: Особливості розвитку культурного життя в середині ХІХ - на початку ХХ ст.

1. Опрацюйте  § 37
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=5c_8J3QSDvY
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=g8wrfK5MBJ4
3. Здійсніть віртуальну екскурсію на Хутір Надія, що на Кіровоградщині
4. Виконайте завдання на ст. 265
Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Практичне заняття. Глобальні проблеми сучасності.


Виконайте завдання практичної роботи І варіант на ст 184
                                                        

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com15 травня.

9 клас. Історія  України.

Тема уроку: Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства . Видатні вчені.


1. Опрацюйте § 35
2. Виконайте завдання на ст. 240 (таблиця), 241,243
3. Опрацюйте § 36
4.Виконайте завдання на ст. 255
Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com14 травня.


10 клас. Історія України.

Тема уроку: Українська повстанська армія. Бойові дії 1942 - 1943 років. Українці у військових формуваннях держав Об'єднаних націй. Практична робота.


1. Опрацюйте § § 43,44, 45
2. Опрацюйте додаткуову інформацію за посиланням - Тарас Бульба - Боровець
                                                                        - Депортація кримських татар у травні 1944 року
                                                                        - Кузьма Дерев'янко
3. Перегляньте відео за посиланям - Історія УПА
                                                               - Історія ОУН-УПА
                                                               - Битва за Київ. 1943 рік
                                                               - Іван Кожедуб
                                                               - О.Довжено. Щоденник (1941-1945)
4. Виконайте завдання практичної  роботи на ст.236.
5. Виконайте завдання на ст. 232, 233,236, 238, 239,240, 241, 243,244, 245, 246Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com8 клас. Історія України

Тема уроку: Внесок України у формування європейської цивілізації.


1. Перепишіть табличку до обочого зошита
Синхроністична таблиця основних подій та правлінь держав, з якими пов’язана історія України ХVІ-ХVІІІ ст.
Світова історія
Польща (з 1569 р. - Річ Посполита)
Велике князівство Литовське (до 1569 р.)
Московська держава - Росія
Османська імперія і Кримське ханство
Україна
Великі географічні відкриття (1492-1789). Поширення на земній кулі європейської цивілізації
Олександр
(1501-1506)
Олександр
(1492-1506)
Василь III
Іванович
(1505-1533)
хан Менґлі- Ґірей
(1466-1515 з перервами)
1492 - перша згадка в документах про українських козаків
XVI ст. - Реформація.
Перша буржуазна революція в Європі і виникнення індустріального суспільства (1566-1609, Нідерланди).
Формування буржуазії, виникнення фермерства, початок мануфактурної промисловості
Сигізмунд І
(1506-1548). Сигізмунд II
Август
(1548-1572). Утворення Речі Посполитої (1569)
Сигізмунд І
(1506-1544).
Сигізмунд II
Август
(1544-1572). Завершення юридичного оформлення шляхти як стану (1566).
Унія з Польщею з певною автономією
Іван IV
Грозний
(1533-1584).
Опричнина.
Лівонська війна
(1558-1583)
Девлет- Ґірей І (1551-1577)
1508 - повстання на чолі з князем Михайлом Глинським.
Литовські статути (1529, 1566).
Заснування Запорозької Січі (1552).
Впровадження фільварків і панщини (1557).
Люблінська унія і загарбання українських земель Польщею (1569).
Поява реєстрового козацтва (1572).
Початок книгодрукування в Україні (1574)

Світова історія
Польща (з 1569 р. - Річ Посполита)
Велике князівство Литовське (до 1569 р.)
Московська держава - Росія
Османська імперія і Кримське ханство
Україна
Буржуазна революція в Англії (1640-1660).
Колонізація європейцями Північної Америки.
Тридцятилітня війна в Європі (1618 1648)
Король Генріх Валуа
(1573-1574).
«Генріхові артикули», утвердження станової «шляхетської демократії» і права шляхти виступати із зброєю проти короля (конфедерати).
Стефан Баторій (1576-1586).
Сигізмунд III Ваза (1587-1632).
Спроба королевича Владислава утвердитися на царському троні в Москві (1617-1618).
Деулінське перемир’я і приєднання до Речі Посполитої Смоленщини і Новгород-Сіверщини (1618).
Хотинська війна з турками (1620- 1621).
Владислав IV (1632-1648). Смоленська війна з Московією (1632- 1634)
Федір Іванович
(1584-1598).
Виникнення Московської патріархії (1589).
Борис Годунов
(1598-1605).
Михайло Романов
(1613-1645). Олексій Михайлович
(1645-16760).
Війна з Річчю Посполитою (1654-1667).
Повне закріпачення селян за Соборним Уложениям 1649 р.
Мухамед- Ґірей III
(1623-1627).
Іслам- Ґірей III
(1644-1654).
Мухамед- Ґірей IV
(1654 1665).
Аділь-Ґірей
(1665 1671)
Збільшення козацького реєстру, надання козакам привілею на володіння землями та козацьких клейнодів (1576).
III Литовський статут (1588).
Повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка (90-ті рр. XVI ст.).
Берестейська церковна унія (1596).
Гетьман Петро Сагайдачний (1616—1622) і активізація морських походів, участь козаків у Хотинській війні 1620 1621.
Повстання козаків на чолі з М. Жмайлом; Куруківська угода і виникнення шести козацьких полків як адміністративно-територіальних одиниць (1625).
Національно-визвольна війна 1648- 1657 рр.; виникнення Української козацької держави.
Ліквідація кріпацтва на визволеній території (1648- 1783). Руїна. Андрусівське перемир’я 1667 р. і поділ України по Дніпру між Московською державою і Річчю Посполитою. Вічний мир (1686).
Гетьманство Б. Хмельницького (1648- 1657); І. Виговського (1657-1659); Ю. Хмельницького (1659 1663)

Віденська битва з турками (1683)
Михайло Вишневецький
(1669-1673)
Ян III Собеський
(1674-1696)
Федір Олексійович (1676-1682).
Іван і Петро Олексійовичі та їх регентша Софія
(1672-1687)
Селім-Ґірей І
(1671-1678;1684-1691).
Мурад-Ґірей
(1678-1684)
Гетьманство І. Брюховецького (1663-1665); Д. Многогрішного (1665-1672). Гетьманство І. Самойловича (1672-1687)
XVIII ст. - боротьба держав за колонії.
Завершення промислового перевороту.
Буржуазні революції.
Просвітництво.
Семилітня війна в Європі (1756-1763)
Август II Фрідерік
(1697-1733).
Станіслав Лещинський
(1704-1709).
Август III Фрідерік
(1733 1763)
Петро І
(1687-1725).
Північна війна
(1700-1721).
ПроголошенняРосії імперією
(1721).
Палацові перевороти.
Російсько- турецька війна (1735-1739).
Єлизавета Петрівна
(1741-1761)
Девлет- Ґірей III
(1699 1724)
Гетьманство І. Мазепи (1687-1709).
Повстання на Правобережжі С. Палія (1702- 1704).
Спроба І. Мазепи зберегти українську державність через союз із шведами (1708).
Зруйнування Запорозької Січі (1709).
Конституція П. Орлика (1710).
Гетьман І. Скоропадський (1708-1722).
Ліквідація гетьманства (1722-1727).
Гетьманство Д. Апостола (1727-1734).
Ліквідація гетьманства (1734-1750).
Нова Січ (1734-1775).
Гетьман Кирило Розумовський (1750-1764).
Спроба реформ
Американська буржуазна революція (1775- 1783).
Утворення США, прийняття демократичної конституції (1787).
Велика французька революція (1789-1794)
Станіслав Август Понятовський
(1764-17950).
Три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 1795) між Австрією, Пруссією і Росією.
Ліквідація Речі Посполитої як держави
Катерина II
(1762-1796).
Російсько- турецька війна (1768-1774).
Селянська війна під проводом О. Пугачова (1773-1775)
Шагін-Ґірей
(1777-1783).
ПриєднанняКримськогоханства 

 ІІ Дайте відповіді на запитання
1. Який період історії називають раннім Новим часом?
2. Як процеси модернізації вплинули на розвиток українського суспільства?
3. Складіть перелік досягнень українського народу в XVI-XVIII ст. Який здобуток, на вашу думку, є найважливішим?
4. Як на процес модернізації України вплинуло приєднання її земель до Московської держави?
5. Якою є роль козацтва в історії України?


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com13 травня.

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль з теми " Країни Центральної та  Східної Європи в Х - ХV ст."


Виконайте завдання контрольної роботи.

І рівень. Виберіть правильну відповідь                                                    
1. Кревську унію між собою уклали…
    а) Польща і Литва; б) Угорщина і Чехія;  в) Польща і Чехія;   г) Угорщина  і Польща.
2. «Льодовим побоїщем» називають ……..
    а) битву на Чудському озері; б) Невську битву;  в) Куликовську; г) Грюнвальдську.
3. Під яким роком датується перша згадка про Москву?  
   а) 1147 р.;   б) 1185 р.;    в) 1187 р.;    г) 1199 р.
4. Хто домігся у Золотій Орді права збирати монголо-татарську данину на Русі
     а) Дмитрій Донський;   б) Іван Калита;   в) Іван ІІІ;   г) Іван ІV.
ІІ рівень. І Дайте визначення поняттям.                                                     5.  Гуситські війни – це…………………..
6. Яничар – це…
ІІ Доповніть речення.                                                                                     
7. Орган станового представництва  в Польщі  мав назву………………………………
8. Монголо-татарське ярмо в Північно-Східній Русі остаточно було повалено за правління ……
ІІІ . Заповніть пропуски у тексті. 
9. У 1389 році відбулася битва на косовому полі, де сербське військо було розгромлене турецькою армією. Це …….. століття, ……. половина, …..... чверть.
10. У 1169 році Андрій Боголюбський захопив та пограбував Київ. 
Це ............... століття, ................... половина,  ............... чверть.
ІІІ рівень. Встановіть відповідність: «історична постать – подія».
11
1)     Олександр Невський
а) у 1402-1403 рр. та  1409-1410 рр. був ректором Празького університету.
2) Ян Гус
б) переміг шведів у Невській битві 1240 року
3) Іван ІІІ
в) з 1325 р. – великий князь московський, а з 1362 р. і володимирський, син Івана ІІ.
4) Дмитро Донський
г) у1440-1505 рр. був великим московським князем (з 1462 р.)
ІV рівень. Дайте стислу відповідь на запитання.
12. В чому полягали передумови та основні причини Гуситських війн у Чехії?.
...........................................................................................................................................Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Початок  Великого переселення народів та падіння  Західної Римської імпії.

