Дистанційне навчання ІІІ


29 травня

9 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: "Довге" ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, виклики.

1. Опрацюйте   § 34
2. Виконайте завлання на ст. 197


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


28 травня.


10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення. Річне оцінювання.

Виконайте тестові завдання.

1.     Коли і на чиєму боці США вступили у Першу світову війну?
А У липні 1916 р. на боці Антанти;
Б вересні 1916 р. на боці Антанти;
В квітні 1917 р. на боці Четверного союзу;
Г квітні 1917 р. на боці Антанти.
2.     «Антанта» у перекладі з французької означає:
А «Сердечна згода»;
Б «Союз рівних»;
В «Золота угода»;
Г «Мирна згода».
3.     Мілітаризація — це __ :
А державна політика, спрямована на збагачення правлячої верхівки;
Б часта зміна влади в державі;
В політика, спрямована на нарощування військової могутності;
Г оновлення економіки.
4. Поняття, що означає ряд політичних режимів ХХ ст., за яких влада базувалась на однопартійній системі і всебічному втручанні держави в економіку, культуру й громадське життя:
А лібералізм;
Б централізм;
В демократія;
Г тоталітаризм.
5. Назвіть ім’я спадкоємця австро­угорського престолу, убитого в Сараєво 28 червня 1914 р.:
А Франц­Фердинанд;
Б Вільгельм ІІ;
В Альфред Шліффен;
Г Франц­Йосиф ІІ.
6. Чи входила Італія до складу держав­переможниць у Першій світовій війні?
А Ні;
Б ні, бо вона воювала на боці Троїстого союзу;
В так, вона з 1915 р. перебувала у складі Антанти;
Г ні, бо вона взагалі не брала участі в Першій світовій війні.
7. Яка країна найбільше зміцнила свої економічні та політичні позиції після Першої світової війни?
А Росія;
Б Англія;
В Франція;
Г США.
8. Установіть відповідність між подіями і датами:
А вступ у війну США                      1) 1914 р.;
Б битва на Марні                            2) 1915 р.;
В «верденська м’ясорубка»           3) 1916 р.;
Г вступ у війну Італії                      4) 1917 р.;
                                                         5) 1918 р.
9. Установіть відповідність між країнами та їх керівниками:
А Франція                                       1) Микола ІІ;
Б Росія                                             2) Ллойд Джордж;
В Німеччина                                   3) Вудро Вільсон;
Г Велика Британія                          4) Вільгельм ІІ.
Д США
10. Ліга Націй існувала у:
А 1920–1945 рр.;
Б 1919–1945 рр.;
В 1919–1946 рр.;
Г 1921–1939 рр.
11. Яка територія, за Версальським мирним договором, відійшла від Німеччини до Франції?
А Ганновер і Пфальц;
Б Ельзас і Лотарингія;
В Східна Пруссія;
Г Північний Шлезвіг.
12. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:
А ратифікація                          1 міжнародний договір політичного змісту;
Б пакт                                       2 затвердження органами верховної законодавчої
                                                    влади міжнародного договору;
В демілітаризація                      3 платіж переможеної держави державі­переможниці;
Г контрибуція                         4 роззброєння, ліквідація згідно з міжнародним
                                                    договором військових озброєнь та укріплень.
Д демаркація
13. Назвіть роки «процвітання» в США:
А 1929–1933 рр.;
Б 1922–1929 рр.;
В 1918–1922 рр.;
Г 1933–1939 рр.
14. Що означає термін «локаут»?
А Стабілізація економічного положення в державі;
Б відмова робітників виходити на роботу;
В масове закриття державних установ;
Г одночасне закриття підприємств їхніми власниками і масове звільнення робітників.
15. Схильність у політиці та ідеології до крайніх поглядів і дій — це__ :
А сепаратизм;
Б лібералізм;
В консерватизм;
Г екстремізм.
16. В основу «нового курсу» Рузвельта була покладена ідея:
А збільшення військових асигнувань;
Б зменшення втручання держави в економічне життя;
В активне регулювання економіки з боку держави;
Г обмеження регулювання економіки з боку держави.
17. Головною причиною Великої депресії в США було:
А посилення діяльності ультралівих політичних сил;
Б посилення діяльності ультраправих політичних сил;
В значне перевищення попиту над пропозицією;
Г значне перевищення пропозиції над попитом.
 18. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:
А тред­юніон                                             1) назва економічної кризи в США;
Б «новий курс»                                         2) програма Ф. Рузвельта щодо виведення
                                                                     США з економічної кризи;
В політика «відкритих дверей»                3) умовна назва періоду в історії США, коли
                                                                     країна перетворилася на світовий
                                                                     фінансовий центр;
Г «Велика депресія»                                 4) профспілка робітників у Великій Британії.
Д «проспериті»
19. П’ята колона — це __ :
А армія фашистів, що увійшла до Рима й захопила владу;
Б таємна державна поліція в нацистській Німеччині;
В назва націонал­соціалістичної держави в Німеччині;
Г назва агентури Ф. Франко в Іспанії, яка діяла в тилу республіканців.
20. До яких наслідків призвів Лютеранський пакт між Б. Муссоліні та Папою Римським Пієм ХІ 1929 р.?
А Католицька церква отримала владу в Римі та околицях;
Б партія «Католицька дія» отримувала більшість в італійському парламенті;
В Ватикан отримав статус автономії у складі Італії;
Г Ватикан отримав статус самостійної держави.
21. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
А голокост                       1) знищення національної, расової або релігійної групи;
Б геноцид                         2) переслідування й масове знищення євреїв нацистами;
В політична чистка          3) політика, спрямована на створення замкненого
                                             господарства всередині країни;
Г автаркія                         4) політика позбавлення владою своїх противників.
Д автократія
22. Установіть відповідність між країнами та їхніми політичними лідерами:
А СРСР                                         1 Б. Муссоліні;
Б Німеччина                                  2 Н. Чемберлен;
В Італія                                         3 Й. Сталін;
Г Іспанія                                        4 Ф. Франко;
                                                       5 А. Гітлер.
23. Захід, який передбачався в СРСР у період непу:
А продовольча розкладка;
Б продовольчий податок;
В скасування товарно­грошових відносин;
Г заборона оренди, найманої праці.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com8 клас. Історія України.