1. Опрацюйте §  47
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=KGewEt9gCP4
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=90rWxu69VmU
3. Виконайте завдання на ст. 21610 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Як реалізується європейський вектор розвитку України.

 1. Опрацюйте розділ VII тема 3 пункт 3
2. Виконайте завдання 6 - 9 на ст 183Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com                                                                8 клас. Історія України.

Тема уроку: Повторення та узагальнення.  Здобутки українського суспільства.

Особливості суспільного життя України XVI - XVIII ст.

1.  Соціальна структура українського суспільства в XIV—XVI ст.
                                                         
Магнати
Власники великих князівських і боярських землеволо­дінь, які зростали за рахунок великокнязівських дарувань, захоплення общинних земель, купівлі маєтків, освоєння нових земель. У їхніх руках була зосереджена більшість земель
Шляхта
Представники різних соціальних груп, що несли військову службу в князя і могли утримувати себе під час походів. У XVI ст. шляхта оформлюється в привілейований стан
Пани
Члени великокнязівської ради та найзаможніші феодали, які виїжджали у військові походи зі своїми загонами під власними корогвами. Разом із князями утворювали елітну групу, яка була основою для формування державного апа­рату
Зем`яни
Дрібна шляхта, колишні вихідці із селян та міщан, які за свою військову службу одержали статус шляхти та земель­ні володіння
Духовенство
«Церковні люди», не підлягали світському суду, мали значні права та привілеї. Духовенство поділялося на біле (парафіяльні священики, які не давали обітниці безшлюб­ності) і чорне (ченці, високі духовні ієрархи)
Міщани
Цей стан не був однорідним: 1) патриціат (найбагатші та найвпливовіші купці та промисловці);
2) бюргерство (це­хові майстри та торговці середньої заможності);
3) міський плебс (ремісники, дрібні торговці, селяни)
Селяни
Найнижчий прошарок суспільства, теж неоднорідний: 1) чиншові селяни, або данники — особисто вільні, сплачували феодалам натуральну й грошову ренту; 2) тяглі селяни — вели господарство на ділянках, що належали феодалам. Відробляли панщину, виконували повинності та сплачували податки; 3) службові селяни — обслуговували двір феодала

2. 
12 травня

7 клас. Історія України.


Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль з теми "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV - XV ст.)


Виконайте завдання контрольної роботи.

1. Відробіткова форма феодальних повинностей селян, закріплена законом, - це:

А     панщина

Б      колонізація

В     полюддя

Г     кріпацтво
2. Союз - це:

А    кіш

Б    сейм

В    імперія

Г    унія
3. Позначте рік, коли Галицько - Волинське князівство припинило існування як єдина держава:

А    1336 р.

Б     1340 р.

В     1345 р.

Г      1349 р.
4. Позначте рік проголошення Кримського ханства незалежним від Золотої Орди:

А     1446 р.

Б      1447 р.

В      1449 р.

Г      1482 р.
5. Позначте рік укладення Люблінської унії

А   1385 р.

Б    1410 р.

В    1569 р.

Г     1596 р
6. Право міст на самоврядування.

А    віче

Б     демократія

В    сейм

Г    магдебурзьке право
7. Позначте, які країни уклали Кревську династичну унію:

А    королівство Польща

Б     королівство Угорщина

В     Ганзейський союз

Г     королівство Чехія

Д     Галицько - Волинське князівство

Е     Велике князівство Литовське
8. Позначте назву українського міста, яке першим отримало магдебурзьке право:

А    Острог

Б     Київ

В    Львів

Г    Сянок
9. Який князь очолив процес об'єднання литовських племен?

А   Вітовт

Б    Міндовг

В    Гедимін

Г    Любарт
10. Доповніть речення. Кревська унія передбачала:

А    утворення тимчасового військового союзу Польщі та Литви

Б    оголошення православ'я державною релігією

В    приєднання литовських, українських, білоруських земель до корони Польської

Г    утворення держави Річ Посполита
11. Набіги кримських татар на українські землі наприкінці XV століття ставили за мету:

А    захоплення в полон жителів та продаж їх у неволю

Б    загарбання нових територій

В   об'днання кочових племен

Г    насадження нової релігії
12.Вкажіть дати прийняття Литовських статутів.

А   1526 р.

Б   1529 р.

В   1569 р.

Г   1566 р.

Д   1588 р.

Е   1599 р. 
Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

5 клас. Історія України.

Тема уроку: Турбота про здоров'я. Медицина. Аптеки. Спорт. Як колись проводили вільний час.


1. Опрацюйте  § 33
2. Перегляньте презентацію
3. Виконайте завдання на ст. 181, 182.


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
10 клас. Історія України.

Тема уроку: Опір окупантам. Український визвольний рух. Голокост. Трагедія Бабиного яру. 

1. Опрацюйте §  42
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=51mUl4K8X_I
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=RmS9LrvoHHk
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=QeTSJijjZmw
3. Виконайте завдання на ст. 226, 228, 230


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
11 клас. Історія України.

Тема уроку: Відновлення владної вертикалі в ході президентських і парламентських виборів.

1. Повторіть § § 34, 35
ІІ. Дайте відповіді на запитання

1.На коли Верховною Радою України, були призначені позачергові вибори президента?
А    25 квітня 2014 р
Б    25 травня 2014 р
В    25 березня 2014 р
Г    25 червня 2014 р. 
2. Хто став новим Президентом України в результаті позачергових виборів?
А       В. Ющенко
Б       П. Порошенко
В       В. Янукович
Г        В. Зеленський
3. Після усунення від влади В.Януковича єдиним вищим легітимним органом влади залишився (лася):
А     Кабінет Міністрів України
Б     Верховна Ради України
В     Конституційний Суд України
Г      Верховний Суд України
4. Коли відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України?
А     26 вересня 2014 р.
Б     26 липня 2014 р.
В     26 жовтня 2014 р.
Г      26 листопада 2014 р.
5. Хто став головою Верховної Ради Ураїни у 2014 р.?
А      В. Гройсман
Б      А. Яценюк
В      А. Парубій
Г      Ю. Тимошенко
6. Причиною дострокових виборів Президента України в травні 2014 р. стало:
А     Дострокові вибори Верховної Ради України
Б      Втеча з країни попереднього Президента
В      Внесення зміни до Конституції України                                                                                             Г       Вступ України до ЄС
7. Що таке корупція?  
А     Підкуп посадових осіб та їхня продажність
Б     Таємне викрадення чужого майна
В      Незаконна винагорода матеріального характеру                                                                              Г      Ті, хто ніс щось з роботи додому
8. Вкажіть термін, який відноситься до політичного життя України у 2014-2017 рр.:          А      Лібералізація                                                                                                                                         Б      Люстрація                                                                                                                                               В        Урбанізація                                                                                                                                           Г        Індустріалізація
9. Коли почався процес в Україні, який назвали декомунізація?
А   Травень 2014 р.                                                                                                                                       Б    Квітень 2015 р.                                                                                                                                         В      Січень 2016 р.                                                                                                                                       Г      Липень 2017 р.                                                                                                                                        10.  Який президент підписав угоду про асоціацію між Україною і ЄС?                           А      В. Ющенко                                                                                                                                            Б       Л. Кучма                                                                                                                                               В           В. Янукович                                                                                                                                       Г           П. Порошенко
11.   Добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність. Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями.                                                                                            А        Волонтерський рух                                                                                                                               Б         Стахановський рух                                                                                                                           В         Патріотизм                                                                                                                                        Г             Дискримінація
12.  Статус, що дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу, починаючи з 11 червня 2017 року.                                                  А         Депортація                                                                                                                                          Б      Еміграція                                                                                                                                                 В     Депатріація                                                                                                                                         Г      Безвізовий режим                                                       
Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
8 травня

9 клас. Історія України.

Тема уроку:  Національне піднесення в захфдноукраїнських землях на початку ХХ століття.


1. Опрацюйте § 33-34
2. Виконайте завдання на ст. 238                                                             8 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Китай та Японія.

1. Опрацюйте § 28
2. Виконайте завдання на ст. 23510 клас. Історія України

Тема уроку:  Особливості радянізації Західної України. Бойові дії 1941 - 1942 рр.

1. Опрацюйте § § 40, 41
2. Опрацюйте додаткову інформацію за посиланням - https://old.uinp.gov.ua/news/nezasudzhene-zlo-75-rokiv-katinskii-tragedii
3. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=EfXnxyVngkE
4. Виконайте завдання на ст. 218, 219,220,222, 223,225Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

7 травня

10 клас. Історія України.

Тема уроку: Початок Другої світової війни.


1. Опрацюйте § 39
2. Ознайомтесь з додатковою інформацією за посиланням - https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/28/135252/
https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160505_historician_blog_sx
3. Особистість  історії .  Степан Бандера4. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=R8aNZ_DZZwo
5. Виконайте завдання на ст. 212,214,215,216


8 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Індія та персія у новий час.

1. Опрацюйте § 27
2.Виконайте завдання на ст. 226.
3. Складіть розповідь від імені європейського мандрівника про його подорож до Індії чи Персії в Новий час. Що могло найбільше його вразити та здивувати в цих країнах?Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com6 травня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Утворення османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура османської імперії.


1. Опрацюйте  § 30
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=zVlV8qzoPsI
3. Виконайте завдання на ст. 234


                                                                   6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Пізня Римська імперія. Культура Давнього Риму.

1. Опрацюйте  §  §  44, 45, 46
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=jC1ZKeHoBJ0
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=hSDhdYjfsas
3. Виконайте завдання на ст. 204, 206, 20911 клас. Історія України.

Тема уроку: Практичне заняття: Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в умовах "гібридної війни"

1. Опрацюйте § 38
2. Виконайте завдання практичної роботи на ст 251-253
Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com                                                         10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Яким є становище України в Європі та світі. Які можлтвості дає співпраця з міжнародними організаціями.

1. Опрацюйте розділ VII тема 3 пункт 1,2
2. Виконайте завдання 1-5 на ст 183                                                                8 клас. Історія України.

Тема уроку:  Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми "Українські землі в 20-90 х роках ХVIII ст.

Виконайте завдання контрольної роботи.