Тема уроку: Повторення та узагальнення.

Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=o23BNG9eHHs


27 травня

7 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення . Річне оцінювання.


Виконайте завдання контрольної роботи.


1.Головними прикрасами готичних храмів були…
А) вітражі і скульптури
Б) картини та ідоли
В) ікони і фрески
Г) орнаменти і в’язь
 2. Кревську унію між собою уклали…
А) Польща і Литва
Б) Угорщина і Чехія
В) Польща і Чехія
Г) Угорщина і Польща
3. Коли було було створено Делійський султанат?
А) 1206 р.
Б) 1245 р.
В) 1398 р.
Г) 1453 р.
4.На скільки груп поділялося середньовічне суспільствоа)1б)2в)3г)45. Якими були обов’язки васала щодо сеньйора?а)Нести військову службу 40 днів протягом року;б)одружитися на дочці сеньйора;в)охороняти замок сеньйора;г)надавати сеньйору матеріальну або іншого роду допомогу;д)обов’язково брати участь у полюванні, влаштованому сеньйором;е)приймати у себе сеньйора.
6. Дайте визначення поняттям:
Варни - 
Чашники - 
Ваганти - 
7. Продовжіть речення.
В результаті Кревської унії___________________________________
8. Назвіть чотири відомі вам історичні діячі даного періоду.
9. Складіть історичний портрет Яна Гуса.
10. Опишіть, яким був розвиток архітектури у середньовічній Європі.
11. Складіть докладний опис однієї з памяток середньовічної культури.
12. Розкрийте особливості розвитку Китаю в період Середньовіччя.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Повторення та узагальнення.


1. Повторіть вивчений матеріал.
2. Опрацюйте табличку - пам'ятку з римськими цифрами та хронологічну таблицю.11 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. Національні та глобальні виклики.

1. Опрацюйте   § 34
2. Виконайте завдання на ст. 252


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
                                            10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Повторення та узагальнення.

Перегляньте відео за посиланнями
- https://www.youtube.com/watch?v=W2vwZLKbZTU8 клас. Історія України.


Тема уроку: Повторення та узагальнення.


Перегляните відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=87sXAzcTums


26 травня

7 клас. Історія України.

Тема уроку: Внесок  Русі - України у формування європейської цивілізації


5 клас. Історія України

Тема уроку: Узагальнення до курсу.СТАНЦІЯ ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ
1.       Кого вважають батьком української історії? 
2.  Він уславив своє ім`я тим, що на острові Мала Хортиця спорудив замок-фортецю
3.   Їхніми іменами було названо гори, столицю нашої держави та річку
4.    Хто очолив національно-визвольну війну 1648 року? 
5.   Кого вважають батьком історії? 
6.   Перша жінка, яка охрестилась.
7. За часів його правління побудовано Софіївський собор у Києві
8.   Позначте імя  автора «Повісті минулих літ»  
 СТАНЦІЯ ІСТОРНИЧНІ ДАТИ
1932-1933 р. - 
1917 р - 
1939-1945 р. – 
988  р- 
22 січня 1919- 
1648 –
24 серпня 1991 р. – 
28 червня 1996 р. – 
  СТАНЦІЯ  "ДЖЕРЕЛЬНА"   
1 . Перший літопис, що дійшов до нас, написаний Нестором.
2. За цими джерелами ми можемо дізнатися про побут людей у давнину, про їх одяг, про минуле навіть своєї сім`ї. 
3. Як люди зберігали досвід доки не виникла писемність?
4. Зменшені зображення земної поверхні, її частин або окремої країни, на яких відображують ті чи інші події.
5. Назвати приклади речових історичних джерел.
6.  З якого історичного джерела рядки:
«Ой крикнув цар на свої гайдуки:
«Візьміть Байду добре в руки,
Візьміть Байду і звяжіте,
На гак ребром зачепіте!»  
СТАНЦІЯ "АРХІТЕКТУРНЕ МИСТЕЦТВО"
Завдання: визначити, яким подіям вітчизняної історії приурочені пам’ятники
1
2
3
4.

СТАНЦІЯ "РЕЛІГІЯ ТА МІФОЛОГІЯ"
Перегляньте презентацію Дохристиянські вірування
СТАНЦІЯ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"
Розгадати кросворд

1.


     2.
3.
4.56
 7


 1.  Основний закон України.
2.  Засновник столиці нашої держави.
3. Острів, на якому знаходиться історично-культурний заповідник «Козацька Січ». 
4.  Вільна людина?
5.  Заможний селянин? 
6. Віра в триєдиного Бога, Бога-Отця, його Сина – Ісуса Христа та Святого Духа.
7. Єдина жінка, якій випало тримати державне кермо за тисячолітню історію держави на наших теренах.
СТАНЦІЯ "НАВКОЛО СВІТУ"
Назвіть країни з якими межує Україна.
СТАНЦІЯ НАРОДОЗНАВЧА
     Послухайте пісню "Вишиванка"
 СТАНЦІЯ КАРТОГРАФІЧНА
Назвіть всі області України

   


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


10 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Основні ідеї й течії модернізму.

1. Опрацюйте § 29
2. Перегляньте відео за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=kaf2EM45ddk&list=RDCMUC3Olillwwf552Ehwx8uuUUA&start_radio=1&t=26
3. Ознайомтесь з фільмами за участі Чарлі Чапліна  
4. Виконайте завдання на ст. 159

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com11 клас. Історія України.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль.