1. Позначте прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі.
А    І. Малашевич
Б     А. Головатий
В    Т. Федорович
Г     П. Калнишевський
2. Позначте рік ліквідації російськими військами Запорозької (Нової) Січі
А    1709 р.
Б     1764 р.
В     1775 р.
Г      1783 р.
3. Позначте, що собою являла Барська конфедерація.
А   об'єднання польської шляхти, що прагнула приєднатися до Росії
Б    спілка польської шляхти, яка уиворилася для боротьби з Коліївщиною
В   військово-політичне угрупування шляхти, спрямоване проти короля Станіслава                            Понятовського й Російсьої імперії
Г    об'єднання польської шляхти, яка прагнула утворити на Правобережній Україні окрему польську державу.
4. Позначте іншу назву терміна "колії"
А     Гайдамаки
Б      гайдуки
В     голота
Г      дейнеки
5. Позначте рік, коли Кирило Розумовський був обраний гетьманом
А   1748 р.
Б    1749 р .
В    1750 р.
Г     1751 р.
6. Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі
А   полк
Б    паланка
В   земля
Г   округ
7. Позначте прізвища композиторів України другої половини ХVIII ст. (3 правильні відповіді)
А    В. Боровиковський
Б     Д. Бортнянський
В     Д. Левицький
Г     С. Ковнір
Д     А. Ведель
Е     М. Березовський
Є    І. Григорович-Барський
8. Познате події, учасником яких був Г. Сковорода (5 правильних відповідей)
А    перехід І. Мазепи на бік шведського короля
Б     зруйнування Запорозької Січі російськими військами на чолі з П. Текелієм
В    повстання під проводом М. Залізняка та І. Гонти
Г    заснування Олешківської Січі
Д    третій поділ Польщі
Е    приєднання Криму до Російської імперії
Є    обрання гетьманом К. Розумовського
Ж   указ Катерини ІІ про закріпачення українських селян
9.Установіть відповідність між подіями та датами
А     Кючук - Кайнарджійський мирний договір                    1.  1774 р.
Б     другій поділ Польщі                                                           2.  1772 р.
В     першій поділ Польщі                                                         3.   1783 р.
Г     Ясський мирний договір                                                    4.   1793 р.
                                                                                                      5.   1791 р.
10. Установіть відповідність між прізвищами діячів та факткми їхніх біографій
А   Президент Малоросійської колегії                                          1.  М. Залізняк
Б    засланий на довічну каторгу в Нерчинськ у 1768 р.              2.  П. Калнишевський
В   прожив 112 років. Помер у монастирі в Росії                         3.  Г. Сковорода
Г   на його могилі написано: "Світ ловив мене, але так               4.  П. Румянцев
     і не спіймав"
                                                                                                            5. І. Гонта
11. Розсташуйте події другої половини ХVIII ст. у хронологічній послідовності.
А   захоплення Буковини Австрією
Б    відновлення кріпацтва в Україні
В   заснування Задунайської Січі
Г   утворення Чорноморського козацького війська
12. Запишіть термін, що означає "знищувач, порушник" і стосується повстанців, які діяли в Прикарпатті й Закарпатті в першій половині ХVIII ст.Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

05 травня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Пам'ятки середньовічної культури XIV - XV ст.


1. Опрацюйте § 23
2.Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=yQzYR-KnbGk
3. Виконайте завдання на ст. 226


5 клас. Історія України.

Тема уроку: Наука та освіта. Школи й університети на українських землях. Зростання ролі розумової праці.

1. Опрацюйте § 32
2. Осві́та — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. 
3.    Робота з історичним джерелом.
·        Прочитайте фрагмент історичного джерела. Поясніть, як автор ставився до освіти.
«Так, як без світла не буває радости
для ока, що жадає світ побачити,
бо ж все прекрасне є назавжди видиме,
так і душа, не знаючи писемности,
не відає про суть Закону Божого…»
·        Отже, з фрагменту історичного джерела ми дізналися, що ще за часів Русі-України, люди розуміли, що навчання та освіта – є необхідними для життя людини. 
4.Додаткова інформація.
Ще у 989 р. князь Володимир заснував школу. Літописці говорили про нього: «почав брати у визначних людей дітей й давати їх у книжну науку». Перші школи були утворені при кафедральних церквах, вчителями й вихователями ставало освічене духовенство. У школах вчили читати, писати й рахувати. Основними книгами в школах були богослужебні книги, найчастіше Псалтир. Порядок навчання передбачав спершу освоєння абетки, потім окремих складів, слів, надалі йшло читання прози і поетики, в кінці переходили до вивчення граматики, вчили числа. Однак в математиці не йшли далі чотирьох арифметичних дій, які практично необхідні для лічби. Відомо також про бібліотеку Ярослава Мудрого.
У 1576 р. на Волині в м. Острозі князем К.Острозьким була відкрита перша вища школа в Україні — Острозька Академія. Її наукові сили були з Греції, Риму, Польщі та України.
У 1632 р. завдяки митрополиту Петру Могилі постала широко відома світової слави Києво-Могилянська Академія в Києві. Саме в ній навчалися відомі українські гетьмани, музиканти та науковці.
У 1661 р. розпочалася історія Львівського університету імені Івана Франка. Спочатку у ньому працювало лише два факультети, хоча планувалося чотири. У 1784 р. було урочисто відкритий новий університет.
5. Перепишіть табличку до робочого зошита
Михайло Максимович
Володимир Антонович
Ø перший ректор Київського університету;
Ø підготував до друку збірку українських народних пісень (1827 р.);
Ø найбільший знавець писемних історичних джерел;
Ø зібрав та підготував до друку 9 томів документів з історії України;
Ø навчав М. Грушевського.
6. Розв'яжіть хронологічні задачі.
  1) Скільки років минуло від відкриття Харківського університету до заснування Київського?
    2)  Обчисліть, яку річницю святкуватиме Харківський університет цього року.
     3) Обчисліть, у якому році Київський університет святкуватиме своє 250-річчя.

7.     Розподіліть твердження у відповідні колонки.
Харківський університет
Київський університет
Львівський університет
А, 
В, 
Б, 
А. Заснований В. Каразіним
Б. Створений за зразком Віденського університету.
В. Першим ректором був Михайло Максимович.
Г. Видавав перший в Україні літературно-мистецький та науковий журнал «Український вісник».
Д. Працював Володимир Антонович.
Е. Був заснований у 1784 році.
Є. Був заснований у 1834 р.
Ж. Носив ім’я Святого Володимира
З. Відкрився у 1805 р.Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль з теми " Друга світова війна"


І. виконайте завданя контрольної роботи

1. Німецький план "Барбаросса" стосувався країни:
А   СРСР
Б   Чехословаччини
В   Франції
Г     Польщі
2. Японія вступила в Другу світову війну нападом на:
А   Філіппіни
Б    США
В    Китай
Г    Бірму
3. Колабораціоністський уряд в роки війни був утворений у:
А   Чехословаччині
Б   Польщі
В   Франції
Г    Італії
4. Що означає "корінний перелом у ході Другої світової війни"?
А   остаточний перхід стратегічної ініціативи до країн антигітлерівської коаліції
Б    призупинення наступальних дій Німеччини та її союзників
В    досягнення країнами Антигітлерівської коаліції чисельної переваги над Німеччиною та її союзниками
Г     вичерпання людських і матеріальних ресурсів Німеччини
5. Яка подія стала приводом до виключення СРСР з Ліги Націй?
А   приєднання Західної України та Західної Білорусії 
Б   початок Другої світової війни 
В   підписання радянсько-німецького пакту про ненапад 
Г   агресія проти Фінляньдії ("зимова війна")
6. Питання про відкритя Другого фронту було вирішене на
А   Московській конференції 
Б  Потсдамскій конференції
В   Кримській конференції 
Г   Тегеранській конференції
7. Яке поняття відповідає наведеному визначенню? 
Знищення окремих груп населення за расовими, національними, етнічними, або релігійними мотивами, а також штучне створення житєвих умов, не сумісних із життям.
А   депортація 
Б   расизм
В   дискримінація 
Г    геноцид
8. Яка країна отримала найбільшу частку допомоги за системою ленд - лізу?
А  Франція 
Б  Китай 
В  Велика Британія
Г  СРСР
9. Загальне командування військами союзників під час десантної операції в Нормандії в 1944 році здійснював
А    К. Жуков 
Б    Ш. де Голль 
В    Б. Монтгомері
Г    Д. Ейзенхауер
10. У результаті якої битви нацистський план "Барбаросса" зазнав цілковитої поразки?
А      Сталінградська битва 
Б       битва під Ель-Аламейном 
В     Курська битва 
Г     Московська битва
11. Про яку битву під час Другої світової війни В.Черчилль писав: "Ця битва назавжди стане славеною сторінкою у воєнних хроніках Великої Британії. Вона фактично ознаменувала собою "поворот долі" . Можна сказати, що до неї ми не здобули жодної перемоги, а після неї ми не зазнали жодної поразки ..."?
А    битва під Дюнкерком 
Б     битва під Ель-Аламейном
В    битва за Гуадалканал 
Г    битва за Нормандію 
12. Про кого йдеться в уривку із джерела?
друга світова війна поєднала лідерів дуже різного політичного зразка:
жорсткого, підступного й прагмаичного диктатора; лівого ліберала й масона, добре вихованого джентельмена зі старого шанованого роду та незалежного вольового лідера своєї нації;  концервативного політика, цінічного, твердого й розумного, прем'ер-міністра уряду невеликої демократичної держави й водночас найбільшої і найстарішої імперії планети.
 А   Ш. де Голль 
Б   Ф. Рузвельт 
В   В. Черчилль
Г   Й. Сталін
Д   А. Гітлер 
Е  Б. Муссоліні
Є   Ф. Франко 


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com9 клас. Історія України

Тема уроку: Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини на посатку ХХ ст.

1. Опрацюйте § 32
2.     Уважно прочитайте фрагмент із літературного твору та дайте відповіді на запитання.
Іван Франко «Як живеться селянам хліборобам»
«Половина наших мужиків все з року в рік голодує і мусить голодувати, бо не має на чому вижити, а друга половина мужиків, хоч як-так дихає, то, однако, живе так бідно, як мало де в котрому краю. Та половина наших майже безземельних мужиків рятується, як може, зарібками та службами по дворах та інших роботах. Але ж гіркі та непоплатні у нас зарібки. Великого промислу та фабрик у нас дуже мало, а цілий заробок то лише на панських ланах. Платня робітника у нас усюди дуже мала… Нещасливе ж те життя тих наших безземельних мужиків. Половина майже кожного села — то такі бідаки, що навіть чорного хліба не мають, а лише пісною бараболею та борщем живляться, а скороми то й на Великдень не кожен побачить. Стара убога одежина дірами світить, а в хаті діти босі, голі… Такої ж бідноти… у нас чимраз більше, бо й усі наші селяни-хлібороби так зі всіх боків притиснені, і всім їм грозить однаке лихо…» 
·    --     Як же жилося західноукраїнським селянам?
·      ---   Чим було зумовлене таке становище більшості населення?
· -- Як, на вашу думку, наведені факти пов’язані з трудовою еміграцією західноукраїнських селян?
3. Додаткова інформація.
Західноукраїнські землі у другій половині 19 ст. залишалися аграрним краєм. В середньому у сільському господарстві було зайнято 80% населення земель. З утвердженням ринкових відносин, до цієї галузі почали залучати найманих працівників. Активно зростало застосування машин та нових знарядь праці. В останній чверті 19 ст. у галузі сільського господарства починає зростати товарне виробництво. Поглиблюється спеціалізація сільськогосподарського виробництва. З середини 19 ст. активізуються процеси індустріалізації та урбанізації.
Владні кола Австро-Угорщини не прагнули промислового піднесення регіону тому своєю політичною діяльністю уповільнювали процеси індустріалізації. Не витримуючи конкуренції з дешевшими виробами розвинених західних провінцій Австро-Угорщини занепадали скляна, фаянсова, порцелянова, шкіряна, текстильна та паперова галузі.
Нафтова, озокеритна, лісозаготівельна, борошномельна ж галузі розвивалися активніше. Відбувається швидке переоснащення нафтовидобувної та озокеритної промисловості. Наявність великих лісових масивів та попит на дерев’яні будівельні матеріали сприяли розвитку лісозаготівельної промисловості.
Для розвитку промисловості та вивезення продукції необхідно було будувати залізниці. Перша залізниця на західноукраїнських землях і в Україні з’єднала у 1861 р. Перемишль та Львів
Одна із характерних рис життя українців Галичини у 80-90-ті рр. 19 ст. – створення кооперативних і фінансово-кредитних установ.
Кооперати́в — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.
Кооперація – добровільне об’єднання людей для спільної господарської діяльності.
Першим споживчим кооперативом у західноукраїнських землях стало кооперативне торговельне підприємство «Народна торгівля», створене у Львові 1883 р. Василем Нагірним. Кооператив поставив перед собою завдання:
--   Закупівля ті реалізація товарів місцевого виробництва і ввезення з-за кордону
---  Заснування в містах і селах крамниць з товарами широкого вжитку й різного асортименту
--     Посередництво в закупівлі  й постачанні товарів для крамниць
*-- Створення спеціальних фондів для забезпечення якісного і безперервного ведення торгівлі
    -- Надання позик для організації торгівлі
-- Серед рідних видів кооперації найпоширенішою стала кредитна кооперація, адже попит на кредити був великий.
У 1894 р. у Перемишлі було створено перший український кредитний кооператив - «Віра». На селі ж перший такий кооператив виник у 1896 році. Такі кооперативи називали «райффайзенками». Вони надавали селянам дешеві та доступні кредити.
У 1896 р. у Львові було відкрито «Товариство взаємного кредиту» при страховому товаристві «Дністер».
4. Перегляньте відео за посиланням і дайте відповіді на запитання - https://www.youtube.com/watch?v=XeT1UbzfqYY
--     Звідки ж виникла така назва сільських кредитних кооперативів?
·         ---   Ким був Фрідріх Райффайзен?
·       --    За які заслуги його називали тато Райффайзен?
      5. Еміграція – переселення, виїзд з Батьківщини до інших країн
Причини
     -  безземелля і малоземелля;
*      - хронічні голодування;
*     -  відсутність роботи;
*      - збільшення податків;
*      - демографічний вибух у другій половині ХІХ століття.
6. Виконайте завдання на ст. 226Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
04 травня


6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Виникнення християнства.


1. Опрацюйте § 43
2. Вивчити нові терміни: євангеліє, Христос, собор, апокаліпсіс, іудаїзм, папа.
3. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=46knSJKrJIc
4. Виконайте завдання на ст. 202.


9 клас. Правознавство.

Тема уроку: Практичне заняття . Ігровий суд.

1. Опрацюйте § 29
ІІ. Виконайте завдання практичної роботи.
1. Яким є загальний порядок розгляду справ у суді?
2.Як розглядаються в суді цивільні справи?
3. Хто такі треті особи?
4. Хто такий експерт?
Цивільне судочинство складається з кількох стадій.
Першою стадією є відкриття провадження. Підставою для нього є подання до суду позовної заяви. У позовній заяві викладається суть позову позивача до відповідача. Цивільний процесуальний кодекс України встановлює загальні вимоги до позовної заяви. Вона подається в письмовій формі та має містити:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;
3) зміст позовних вимог;
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
7) перелік документів, що додаються до заяви.
5. Розгляньте ситуацію  та допоможіть її учасниці скласти позовну заяву за наведеним зразком:
Олена М. (17 років) під час літніх канікул два місяці працювала кур'єром у видавництві «Світанок». За перший місяць роботи вона отримала заробітну плату вчасно, а за другий — ні. Коли дівчина звільнялася, бухгалтер видавництва попросила її трохи почекати з отриманням заробітної плати, оскільки підприємство мало певні фінансові проблеми. Після звільнення минуло два місяці, а грошей Олена так і не отримала. Вона знову звернулася до бухгалтерії. Тепер їй пояснили, що всі гроші, які їй мало виплатити видавництво, вона отримала ще після першого місяця роботи.
Олена вирішила звернутися до суду.
                                                       Зразок позовної заяви

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


                                                                    11 клас. Історія України.
Тема уроку: Збройна агресія Росії на сході України. АТО. Реакція світової спільноти на збройну агресію Росії.
1. Опрацюйте  §35                                                                                                                             2. Опрацюйте додатковий матеріал за посиланням - https://commons.com.ua/uk/minski-ugodi-istoriya-interesi-perspektivi/                                                                                                  3. Виконайте завдання на ст 231,234,237


                                                                          9 клас. Всесвітня історія.
Тема уроку: Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою "Розвиток культури і повсякденне житя (кінець XVIII - початок ХХ ст.)"
І . Виконайте завдання контрольної роботи

1. Епоха індустріального суспільства спровокувала нове осмислення дійсності через новий напрямок ...А   романтизмБ   реалізмВ   консерватизмГ    більшовизм

2. Де було побудовано першу лінію метро
А   Париж
Б   Відень
В   Лондон
Г    Нью-йорк
3. Найвідоміша архітектурна пам,ятка Парижа:
А    Тріумфальна арка на площі Каррузель
Б    Ейфелева вежа
В    "Кришталевий палац"
4. Одним із найяскравіших представників реалізму серед літераторів був...
А   Альфред  Теннісон
Б    Геогр Гогель
В   Чарльз Лайєль
Г    Марк Твен
5. Як називалась утопічна теорія розроблена К. Марксом?
А  марксизм
Б    ідеалізм
В    реалізм
Г    комунізм
6.Змішення стилів в архітектурі називається
А   симбіоз
Б    романтизм
В    класицизм
Г    модернізм
7. Бенгальське відродження характеризувалось ...
А   байкот англійських товарів
Б    збереження своєї самобутності
В    національною ізоляцією від інших країн
Г    запозичення європейської культури
8. Ким був М. Фарадей?
А     художник
Б     фізик
В      літератор
Г      архітектор
9. Яких представників станів серед студентів університетів в Російські імперії було більше?
А  діти селян
Б    міщани
В    представники духовенства
Г     діти дворян та чиновників
10. Художники якого напряму втілювали в життя принцип: " Художник має зображувати те, що він бачить"
А  сиволізм
Б   імпресіонізм
В   абстракціонізм
11.  Оберіть художників - абстракціоністів
А   Е.Мане
Б   К. Малевич
В   П.Пікассо
Г   П.Ренуар
Д    Р. Делоне
12. Визначте представників романтизму в мистецтві та літературі
А   Ф.Шиллер
Б    Л.Толстой  
В   Ф.Шуберт
Г    Л.ван Бетховен
Д    Ч.Діккенс
Е     В.Скотт
Є     Дж.Пуччіні

Ж    О.Бальзак

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

10 клас. Громадянська освіта

Тема уроку: Як здійснюється співробітництво в Європі та світі.

1. Опрацюйте розділ  VІІ тема 2 пункт 3,4
2. Виконайте завдання 10-14 на ст. 178


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com

30 квітня

10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Капітуляція Німеччини та її союзників. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни.


1. Опрацюйте § 27
2. Ялтинська та Потсдамська  конференції. 

Німецьке питання
Польське питання
Японське 
питання
Питання створення міжнародної організації та інші
Кримська конференція (4-11 лютого 1945 р.)
1. Визначено зони майбутньої окупації Німеччини військами СРСР, Великої Британії і Франції. Берлін - особливий район, який мали окупувати війська чотирьох держав.
2. Управління Німеччиною - Контрольна Рада союзників (головнокомандувачі окупаційних військ).
3. Німеччина мала сплатити 20 млрд дол. репарацій.
4. Домовленість про роззброєння та розпуск збройних сил Німеччини
1. Західний кордон Польщі визначали по річках Одеру і Нейсе. Західна Україна і Західна Білорусія залишалися у складі СРСР.
2. СРСР погоджувався визнати польський Тимчасовий уряд національної єдності
СРСР зобов’язувався вступити у війну з Японією не пізніше як через три місяці після розгрому Німеччини за умови повернення Південного Сахаліну, Курильських островів, прав на оренду Порт-Артура і спільну з Китаєм експлуатацію залізниць у Маньчжурії
1. Рішення про скликання установчої конференції ООН для вироблення Статуту організації.
2. Прийнято «Декларацію про визволення Європи» з метою узгодження своїх дій союзними державами
Потсдамська конференція (17 липня - 2 серпня 1945 р.):
1. Узгоджені й ухвалені загальні принципи окупаційної політики: денацифікація, демілітаризація, демократизація, декартелізація. Створення Міжнародного трибуналу для покарання головних воєнних злочинців.
2. СРСР передавали території колишньої Східної Пруссії з містом Кенігсбергом
Відповідно до Ялтинської 
конференції
Підтверджували умови вступу СРСР у війну з Японією
Створення постійного органу - Ради міністрів закордонних справ (США, СРСР, Великої Британії, Франції, Китаю) для узгодження питань, які становлять спільний інтерес
3. Підсумки та уроки Другої світової війни.
Воєнний розгром агресивного блоку Німеччини, Італії та Японії, що відкрито претендували на переділ світу та його уніфікацію. Фашизм як суспільна система, альтернативна і демократії, і комунізму був знищений. Нищівний удар був завданий по колоніальній системі.
Війна тривала 6 років, ареною боротьби стали території 40 країн Європи, Азії й Африки. У війну було втягнуто понад 60 держав світу з населенням близько 2 млрд. чоловік. У лавах армій ворогуючих країн знаходилось 110 млн. чол.
Людські втрати. У ході Другої світової війни загинуло понад 65 млн. чол.: 27 млн. на полі бою, 12 млн. у концтаборах, 2 млн. учасників партизанського руху, 1,5 млн. від бомбардувань, 12 млн. від голоду та епідемій.