Виконайте завдання контрольної роботи.

1. Організація, з якою Україна підписала в 2014р. договір про асоціацію:
А    ЄС
Б    ОБСЄ
В    РЄ
Г     СНД
2. Реакція світової спільноти на збройну агресію Росії:
 А   бойкот Російських товарів
Б    виключення Росії з ООН
В     запровадження санкцій проти Росії
Г     оголошення торгової блокади Росії
3. Одне із завдань реформи освіти відповідно до закону 2017р
А   відновлення плати за навчання для учнів старших класів (профільна освіта)
Б   перехід на 10-річну середню освіту
В   середня освіта має стати 12-річною з 2030р
Г   скасування обов"язкової середньої освіти
4. Суть звернення до ООН,Європейського Парламенту,Парламентської Асамблеї Ради Європи,Парламентської Асамблеї НАТО,Парламентської Асамблеї ОБСЄ,національних парламентів держав світу, затверджене постановою ВРУ від 27.01.2015р.
А   визнання Російської Федерації державою-агресором
Б   закріплення в КУ її без"ядерного статусу
В   оголошення про вихід України зі Співдружності незалежних держав
Г    скасування російсько-українського договору про дружбу та співробітництво
5. Назва документів про тимчасове перемир"я у війні на Сході України
А    Будапештський меморандум
Б    Київський договір
В    Мінські угоди
Г   Нормандська декларація
6. З якими подіями пов"язані терміни "антитерористична операція", "тимчасово окуповані території"?
А    агресія Росії проти України в 2014р.
Б    "газові" та "торгівельні війни"з Росією
В     підписання Харківських угод про Севастополь
Г     спроба Росії захопити острів Тузла
7. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо України від грудня 2016р
А    визнання Росії державою-окупантом,а Донбасу- окупованою територією
Б    визнання Росії державою-окупантом,а Донбасу та Криму - окупованою територією
В    визнання Росії державою-окупантом,а Криму - окупованою територією
Г    заява про нейтральну позицію в російсько-українському конфлікті
 8. Особливості соціально-економічного розвиткув останні роки
 А   видобування вугілля різко зросло через розвиток Львівсько-Волинського басейну
Б    виробництво гаджетів забезпечує власні потреби ,початок експорту цієї продукції
В    досягнення газової незалежности від Росії,припинення купівлі російського газу
Г    подальше падіння в харчовій промисловості , закупівля більшости продуктів за кордоном
9. Назва російсько-української війни з 2018рр.
А    Операція Міністерства оборони
Б    Операція об'єднаних сил
В    спецоперація поліції
Г    спецоперація Служби безпеки
10. процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології , затверджений законом від 09,04,2015р.
А    декомунізація
Б   дерусифікація
В    ленінопад
Г    перейменування
11. Укажіть подію ,що відбулася у 2007р.
А    відставка першого уряду Ю.Тимошенко
Б    втуп України в СОТ
В    дострокові парламентські вибори
Г    перші вибори на пропорційній основі
12. Що стало поштовхом до початку Євромайдану?
 А   будівництво на майдані Незалежности готелю
Б   вихід України з РЄ і СОТ
В   відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС
Г   Харківські угоди з РФ щодо Чорноморського флоту


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
25 травня6 клас. Всесвітня історія.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль.


Виконайте завдання контрольної роботи.  Варіант 1


Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com9 клас. Правознавство.

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль.


Виконайте завдання контрольної роботи. 

1. Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є:
А) Кодекс України;                            Б) Конституція України;
В) статут;                                             Г) положення.
2.Позначте правильне твердження.
А) основна роль у вихованні дитини належить батькові
Б) основна роль у вихованні дитини належить матері
В) батьки мають рівні права та обов’язки щодо виховання дітей
3. Правило поведінки, зафіксоване в нормативних актах, таке, що охороняється державою і є обов'язковим, називається:
А) нормою моралі;                          Б) нормою етикету;
В) традицією;                                    Г) нормою права.
4. Дайте визначення поняттям
Злочин -
Споживач -
5. Визначте зайве в переліку форм власності в Україні:
А) комунальна;                                     Б) колективна;
В) державна;                                         Г)приватна.
6. Продовжіть речення.
Головним документом, що регулює сімейні правовідносини є - 
7.Установіть відповідність між визначеннями й поняттями.
1. можливість особи власними діями створювати, припиняти, змінювати цивільні права й обов’язки
2. можливість особи мати визначені законом цивільні права й обов’язки
3. підприємство, організація, зареєстрована у встановленому законом порядку
4. дії, напрямлені на створення, припинення, зміну цивільних прав та обов’язків
А)     дієздатність;                                              Б)     правоздатність;
В)      юридична особа;                                       Г)     правочин

1 –      , 2 –     , 3 –     , 4 - 
8. Вкажіть різницю між опікою та піклуванням.
9. Установіть відповідність між інститутами та галузями права
1. шлюб
2. виборче право
3. право власності
4. покарання
А)сімейне;                                                        Б)кримінальне
В)конституційне;                                             Г)цивільне

1 –      , 2 –          , 3 –            , 4 - 
10. Розробіть «Добрі поради», щоб успішно працевлаштуватися.
11. Укажіть, до яких робіт забороняється залучати неповнолітніх:
1) до важких робіт;
2) до підземних робіт;
3)   до робіт зі шкідливими або небезпечними умовами;
4) до робіт на підприємствах харчової промисловості;
5) до робіт у приватному секторі економіки;
6) до нічних, надурочних робіт.
А) 1,3, 5,6;                                                          Б) 1,3,4,5;
В) 1, 2, 3, 6;                                                        Г) 2,4,5,6.
12.Розв’яжіть юридичну задачу:

Голубченко М. вирішив одружитися з Липою С., але через надзвичайні обставини він не встиг на весілля, тому попрохав свого брата бути присутнім на весіллі в ролі нареченого. Чи дозволяє законодавство України одруження через представника? Відповідь обґрунтуйте.  

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


11 клас. Історія України. 

Тема уроку: Культурне життя України  за добу незалежності.


1. Опрацюйте § 37
2.Підготуватись до річного оцінювання.
                                                                            9 клас. Історія України


Тема уроку: Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Виконайте тестові вправи.