СРСР       
27 млн. чол.
Німеччина
13 млн. чол.
Японія
2,5 млн. чол.
Франція
600 тис. чол.
Італія
500 тис. чол.
Великобританія шпан і я
370 тис. чол.
США
300 тис. чол.

Матеріальні втрати: 4 трлн. Доларів. Частка воєнних витрат у національному доході становила: США - 43,4%, Великобританія - 55,7%, Німеччина - 67,8%, Японія - 49,7%, СРСР - 55%.
Особливих матеріальних втрат зазнало господарство СРСР. Вони склали майже 41% втрат усіх країн, що брали участь у війні. Загарбники повністю або частково спалили або знищили 1710 міст і селищ, понад 70 тис. сіл, зруйнували близько 32 тис. великих і середніх підприємств.
4. Виконайте завдання на ст. 150


8 клас. Історія України.

Тема уроку: Практичне заняття. Козацькі літописи як історичні джерела.

1. Опрацюйте § 37
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=ao0x-U_IwFc
3. Відмінність козацьких літописів від давньоруських
Давньоруські літописи складалися з писаних різними авторами статей і набували остаточного вигляду під пером редакторів чи укладачів.
Козацькі літописи:
• являють собою цілісні авторські твори, створені в другій половині XVII-XVIII ст. представниками освіченої старшини і належать до найцінніших джерел з історії України;
• головна увага у них зосереджена на національно-визвольних та класових рухах українського народу, Визвольній війні 1648-1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького, на періоді Руїни;
• висвітлюються в козацьких літописах також питання культури і побуту українців.
Характеристика козацьких літописів
Характеризуються:
• високим літературним стилем;
• достовірністю відображених подій;
• глибокими узагальненнями.
Особливості козацьких літописів:
• їхніми творцями виступають представники козацького стану;
• поєднують у собі риси літопису, історичної повісті, щоденників, мемуарів тощо;
• розраховані на широке коло читачів.
Літописи побудовані:
• на численних документах (мемуарних, господарських, військових, дипломатичних та інших);
• на спогадах сучасників.
Визначальні історичні події відтворено:
• із загальнонародних патріотичних позицій;
• із визнанням українського козацтва рушійною силою національної історії;
• але з позицій негативного ставлення до виступів «черні», бо автори були представниками старшинських станових інтересів.
Ставлення до союзу з Московією:
• союз із Московією в цілому схвалювався;
• однак висловлювалося невдоволення утисками царських воєвод;
• відстоювалися давні права і вольності козацтва.
Центральними постатями козацьких літописів виступають:
• українські гетьмани (передусім Б. Хмельницький);
• кошові, полковники та інша старшина, які відстоюють свободу, і честь «козацької вітчизни».
Значення літописів:
• дають можливість дослідникам докладно прослідкувати перебіг подій Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького;
• дізнатися багато цікавих фактів про ці події;
• ознайомитися з багатьма видатними діячами Національно-визвольної війни;
• вони знаменують собою перехід від літописання до власне історичної науки;
• переходять від хронологічного переліку подій в літописах до їх осмислення.
Козацькі літописи
• Літопис Самовидця (очевидця).
Охоплює період від початку національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького до 1702 р.
Автор негативно ставиться до союзу з кримським ханом, з великим смутком описує події часів Руїни, чимало уваги приділяє опису запорозького козацтва, кошовому І. Сірку.
Літописом Самовидця назвав цей твір Пантелеймон Куліш.
Автор побажав залишитися анонімним. Більшість істориків упевнена в тому, що ним був Генеральний підскарбій (міністр фінансів) Роман Ракушка-Романовський.
«Літопис Самовидця» написаний «по гарячих слідах». Праця відзначається емоційністю, виразною образністю, безпосередністю сприйняття подій та їх викладу.
• Літопис Григорія Граб’янки, із 1686 р. простого козака, потім сотника, полкового судді, а з 1730 р. — галицького полковника.Написаний церковнослов’янською мовою. Описані події починаються з Хмельниччини і закінчуються подіями 1709 р.
4.Завдання до практичного заняття 
1. Повторюємо і узагальнюємо інформацію
Користуючись теоретичними відомостями й матеріалом підручника, дайте відповіді на запитання.
1) Чому літописи XVII-XVIII ст. називають козацькими?
2) Які літописи відносять до козацьких? 
3) Якими є особливості козацьких літописів? 
4) Які події висвітлюються в козацьких літописах? 
5) В чому полягає значення козацьких літописів? 
2. Вчимося працювати з додатковими джерелами інформації
1) Підготуйте повідомлення про козацьких літописців.
2) З’ясуйте, в чому відмінність козацьких літописів від давньоруських.
3. Вчимося аналізувати писемні джерела Звернення Самійла Велична до козаків
...Щоб не побоялися стати за давні вольності наші, за Матір нашу, милу Батьківщину українську.
1) До чого закликає Самійло Величко козаків?
2) Із яких позицій написано ці слова? 
4. Вчимося визначати спільні риси козацьких літописів, характеризувати їх за допомогою таблиць
1) Визначте спільні риси й особливості козацьких літописів, заповніть таблицю.
Особливості козацьких літописів
Спільні риси
Ставлення до союзу з Московією
Центральні постаті літописів
Значення літописів
2) Охарактеризуйте козацькі літописи, заповніть таблицю.
Характеристика козацьких літописів
Літопис Самовидця
Літопис Г. Граб’янки
Літопис С. Величка
Які події охоплюють
Короткі відомості про авторів
Коротка характеристика літописів
5. Формуємо поняття
1) Літопис — це _____________ .
2) Церковнослов’янська мова — це _____________ .


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com29 квітня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку:  Практична робота. Виникненя слов'янської писемності. Кирило і Мефодій.

1. Опрацюйтн § 28
2. Перкгляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=3D1k9icLO0M
3. Виконайте завдання на ст. 210


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


                                                            6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Римська імперія в ІІІ - ІV ст.

1. Опрацюйте  § 44, 45
2. Пояснення нового матеріалу
28 березня 193 року преторіанці вбили імператора Пертінакса та оголосили про те, що готові віддати імператорський престол тому, хто заплатить їм більше. Розпочався відвертий аукціон. Таким чином, уперше в історії Риму імператорський титул було продано за гроші. А придбав його Дідій Юліан.  Однак правління його тривало лише 66 днів. А 1 червня 193 р. він гине від руки вбивці. 
Преторіанці  «гвардія» римських цезарів, що розвинулася з добірного загону (ablecti) союзників, що служили в республіканський період для охорони головнокомандуючого і його преторія.
Починаючи з ІІІ ст. використання рабської праці стало невигідним. Адже їх кількість значно скоротилася, ціна на них зросла і все частіше повставали проти своїх хазяїв. Тож власники великих маєтків відмовилися від використання рабської праці. Вони надавали рабам ділянку землі та дозволяли мати сім'ю, будинок, власне господарство. За це ті мали сплачувати орендну плату та віддавати частину урожаю. Так виник новий суспільний стан – колони.
Колони – напівзалежні селяни в Римській імперії в період занепаду.  
З ІІІ ст. почалися напади варварських племен на прикордонні провінції. Особливо грізними були готи.
Готи – загальна назва одного з германських союзів племен першої половини І тис. н.е. 
Крім того в імперії лютували голод та епідемії. За таких обставин імперія почала розпадатися.

У 284 р. імператором проголосили Діоклетіана.  Для ефективнішого управління державою він взяв собі ще трьох співправителів. Так склалася нова система управління – тетрархія (у перекладі – влада чотирьох). Тетрархія Діоклетіана — розподіл влади між чотирма співправителями, які керували різними частинами імперії.  Для резиденції він обрав м. Нікомедію. Рим перестав бути центром імперії. Діоклетіан збільшив чисельність армії. Усю імперію було поділено на округи. Їх очолювали військові командири, а провінції – цивільні чиновники. Селяни сплачували податок, а городяни – подушний. Реформи Діоклетіана уповільнили занепад імперії. У 305 р. він відмовився від влади та повернувся в рідну Далмацію. 
Останнім імператором, за якого зберігалася єдність імперії став Феодосій.  Після його смерті в 395 р. його сини розділили Римську імперію на Західну і Східну. Західна імперія закінчила своє існування у V ст., а Східна проіснувала ще до середини 15 ст. 
3. Виконайте  завдання 
1.     Хронологічні задачі.
1)    У 330 р. відбулося освячення й проголошення Константинополя столицею імперії. Обчисліть, скільки років тому відбулася ця подія. 
2)    На якому році правління Константин Великий дарував християнам право вільно сповідувати свою віру?   
2.     Установіть хронологічну послідовність подій.    
А   Розділ Римської імперії на Західну та Східну. 
Б   Правління третього імператора з династії Юліїв-Клавдіїв. 
В   Утворення Другого тріумвірату. 
Г    Правління Константина. 
3.     Заповніть порівняльну таблицю правління Діоклетіана та Константина.

Спільне
Відмінне
Діоклетіан


Константин


3. Виконайте завдання на ст. 204, 206Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com11 клас. Історія України.

Тема уроку: Збройна агресія Росії на сході України. АТО. Реакція світової спільноти на збройну агресію Росії.

1. Опрацюйте §35 пункт 2
2. Ознайомтесь з новим матералом.
1.     Посилення сепаратизму на сході України, його підтримка з боку Кремля. 
Після анексії у Криму відбулося стрімке згортання громадянських свобод. Насамперед, це стосувалося етнічних українців та кримськотатарської громади. Мирних активістів почали кидати до в’язниці, деяких було викрадено або вбито. Півострів зіткнувся з низкою економічних проблем, оскільки залежить від українських транспорту, енергопостачання, харчів, а також через санкції. Росія постала перед світом як країна-агресор. Генеральна асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України та визнала Крим і Севастополь територією України. Через агресію Криму Росія потрапила під санкції з боку США, держав ЄС, Японії, Австралії та  інших країн.
 Росія мала на меті загарбати стільки території, скільки зможе. Гаслом «Новоросії» та «русского міра», що його підняла російська пропаганда, намагалися виправдати агресію проти українського народу, позбавлення його право на власну державу, культуру, історію. Більша частина земель, які в Росії шовіністи називали «Новоросією», історично належали до Київського князівства та Війська Запорізького, а їхні сучасні мешканці за авторитетними соціологічними  опитуваннями  у  своїй  більшості  вважають  Україну  своєю Батьківщиною і не прагнуть відокремлюватися. Розраховуючи, що все піде, як при загарбанні Криму, Путін прорахувався щодо готовності українців захищати рідну землю.
Сепаратизм  практика відокремлення, відділення частини території держави з метою створення нової самостійної (суверенної незалежної) держави або входження до складу іншої держави чи набуття статусу найширшої автономії.
У березні проросійські сепаратисти за підтримки російських спецслужб почали вуличні акції на Донбасі та в деяких інших регіонах під гаслами приєднання до «Митного Союзу», «федералізації» тощо.
В Україні знайшлися люди, які стали колаборантами. 
Колаборант – це особа, яка усвідомлено співпрацює із  окупаційною  громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.
У різні епохи були люди, іноді й цілі народи, які приєднувалися до агресора. Колабораціоналізм – явище, яке було масовим під час Другої світової війни. 
Як і під час Другої світової війни, знайшлися люди, які стали колаборантами, тобто зрадниками своєї країни, співпрацюючи із загарбниками. Чимало людей накликали біду на свій край, перебуваючи під впливом російської пропаганди. Деякі зраджували свою країну, розраховуючи на більші соціальні виплати у разі окупації Росією. Інші, серед них злочинці та наркомани, сподівалися, що переворот винесе їх нагору і дасть змогу безкарно грабувати та займатися мародерством. Натомість, ядро сепаратистів становили російські агенти.
Завдяки діям правоохоронців, місцевих еліт та громадських активістів російські плани з роздмухування сепаратизму провалилися на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині.
Проте, починаючи з березня 2014 р. проросійські бойовики захопили деякі державні установи Донецька, Луганська та інших міст Донбасу. Почався терор і убивства прихильників єдиної України. Сепаратисти проголошували самозвані «республіки», маючи щонайбільше по кілька тисяч прихильників на вулицях. На Донеччину й Луганщину безперешкодно прибували загони російських диверсантів, оскільки кордон не було перекрито.
У середині квітня загін озброєних російських терористів під керівництвом офіцера російської розвідки захопив м. Слов’янськ та довколишні території. У місті, як і в Донецьку та Луганську, почалися вбивства українських патріотів. Одними з перших терористи закатували студентів та депутата Горлівської міськради за його намір  зберегти український прапор над міською радою. Невдовзі терор став масовим.
Проросійські терористи вбили тисячі людей, розграбували безліч державного і приватного майна, тисячі місцевих мешканців зникли безвісти або пройшли через катівні. Натомість у Харкові, завдяки своєчасним і рішучим діям правоохоронців, вдалося швидко впоратися із сепаратистами.
 2.  Початок антитерористичної операції в Україні. Вторгнення російських військ на Донбас. 
У відповідь на терор Україна розпочала Антитерористичну операцію (АТО), яка фактично стала Російсько-Українською війною.
 На середину серпня 2014 року територія, контрольована терористами, зменшилася втричі. За зізнаннями ватажків бойовиків, їм до поразки лишалися один-два тижні. 
Путін боявся краху своїх маріонеток, що міг підважити його власні позиції в Росії. Із середини серпня Росія, на додачу до своїх підрозділів в Україні, почала масоване вторгнення у тил українській армії. У Росії лицемірно називали російських військових «отпускниками»: нібито під час відпусток вони приїхали на важкій військовій техніці – з танками, гарматами, зенітними комплексами – воювати проти України. А цю важку зброю,  мовляв, вони купили «у воєнторзі». Таким чином, Росія, як сторона-агресор, намагається та може залишатися публічно непричетною до розв'язаного конфлікту. Російсько-українська війна стала гібридною.
Гібридна війна – нове поняття в політичному житті світу. Вперше з’явилося у військових документах США і Великобританії на початку ХХI століття. Означає підпорядкування певній території за допомогою інформаційних, електронних, кібернетичних операцій, у поєднанні з діями збройних сил, спеціальних служб і інтенсивним економічним тиском.
Гібридна війна поєднує принципово різні типи і способи ведення війни, які скоординовано застосовуються задля досягнення основних цілей. Типовими компонентами гібридної війни є використання методів, що сприяють виникненню та поглибленню в державі, обраній для агресії, внутрішніх конфліктів.
                         Компоненти  гібридної війни.
створення внутрішніх суспільних протиріч через пропаганду з її переходом у інформаційну війну

створення економічних проблем через економічне протистояння з переходом в економічну війну та протидію зв'язкам країни-жертви з сусідніми країнами


підтримка сепаратизму та тероризму аж до актів державного тероризму

сприяння створенню нерегулярних збройних формувань (повстанців, партизан та ін.) та їх оснащенняГібридна війнаінші методи ведення війни з залученням у конфлікт на своєму боці третіх країн

класичні прийоми ведення війни з прихованим локальним обмеженим застосуванням власних збройних сил або через неприховану агресію
 Таким чином, гібридна війна – це комбінація відкритих і таємних військових дій, провокацій і диверсій у поєднанні з запереченням власної причетності, що значно ускладнює повноцінну відповідь на них.
 3. Виконайте завдання на ст. 237

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Якими є сучасні міжнародні відносини.

1. Опрацюйте розділ  VІІ тема 2 пункт 1,2
2. Виконайте завдання 1-9 на ст. 178
8 клас. Історія України.

Тема уроку: Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

1. Опрацюйте § 36
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=cMvcgO2zz64
3 Виконайте завдання на ст 243

28 квітня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Господарський розвиток українських земель у другій половині ХIV - XV ст.


1. Опрацюйте § 22
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=L1_3j97bCMQ
                                                                  - https://www.youtube.com/watch?v=qxjxW-r84qM
3. Виконайте завдання на ст. 217Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


5 клас. Історія України.

Тема уроку: Практична робота. Українські міста і села в минулому і тепер ( етнографічне дослідження)

1. Опрацюйте § 31
2. Перепишіть табличку до робочого зошита
                                                           Життя у місті та селі
Місто
Село
Міста виникли з появою ремесла і потребою у торгівлі. Давні міста світу мали певні властивості: щільність
забудови, наявність головної площі та вулиць, замощених бруківкою. Оця давня традиція — мостити вулиці каменем — залишилася в основі українського слова  «місто». Тому жителів міст називали міщанами, або городянами.  Ними ставали ремісники,  купці та люди, що виконували певні послуги, наприклад, візники, вантажники, цирульники (перукарі), домашні слуги, і зрозуміло, правителі та інші знатні люди.
Село — це невелике поселення, більшість мешканців якого займається землеробством і домашнім  тваринництвом. Сільська  хата була окремою  будівлею і  стояла  посередині  садиби,  яка  зазвичай  обгороджувалася  плетеним  тином  чи дерев’яним  парканом.  Біля  хати  розміщувалися господарчі будівлі:  комори,  стодоли,  клуні,  в яких селяни тримали знаряддя праці,  запаси зерна чи інші продукти, домашніх тварин тощо. До селянської садиби належали город та садок. Навколо села розташовувалися  поля,  праця  на яких  годувала  не лише  самих селян, а й мешканців міст.
3.Виконайте завдання практичної роботи . 
- Уявіть себе ученими-етнографами й здійсніть міні-дослідження побуту та звичаїв українського народу.   Теми міні-проектів та пам'ятка про проведення етнографічного дослідження ви можете знайти на ст. 167. (1 тема на вибір)
- Виконайте завдання на ст. 168 -169 "Колаж історичних фотографій"Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Людина під час війни. Холокост. Практичне заняття. Примусова праця у третьому рейху. Трагедія ув'язнених  у німецьких концтаборах та їх доля.

І. Опрацюйте § 26 пункти 5,6.
ІІ.Виконайте завдання практичної роботи

1. Примусова праця у Третьому Рейху.
Примусова праця у Третьому Рейху — масовий вивіз робочої сили до Третього рейху. 18 січня 1942 року з харківського вокзалу в німецький Кельн відправився ешелон з українцями - перша партія висококваліфікованих робітників, які на заводах Третього рейху повинні були викувати йому перемогу над Радянським Союзом. До кінця війни 1117 українців перетворяться в 2,5 мільйона, 100 тисяч яких назавжди залишаться лежати в чужій землі. У червні 1941 року, коли радянська армія терпіла поразки та відступала, питання остарбайтерів взагалі не стояло на порядку денному. Але осінь 1941 року внесла свої корективи в плани нацистів. Бліцкриг було зірвано. Німецька промисловість почала давати перші збої - не вистачало робочих рук. Спочатку проблему намагалися вирішити за рахунок військовополонених. Однак тільки за грудень у трудових таборах померло понад півтора мільйона в'язнів. Тоді нацисти вирішили залучити до роботи населення окупованих територій. Взимку 1941-1942 років у великих промислових центрах України - Києві, Харкові, Дніпропетровську німці масово зганяли людей в кінотеатри. На екранах на повну крутили агітаційні фільми.
Робота з візуальними та текстовими джерелами.
  
 

 Завдання: 1. Уважно розгляньте плакати та фотографії. Проаналізуйте зображення та написи. Алгоритм роботи
• Що тут зображено (сцена повсякденного життя, виконання робіт, окремих людей (жінок / чоловіків / дітей) тощо)?
 • Коли відбуваються події? Із чого це випливає, наскільки cпіввідноситься з підписом до джерела (якщо він є)? З якою метою надруковано зображення? Де відбуваються події? Які характерні ознаки зображуваного місця? Яке це має значення?
• Дайте характеристику зображених осіб: до яких соціальних груп і типів вони належать? Чому склад учасників саме такий?
 • Чи відображають зображення певну тенденцію, явище і наскільки повно та об'єктивно?
2. Дайте відповіді на запитання: 
-  Чим така робота / життя в Німеччині могли привабити добровольців остарбайтерів?
-  Подумате, на які групи можна розділити ці зображення (за якими критеріями)?
-  Які художні засоби застосовували художники?
Завдання 2 
Перегляньте відео за посиланням  - https://www.youtube.com/watch?v=RmS9LrvoHHk
   -  Як ви вважаєте, чи дієвою була агітація?
- Чи змогла б нацистська реклама переконати вас їхати до Німеччини у ті часи? Свою відповідь обґрунтуйте.
2. Трагедія ув’язнених в німецьких концтаборах та їх доля.
Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=hsyIJAOv_5I
                                                         - https://www.youtube.com/watch?v=QFoowUWKpKc
- З якою метою були організовані концентраційні табори?