1) Микола Гоголь написав
а) Тарас Бульба
б) Чорна Рада
в) Украина
г) Полтава
2) Тимофiй Осиповський був:
а) письменником
б) хiмиком
в) математиком
г) ректором
3) Яку назву мала Серія офортів Т.Шевченка
а) Україна
б) Малоросія
в) Катерина
г) Живописна Україна
4) Роботи Пантелеймона Кулiша:
а) Чорна Рада
б) Мертвi душi
в) Кумейки
г) Полтава
5) Бурлеск - це
а) комiчна поезiя
б) протистояння одних поглядiв iншим
в) прагнення вiдокремлення вiд держави якоï-небудь областi або регiону
г) населення в Украïнi
 6) У якому році було відкрито Харківський університет:
а) 1806
б) 1805
в)  1806
г)  1834
7) Де знаходилася Гімназія вищих наук:
а) у Харьковi
б) у Нижинi
в) у Закарпаттi
г) у Волинi
8) Скiльки % дiтей шкiльного вiку навчалося в початкових школах  Галичинi:
а) 10%
б) 20%
в) 14%
г) 21%
9) О.Ходнєв та М.Бекетов були:
а) астрономами
б) математиками
в) письменниками
г) хімиками
10)  Найвидатнішими творами Т. Шевченка були: 2 варіанти
а) Настуня
б) Кобзар
в) Пан та собака
г) Енеїда
д) Гайдамаки
11) Найвидатніший твір І. Котляревського:
а) Україна
б) Чорна рада
в) Малоросійські приказки
г) Енеїда
12) Що таке Кобзар?
а) Повість
б) Оповідання
в) Збірка поезій
г) Байка
13)У якому році було видано Кобзар:
а) 1834
б) 1814
в) 1840
г) 1841
14) Хто був майстром бурлескно-травестійного жанру:
а) Т.Шевченко
б) М.Гоголь
в) І.Котляревський
г) П.Куліш
д) М.Устиянович
15) Назвіть  ліцеї: 3 варіанти
а) Рішельєвський
б) Київський
в) Волинський
г) Львівский
д) Гімназія вищих наук
 16) Назвіть типи початкових навчальних закладів, які створювалися в Наддніпрянщині:
3 варіанти
а) Університети
б) Початкові парафіяльні училища
в) Ліцеї
г) Початкові повітові училища
д) Гімназії
е) Академії
17) Де були розташовані астрономічні обсерваторії? 3 варіанти
1) У Харкові
2) У Одесі
3) У Львові
4) У Києві
5)У Миколаєві
18) Коли І. Котляревський написав Енеїду?
1) 1796 р.
2) 1797 р.
3) 1798 р.
4) 1799 р.
19) У якому жанрі П. Гулак-Артемовський писав свої твори?
1) Роман
2) Балада
3) Повість
4) Байка
20) Хто написав поему  "Пан Халявський"?
1) Г. Квітка-Основ'яненко
2) М. Гоголь
3) П. Куліш
4) Є. Гребінка
21) Хто написав тритомний "Курс математики"?
1) М. Остроградський
2) В. Караваєв
3) Т. Осиповський
4) М. Бекетов
22) Коли був збудований Волинський ліцей?
1) 1818 р.                      2) 1811 р.
3) 1809 р.                     4) 1805 р.
23) Де був збудований Рішельєвський ліцей?
1) в Одесі
2) У Харкові
3) У Києві
4) У Ніжині
24) Коли була реформа системи освіти в Наддніпрянщині?
1) 1801 р.                      2) 1802 р.
3) 1803 р.                     4) 1804 р.
25) Скільки гімназій діяло протягом першої половини 19 ст. в Наддніпрянщині?
1) 19                              2) 20
3) 21                              4) 22
26) Назвіть байкописців: 2 варіанти
а) П.Куліш
б) П.Гулак Аретмовський
в) М.Гоголь
г) Т.Шевченко
д) Е.Гребінка
27) Назвіть, якого гетьмана було вибрано на Чорній Раді:
а) Б. Хмельницького
б) І. Мазепу
в) І. Брюховецького
г) М. Устияновича
28) Назвіть,перші українські п‘єси: 2 варіанти
а) Наталка Полтавка
б) Тарас Бульба
в) Москаль-Чарівник
г) Енеїда
д) Чорна рада
29) Назвіть основні українські народні танці: 4 варіанти
а) Вальс                                      б) Гопак
в) Метелиця                               г) Полька
д) Козачок
30) Назвіть Троїсті музики:
а) барабани                                б) бубни
в) цимбали                                 г) арфа
д) скрипка
31) Хто такий О. Вересай?
а) Наказний Гетьман
б) Найвідоміший український композитор
в) художник
г) Найвідоміший український кобзар
д) поет
32) Хто написав музику до вірша, який став гімном України:
а) П.Чубинський
б) І.Брюховецький
в) М.Вербицький
г) Д.Левицький
д) Й.Витвицький
33) Який пам‘ятник І. Мартоса був розташований в Одессі?
а) Тарасу Шевченко
б) Григорію Сковороді
в) Рішельє
г) Брюховецькому
34) Ким були, Д. Левицький та В. Боровиковський?
а)математиками
б)вчителями
в)портретистами
г)композиторами
д)письменниками
35) Назвіть портрети Тараса Шевченка: 2 варіанти
а) Мадонна
б) Автопортрет
в) Джаконда
г) Катерина
д) Дівчина з Поділля
36) Що таке офорт?
а) портрет
б) композиція
в )гравюра на металі
г) художній образ
д) комедійний жанр
37) Якi театри були поширені у  першiй половинi ХIX ст. :
а) крiпацькi                  б) аматорськи
в) професiйнi                    г) культурнi

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com
10 клас. Громадянська освіта.