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
11 клас. Історія України.

Тема уроку: Євромайдан. Революція Гідності. Небесна Сотня. Окупація та анексія Росією Криму.

1. Опрацюйте § 34 пункти 3,  § 36 пункт 1
2. Перевірка д/з
а) Відновіть послідовність

А - Всеукраїнський референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності (1 грудня 1991 р.)
Б - початок каденції Президента В.Ющенка (січень 2005)
В - ухвалення ВР Закону України «Про Збройні Сили України» (6 грудня 1991 р.)
Г - прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності (24 серпня 1991)
Д - спроба антиконституційного перевороту в СРСР (путч ГКЧП) (19-21 серпня 1991 р.)
Е - Обрання Президентом В.Ф.Януковича (лютий 2010)
Є - прийняття Конституції України (28 червня 1996 р.)

б) Підберіть терміни до визначень:
А Роздержавлення
1Зміна співвідношення основних елементів суспільного виробництва, співвідношення та форм взаємозв’язку між секторами господарства і видами виробництва, що визначають економічне життя суспільства
Б Лібералізація цін
2Пошук оптимальних форм ліквідації монополізму, який дістався у спадок від СРСР і був результатом дії командних методів в умовах тотального одержавлення
В Структурна перебудова економіки
3Зміна форми власності; перетворення державних підприємств у підприємства з різними формами власності
Г Демонополізація
4Процес придбання громадянином у власність усіх або частини акцій (паїв) акціонерних, інших господарських товариств, а також підприємств, заснованих на змішаній або колективної власності
Д Приватизація
5.Зняття жорстких правил формування цін та їх погодження з державою, дозвіл формування вільних цін, що формуються ринком
3. Пояснення нового матеріалу
Ще за часів президенства Л.М. Кравчука та Л. Д. Кучми Україна обрала шлях євроінтеграції. При президенстві В.А. Ющенка  наша держава поглибила співпрацю з ЄС, але це викликало незадоволення Російської Федерації. Росія хотіла бачити Україну в Митному союзі, особливо її дратувало питання про вступ України до НАТО.
Після Помаранчевої революції 2004 року відносини між Росією та Україною почали погіршуватися. Починаються газові та товарні війни між двома державами.

В результаті розчарування населення президентом В.Ющенком в 2010 році на президентських виборах переміг проросійський політик і опонент В.Янукович. Новий президент обіцяв "покращення життя вже сьогодні", говорив, що не змінює курсу на євроінтеграцію, обіцяв потепління в відносинах з Росією. Але замість обіцяних реформ Янукович взяв курс на узурпацію влади. Він і його Партія Регіонів монополізували владу. Вони почали придушувати опозиційних політиків. Так в 2012 році були засуджені Юлія Тимошенко ( кандидат в президенти України 2010 р.) та Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ України за часів президенства В.Ющенка). Наближені до президента особи розпочали рейдерські захоплення підприємств з метою особистого збагачення, та виведення капіталу за кордон.
Європейська інтеграція — курс України на вступ до Європейського Союзу (ЄС)
У Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. зафіксовано «забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі».
Намагаючись отримати більшу підтримку виборців в Україні, які прагнули європейських стандартів життя та відновити кредитування економіки України МВФ та Світовим банком, В.Янукович активізував відносини з Європейським Союзом.
Переговори про підготовку тексту «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» розпочалися навесні 2007 року.
З 2007 по 2012 велися переговори . 30 березня 2012 року в Брюсселі угоду про асоціацію було парафовано (попередньо підписано).  Офіційно підписання її було призначене на 28 листопада 2013 р. у Вільнюсі.
У зв'язку з тим, що Угода про асоціацію стала важливим кроком у процесі інтеграції України до ЄС, Росія всіми методами намагалалася перешкодити її укладенню. Зокрема мова йде про втручання в переговорний процес, політичний та економічний шантаж, підтримка в Україні антиєвропейських сил, тощо.
За кілька днів до саміту «Східного партнерства» ЄС у Вільнюсі В.Янукович відмовився від підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Формально умовою зміни рішення стала вимога, щоб ЄС виділив 20 млрд. євро (озвучена прем’єр-міністром М.Азаровим). 
Позитивні і негативні наслідки для України з підписання Угоди про асоціацію 
Позитивні:
Негатив:
-        зменшення корупції
-        посилення захисту споживачів
-        експорт в ЄС товарів і послуг
-        переваги для малого й середнього бізнесу
-        соціальна політика, освіта
-        довкілля чистіше
-        космос, наука і техніка
-        утвердження демократичних принципів
-        згортання процесів соціального захисту
-        платні освітні послуги
-        платна медицина
-        підвищення пенсійного віку
-        підвищення тарифів на комунальні послуги
-        небезпека перетворитися в сировинну базу для ЄС
-        скорочення виробництва через неконкурентоспроможність
-        визнання принципів суспільства, неприйнятних для ментальності українців
Але підписання Угоди таки відбулося.
Після перемоги Євромайдану 20 березня 2014 р. прем’єр – міністр А.Яценюк підписав політичну частину Угоди про асоціацію між Україною й ЄС. А 27 червня 2014 р. в Брюсселі Президент України П.Порошенко підписав економічну частину Угоди про асоціацію.
16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європарламент одночасно ратифікували Угоду про асоціацію.
За це проголосували 355 депутатів України.
Політична складова Угоди набула чинності 1 листопада 2014 р., а економічна – 1 січня 2016 р.
28 держав – членів ЄС повинні ратифікувати угоду. Найпершими її ратифікували Греція та Туреччина, а найбільше проблем з узаконенням було в Нідерландах. Парламент ратифікував угоду 7 липня 2015. Король підписав угоду 8 липня 2015. але за законодавством країни, якщо онлайн голосування набере 300 тис., то це рішення буде винесене на референдум. Дане питання відзначили 430 тис. користувачів, і на 6 квітня призначений Референдум.
Євромайдан
Революція Гідності (також Київський Майдан, Майдан у Києві, Євромайдан та Єврореволюція) — політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані спротивом проти відходу політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та подальшою відмовою від цього курсу.
 Приводом для революції стала відмова від підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Але причини, як завжди, були набагато глибші.
Причини Революції Гідності
-        Загроза втрати Україною державного суверенітету
-        Економічні проблеми
-        Корупція величезних масштабів
-        Згортання політичних свобод, репресії
-        Безправ’я громадян перед чиновниками, безкарність представників владних структур
Основні події Революції Гідності
21 листопада – початок Майдану . Мітинг в Києві на майдані Незалежності, нечисленні мітинги в Львові, Івано-Франківську, Сумах, Кривому Розі, Дніпропетровську, Донецьку, Чернівцях. 
24 листопада – мітинг за європейську Україну - «Народне віче» (до 100 тис.). Влада зібрала Антимайдан з анти європейськими гаслами. Перша атака «Беркуту» відкинута
25-29 листопада мітингувальник вимагають дострокових виборів
30 листопада – силовий розгін Євромайдану «Беркутом»
1 грудня – початок протистояння влади та опозиційних сил (200-500 тис.) і створення лідерами опозиції (В.Кличко, А.Яценюк, О.Тягнибок) «Штабу національного спротиву». Головна вимога – відставка президента В.Януковича
2-6 грудня – протести під ВР, адміністрацією Президента
4 грудня – влада утворила наметовий табір «тітушок»
8 грудня – Народне Віче до 1 млн («Марш мільйонів»). Знесення пам’ятника Леніну, створення барикад та загонів самооборони.
10 грудня – протистояння мітингувальників із стягнутими на майдан силами внутрішніх військ
11 грудня – штурм Євромайдану спецназом і внутрішніми військами, в ситуацію втрутились представники США та ЄС
17 грудня – Янукович  підписав угоди з Росією щодо торговлі і отримав позику в 15 млрд дол..
16 січня 2014 – «диктаторські закони» (заборона прав і свобод, громадської діяльності). Мали на меті криміналізувати опозицію та учасників Євромайдану
19-26 січня – протистояння стало збройним.
22 січня – вбиті С.Нігоян, Ю.Вербицький, М.Жизнєвський - перші з «Небесної сотні»
23 січня – протестувальники регіонів почали блокувати і захоплювати будівлі ОДА
27 січня – 17 лютого – перемир’я, переговорний процес
29 січня – відставка уряду Азарова, закон про амністію мирних мітингувальників
18-20 лютого – силове протистояння
18 лютого – новий силовий наступ, розгін мітингувальників водометами і газом. Бій з «тітушками» й «Беркутом»
20 лютого – обстріл мітингувальників снайперами та відмова роботи парламенту. штурми та захоплення будівель СБУМВСПрокуратури населенням в місах Зх України. Росія почала спецоперацію із захоплення Криму
21 лютого – відновлена дія Конституції 2004 р.
22 лютого – ВР усунула президента з посади, втеча Януковича; з’їзд депутатів південно – східних областей у Харкові.
«Небе́сна Со́тня» — прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї та акції Євромайдану (Революції Гідності) у грудні 2013 — лютому 2014 року
Після перемоги Євромайдану відновлювалася дієздатність органів державної влади. 23 лютого обов’язки Президента поклали на Голову ВР Олександра Турчинова. Стартувала кампанія з позачергових виборів Президента України та була сформована нова парламентська більшість у складі п’яти фракцій.  
Переможцем президентських виборів, які відбулися 25 травня, вже в першому турі став П.О.Порошенко (не голосували в Криму та м. Севастополі, тому що були під окупацією, і в окремих районах Донецької й Луганської областей). Того ж дня відбулися вибори міських голів у найбільших містах України. (Карта)
Указом Президента Порошенка були припинені повноваження ВР України в серпні 2014 р., оскільки більшості в парламенті не було, а позачергові вибори народних депутатів були призначені на 26 жовтня 2014 року.
Вперше до ВР не потрапила Комуністична партія. Коаліція творена з 5 політичних сил. Прем’єр – міністром було обрано А.Яценюка, а Головою ВР – В.Гройсмана
Російське керівництво сприйнято перемогу Майдану і втечу Януковича як власну катастрофу. Плани поглинути Україну й використати її ресурси для цілей імперії зазнали краху. Успішна модернізація України ставила б хрест на імператорських амбіціях Росії. Тому Кремль вирішив задіяти заздалегідь розроблений план військової окупації Криму, щоб «покарати» Україну та відвернути увагу російського суспільства від власної неефективності.
До Криму було надіслано додаткові спецпідрозділи російських військ та членів націоналістичних організацій.
На мітингу в Севастополі «мером» без виборів проголошений громадянин Росії. Але мітинг кримських татар за єдність з Україною був більш масовим.
Тоді в ніч на 27 лютого 2014 р. будівлі парламенту та уряду Криму були захоплені військовими без розпізнавальних знаків, які вивісили прапор Росії. Пуд дулами автоматів зібрали депутатів, заявили про призначений референдум.
1 березня Державна Дума Росії офіційно дозволила російському Президенту В.Путіну військову агресію проти України. При цьому Путін не зізнавався цілий рік у російській агресії. 18 березня 2014 р. у військовій частині в Сімферополі був вбитий перший український військовий.
16 березня в Криму відбувся псевдо референдум, результатом якого було оголошено вхід до складу Росії.
Росія хотіла загарбати ще більше територій, і під гаслами «Новоросії» та «Руського міра» намагалася виправдати агресію. 3 березня проросійські сепаратисти за підтримки спецслужб почали вуличні акції на Донбасі й у інших регіонах.
Завдяки діям правоохоронців місцевих та громадських активістів російські плани з роздмухування сепаратизму провалилися на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині.
Проте в Донецькій та Луганській областях почався терор, убивства прихильників єдиної України. Сюди почали прибувати загони російських диверсантів, оскільки кордон не був перекритий.
У відповідь Україна розпочала Антитерористичну операцію (АТО), яка фактично стала українсько-російською війною.
З квітня 2014 р. за сприяння РЄ та США ведуться переговори щодо врегулювання ситуації, але поки що безрезультатно.
Українська армія і добровольчі підрозділи набираються бойового досвіду, відновлюються. А Росія з серпня почала вторгнення в тил України.
Агресія проти України супроводжується небаченою безсоромною брехнею в російських ЗМІ та спробами очорнити Україну за кордоном. 
Генеральна Асамблея ООН 27 березня 2014 року на 68-й сесії прийняла резолюцію про підтримування територіальної цілісності України. Приймаючи цю резолюцію, Генасамблея посилалася на передбачені у статті 2 Статуту організації зобов’язання всіх держав утримуватися в їхніх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави й розв’язувати свої міжнародні суперечки мирними способами.
АТО, або Антитерористична операція, — назва неофіційної російсько-української війни. 
 Через те що Україна не визнала спрямовану гібридну війну Росії проти України війною, а власне в офіційних доповідях використовують термін «АТО», то в історіографії закріпилась назва «АТО». Це перша війна від часу проголошення незалежності України 1991 року.
Проте події в Криму стали прологом до більш страшної трагедії, яку було розіграно Росією на сході України, у Луганській і Донецькій областях. Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 року, коли озброєні групи проросійських активістів почали захоплювати адмінбудівлі та відділки міліції у містах Донбасу (зокрема, у Слов’янську, Артемівську та Краматорську). Українська влада у відповідь заявила про проведення Антитерористичної операції із залученням Збройних сил. Поступово протистояння переросло в масштабний воєнний конфлікт.
Враховуючи військову перевагу Російської Федерації, позицію її керівництва щодо класифікації зовнішньої військової агресії Росії як внутрішньої загрози України, з метою недопущення подальшого введення регулярних російських військ на територію України, що прикривались «миротворчою місією» та реалізації «абхазько-осетинського сценарію», 14 квітня 2014 року в Україні була розпочата антитерористична операція без введення воєнного стану. Зоною проведення антитерористичної операції було оголошено Донецьку і Луганську області (з 14 квітня 2014 року), а також Ізюмський район та м. Ізюм Харківської області (з 14 квітня до 7 вересня 2014 року та з 2 грудня 2015 року до сьогодні).
Війна тяжко позначилася на долях мільйонів українців. Мало яка держава в сучасній історії пройшла такі випробування. Загинули тисячі цивільних і військових. За даними ООН, вже на початок 2015 кількість переміщених осіб в Україні досягла 1 млн. а померлими на цій війні нарахували 7 тисяч людей. (дані оновлюються)
Так, захисники Донецького аеропорту стали ще одним символом мужності.
В все ж саме в цих умовах відродилася самоповага, кращі героїчні військові традицій українського народу та готовність підтримати свою країну: збройною участю, волонтерською працею, грішми, майном.
Зміцнилася національна єдність, бо в питанні захисту країни не було залежності від мови, релігії.
У Європі та світі усвідомили загрозу від російської агресії. Українці своєю кров'ю платять за європейські цінності й свободи. Міжнародне товариство посилило санкції проти Росії. Це та падіння цін на нафту призвело до погіршення економічного стану Росії. Вона опинилася в ізоляції.
Стійкість і мужність української армії та її підтримка народом, поряд з тиском з боку заходу, змушують Росію йти на «замороження» агресії. 
3. Виконайте завдання на ст. 229