Тема уроку: Підсумкове узагальнення.


Виконайте завдання контрольної роботи.

1.       Ідентичність це:
а)   Ідвищення особистого освітнього рівня;
б)   Розуміння своєї унікальності, з одного боку, та відчуття приналежності до певної соціальної групи, з іншого;
в)   Відчуття себе сучасною людиною.
2.       Особистість може ідентифікувати себе:
а)   Лише з однією соціальною групою;
б)   З декількома соціальними групами одночасно;
в)   Тільки з рідними та близькими людьми.
3.       Укажіть, що із зазначеного переліку не є цінність прав людини:
а)  Індивідуальність;
б)   Добробут;
в)   Рівність;
г)   Недискримінація
4.       Виберіть найточніше закінчення твердження: «Принцип добробуту дитини означає, що…»:
а)   Для дитини мають бути створені найкращі умови для її життя і здоров’я ;
б)   В усіх діях стосовно дітей першочергову увагу приділяють якнайкращому забезпеченню           інтересів дитини;
в)   Батьки повинні максимально задовольняти вибір дитини;
г)   Головним для дитини є забезпечення повноцінного харчування та відпочинку.
5.       Стереотипи – це:
а)   Багатогранний вимір дійсності;
б)   Стійке і спрощене уявлення про певну особу;
в)   Прагнення до особистісного вдосконалення;
6.       Найагресивнішими проявами дискримінації є:
а)   Абстракціонізм, культуризм, кубізм;
б)   Волонтерство, толерантність, емпатія;
в)   Ксенофобія, расизм, сексизм.
7.       Булінг передбачає:
а)   Агресивну й ворожу поведінку однієї дитини щодо іншої;
б)   Систему позитивної взаємодії у шкільному колективі;
в)   Інтеграцію новачків у шкільний колектів.
8.       Вкажіть, що не є ознакою демократії:
а)   Наявність законодавчого органу та конституції;
б)   Виборність органів влади;
в)   Взаємодія організованих об’єднань суспільства, що відбувається без прямого втручання держави
г)   Однопартійність і наявність офіційної державної ідеології.
9.       Вкажіть правильне твердження:
а)   Молодіжні громадські організації – це об’єднання громадян віком від 14до 30 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих духовних та інших спільних інтересів;
б)  Дитячі громадські організації – це об’єднання громадян віком від 6 – 14 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей;
в)   Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на садах добровільності, рівноправності їхніх членів, самоврядування, законності та гласності;
г)   Вступ неповнолітніх віком до 14 років до дитячих громадських організацій здійснюються за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників.
10.  Установіть відповідності між учасниками ринкових  відносин і доходами, які вони отримують:
1           Підприємиць
А           Заробітна плата
2           Найманий працівник
Б           процент
3           власник банківського вкладу
В           дивіденди
4           Співвласник акціонерного товариства
Г           прибуток

Д           гонорар
11.  Україна є членом:
а)   Європейського Союзу;
б)  Ради Європи;
в)   Європейської Ради.
12.  Східне партнерство – це:
а)   Регіональне угрупування країн Центральної та Східної Європи;
б)   Політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення відносин зі східними  сусідами ЄС;
в)   Міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відносин.

Виконані письмові завдання
 відправляйте на електронну адресу: 

                                                                                                                                 kyhnirvita@gmail.com


Немає коментарів:

Дописати коментар