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


27  квітня

                                                          6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Місто Рим і життя його мешканців.

1. Опрацювати  § 42
2.Визначні пам’ятки Рима.
Рим був столицею величезної імперії, і розбудовувався руками багатьох тисяч рабів. Його називали вічним, золотим. Або ж просто — Містом.
Місто прикрашали палаци на Палатинському пагорбі, статуї богів та імператорів, храми і портики, численні фонтани. Тріумфальні арки і колони нагадували про перемоги володарів Риму.
Розмірами і красою вражав величезний амфітеатр Колізей, побудований наприкінці І ст. н.е. для проведення гладіаторських боїв, дивував Пантеон — «храм усіх богів». Форум Траяна — комплекс архітектурних споруд, збудованих на пам'ять про перемогу над даками, — вирізнявся величчю і витонченістю.
Римляни були талановитими будівничими. Вони збудували навколо міста кріпосну стіну з величезною кількістю брам.
Імператори, прагнучи увічнити своє ім’я, зводили розкішні споруди й монументи.
По обидва боки форуму в різні часи було збудовано храми, присвячені богам, і громадські будівлі – Б А З И Л І К И. У приміщеннях базилік відбувалися судові засідання, укладалися торговельні договори.
На форумі в різні часи встановлювали пам'ятники й скульптури. Форум був місцем народних зборів, тому тут височіла трибуна для виступів ораторів та оголошення державних указів.
А К В Е Д У К И – водогони.
Щоб управляти цілою державою і підкореними країнами, збирати податки, переправляти війська, потрібні були добротні дороги. І їх римляни навчилися робити. Через річки та урвища зводили мости. Через кожні 1,5 км на дорогах ставили стовпи або камені. На них відмічали відстань між містами. Центром відліку відстаней був Рим. Звідси і походить вислів «Всі дороги ведуть до Рима»
Імператори наказували складати списки незаможних громадян і роздавати їм безкоштовно хліб. Безкоштовними для бідноти були й розваги. «Хліба і видовищ!» — основна вимога цих людей. Чим вони займалися?
Улюбленими розвагами римлян були бої гладіаторів і перегони на колісницях. Десятки тисяч римлян збиралися до амфітеатру, щоб побачити, як гладіатори, звезені з різних провінцій, вбивали один одного чи боролися з хижими звірами – левами, ведмедями, биками. Інколи гладіаторські бої тривали по півроку. Долю переможеного гладіатора вирішували самі глядачі. Великий палець, що показував униз, означав смерть, піднятий угору – життя. Вигравши багато боїв, раб-гладіатор міг дістати волю.
3. Виконайте завдання на ст. 200


9 клас. Правознавство

Тема уроку: Поліцейські (патрульні, дільничі офіцери поліції)

1. Опрацюйте § 28
2. Розв'яжіть  3  юридичні ситуації на ст. 190-193

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
                                                           11 клас. Історія України.

Тема уроку: Суспільно - політичне життя в 2005 -2013 роках.

1. Опрацюйте § 34 пункти 1,2
2.Геополітика ( мистецтво управління державою); політологічна концепція, що вбачає у політиці засадничу, визначальну роль географічних факторів: просторове розташування країни, розмір території, наявність чи відсутність, обмеженість природних ресурсів, кількість населення. 
3. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=Im-gLjGyJKw
                                                                 - https://www.youtube.com/watch?v=QDS4ufrfQM4
4. Виконайте тести  
1. «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.., [а також] підтверджують зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй…»
Що зумовило підписання цитованого документа?
А    вступ України до Ради Європи
Б    відмова України від ядерної зброї
В     входження України до Світової організації торгівлі
Г   проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України
  2.     Коли було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про Державний прапор України»?
А   1988 р.
Б     1989 р.
В     1990 р.
Г      1992 р.
3.     У якому документі закріплено таке положення:
«Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною...»?
А      Конституції України
Б      Акті проголошення незалежності України
В      Законі України «Про громадянство України»
Г      Декларації про державний суверенітет України
4. Що стало приводом до цих подій?
А      загострення відносин з Російською Федерацією
Б     свавілля правоохоронних органів і сил спецпризначення
В     масові фальсифікації результатів президентських виборів
Г     зрив підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
5.Установіть відповідність між подією та її наслідком
1  запровадження національної валюти – гривні
2  «Помаранчева революція»
проведення першого Всеукраїнського референдуму
проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

А     обрання Президентом України
В. Ющенка
Б   створення передумов до виходу держави з економічної кризи
В  виникнення парламентської опозиції
Г припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік
Д   створення Автономної Республіки Крим
6.Оберіть твердження які стосуються Віктора Ющенка.
1. Від січня 1993 р. – голова правління Національного банку України
2. Злочинець-рецидивіст
3. Голова Національного олімпійського комітету України (2002 — 2005)
4. Доктор економічних наук, професор


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com9 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Практична робота. Зародження масової культури.

1. Опрацюйте § § 32, 35
2. Виконайте завдання 4 та 5 на ст. 198


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
                                                                 10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Що загрожує стабільному і безпечному існуванню сучасного світу.

1. Опрацюйте  розділ VІІ тему 1 пункти 3,4
2. Виконайте завдання 10-13 на ст. 171.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.comНемає коментарів:

Дописати коментар